Ktl-icon-tai-lieu

TRIỆU CHỨNG HỌC GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRIỆU CHỨNG HỌC GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP
92.
Cơ chế gián tiếp gây gãy xương trong các loại sau đây là:
A. Do sức bẻ
B. Do sức nén ép
C. Do vặn xoắn
D. Câu A sai
E. A, B, C đúng
93.
Với vỡ xương bánh chè, dạng di lệch nào sau đây thường gặp:
A. Di lệch chồng lên nhau
B. Di lệch sang bên
C. Di lệch dài
D. Di lệch dài và sang bên
E. Di lệch chồng và sang bên
94.
Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân tác động gây di lệch sau gãy
xương do chấn thương:
A. Do cấu tạo giải phẫu chi
B. Do hướng tác động của tác nhân gây gãy xương.
C. Do trọng lượng của chi
D. Do cách sơ cứu
E. Tất cả đều đúng
95.
Các triệu chứng nào sau đây được xem là triệu chứng chắc chắn
trong gãy xương:
A. Đau chói
B. Biến dạng
C. Cử động bất thường
D. Tiếng lạo xạo
E. A sai
96.
Khi khám một người bị gãy xương, cần tuân theo nguyên tắc nào
sau đây:
A. Khám sọ não, khám bụng, rồi khám các chi
B. Khám toàn thân, khám gãy xương, vùng chi bị gãy
C. Khám xương gãy, chi gãy, khám toàn thân
D. Khám đánh giá tình trạng choáng, khám chi gãy
E. Khám cột sống, xương chậu và các chi
97.
Cách khám để tìm dấu hiệu đau chói trong gãy xương:
A. Gõ ngay vào vùng chi gãy
B. Ấn mạnh vào vùng gãy
C. Ấn từ xa tới vùng gãy
D. Ấn từ nông đến sâu cho đến khi chạm xương
E. C, D đúng
98.
Bầm tím do gãy xương là loại bầm tím:
A. Xuất hiện thường muộn
B. Màu sắc đậm và lan rộng dần

C. Là dấu hiệu thường xuyên có
D. Xuất hiện sớm ngay sau chấn thương
E. D sai
99.
Dấu bầm tím gan chân sau chấn thương là dấu hiệu của:
A. Vỡ xương gót
B. Vỡ các mắt cá
C. Bong gân cổ chân
D. Vỡ xương sên
E. Trật khớp cổ chân
100. Mục đích của khám chi gãy trong gãy xương là:
A. Phát hiện các thương tổn da kèm theo
B. Phát hiện các thương tổn mạch máu
C. Phát hiện các thương tổn thần kinh
D. Đánh giá mức độ biến dạng, di lệch của xương gãy
E. A, B, C đúng
101. Khi khám một gãy xương cũ nếu còn cử động bất thường mà
không đau là dấu hiệu của:
A. Gãy xương trên bệnh nhân bị tổn thương thần kinh trước đó:
B. Khớp giả
C. Cal lệch trục
D. Chậm liền xương
E. A, B đúng
102. Gãy xương kìn là..........thông môi trường bên ngoài ?
103. Gãy xương hở là..........thông môi trường bên ngoài ?
104. Dạng gãy nào sau đây được xem là gãy xương bệnh lý :
A. Gãy trên một xương viêm
B. Gãy trên một xương bị u xương lành
C. Gãy trên một xương bị cong trục
D. A và B đúng
E. A, B và C đúng
105. Gãy xương do cơ chế trực tiếp là........ ?
106. Khi khám một gãy xương chi dưới, biến chứng nào sau đây biểu
hiện có biến dạng xoay ngoài của đoạn gãy xa :
A. Gối gấp
B. Gối khép, bàn...
TRIỆU CHỨNG HỌC GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP
92. Cơ chế gián tiếp gây gãy xương trong các loại sau đây là:
A. Do sức bẻ
B. Do sức nén ép
C. Do vặn xoắn
D. Câu A sai
E. A, B, C đúng
93. Với vỡ xương bánh chè, dạng di lệch nào sau đây thường gặp:
A. Di lệch chồng lên nhau
B. Di lệch sang bên
C. Di lệch dài
D. Di lệch dài và sang bên
E. Di lệch chồng và sang bên
94. Yếu tố nào sau đây nguyên nhân tác động gây di lệch sau gãy
xương do chấn thương:
A. Do cấu tạo giải phẫu chi
B. Do hướng tác động của tác nhân gây gãy xương.
C. Do trọng lượng của chi
D. Do cách sơ cứu
E. Tất cả đều đúng
95. Các triệu chứng nào sau đây được xem triệu chứng chắc chắn
trong gãy xương:
A. Đau chói
B. Biến dạng
C. Cử động bất thường
D. Tiếng lạo xạo
E. A sai
96. Khi khám một người b gãy xương, cần tuân theo nguyên tắc nào
sau đây:
A. Khám sọ não, khám bụng, rồi khám các chi
B. Khám toàn thân, khám gãy xương, vùng chi bị gãy
C. Khám xương gãy, chi gãy, khám toàn thân
D. Khám đánh giá tình trạng choáng, khám chi gãy
E. Khám cột sống, xương chậu và các chi
97. Cách khám để tìm dấu hiệu đau chói trong gãy xương:
A. Gõ ngay vào vùng chi gãy
B. Ấn mạnh vào vùng gãy
C. Ấn từ xa tới vùng gãy
D. Ấn từ nông đến sâu cho đến khi chạm xương
E. C, D đúng
98. Bầm tím do gãy xương là loại bầm tím:
A. Xuất hiện thường muộn
B. Màu sắc đậm và lan rộng dần
TRIỆU CHỨNG HỌC GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRIỆU CHỨNG HỌC GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TRIỆU CHỨNG HỌC GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP 9 10 826