Ktl-icon-tai-lieu

Trung cấp chính trị

Được đăng lên bởi ngthithuy80
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiếu kỹ năng và hiểu biết về cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 – mối lo ngại lớn
của doanh nghiệp
Một nghiên cứu của ILO công bố năm 2013 cũng cho thấy năng suất lao động của Việt
Nam thuộc nhóm thấp nhất ở Châu Á – Thái Bình Dương
KUALA LUMPUR – Theo báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), doanh
nghiệp trong khối ASEAN đang rất lo ngại về tình hình thiếu hụt lực lượng lao động có kỹ
năng sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 đang đến gần.
Báo cáo “Con đường đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Những thách thức và cơ hội
đối với các doanh nghiệp”, vừa được công bố hôm nay tại cuộc họp triêu tập các chuyên gia
để trao đổi về những thách thức của thị trường lao động được tạo ra bởi một nền kinh tế
ASEAN với mức độ hội nhập gia tăng sau khi AEC ra đời vào năm 2015.
Những kết luận chính của báo cáo bao gồm:
• Các doanh nghiệp rõ ràng chưa nhận thức đầy đủ về những thách thức của AEC cũng
như chưa sẵn sàng để tận dụng những cơ hội của nó. Doanh nghiệp khá lạc quan rằng sự dịch
chuyển ngày càng tăng của lao động, rào cản thương mại giảm và dòng vốn đầu tư tự do hơn
sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh – đặc biệt khi kết hợp đầu tư trong giáo dục và đào tạo.
Tuy nhiên, thực tế là, doanh nghiệp chưa chuẩn bị để cạnh tranh trong thị trường lao động
đang ngày càng hội nhập của khu vực. Chỉ 46% doanh nghiệp được hỏi cho thấy họ hiểu một
cách đầy đủ về những tác động của AEC đối với công việc kinh doanh của họ.
• Kỹ năng không đáp ứng được yêu cầu công việc đang là mối lo ngại lớn trong toàn khu
vực. Gần 50% chủ sử dụng lao động trong khối ASEAN trong cuộc khảo sát đã cho biết
người lao tốt nghiệp phổ thông không có được kỹ năng họ cần. Trong khi đó, hơn 50% nói
rằng cử nhân tốt nghiệp đại học có được những kỹ năng có ích nhưng tỷ lệ tuyển sinh giáo
dục đại học vẫn còn thấp. Các kỹ năng cần nhất là kỹ năng quản lý và lãnh đạo, tiếp đó là kỹ
năng chuyên môn và tay nghề, và dịch vụ khách hàng.
• Sau năm 2015, Thỏa thuận Thừa nhận Lẫn nhau (MRAs) sẽ là phương tiện chính để
công nhận những kỹ năng tương đương trong khối ASEAN. Tuy nhiên, báo cáo đã chỉ ra việc
thiếu nhận thức về những thỏa thuận này có thể tạo ra rào cản, và các doanh nghiệp cần tham
gia nhiều hơn vào quá trình này.
• 54% doanh nghiệp được hỏi tin rằng nếu không tính đến trình độ kỹ năng, sự gia tăng
dịch chuyển của lao động có thể mang lại một ảnh hưởng tích cực hoặc rất tích cực đối với
doanh nghiệp của họ (mặc dù mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau phụ thuộc vào quy mô và
lĩnh vực kinh d...
Thiếu kỹ năng hiểu biết về cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 mối lo ngại lớn
của doanh nghiệp
Một nghiên cứu của ILO công bố năm 2013 cũng cho thấy ng suất lao động của Việt
Nam thuộc nhóm thấp nhất ở Châu Á – Thái Bình Dương
KUALA LUMPUR Theo o cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), doanh
nghiệp trong khối ASEAN đang rất lo ngại về tình hình thiếu hụt lực lượng lao động kỹ
năng sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 đang đến gần.
Báo cáo “Con đường đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Những thách thức và cơ hội
đối với các doanh nghiệp”, vừa được công bố hôm nay tại cuộc họp triêu tập các chuyên gia
để trao đổi về những thách thức của thị trường lao động được tạo ra bởi một nền kinh tế
ASEAN với mức độ hội nhập gia tăng sau khi AEC ra đời vào năm 2015.
Những kết luận chính của báo cáo bao gồm:
Các doanh nghiệp ràng chưa nhận thức đầy đủ về những thách thức của AEC cũng
như chưa sẵn sàng để tận dụng những cơ hội của nó. Doanh nghiệp khá lạc quan rằng sự dịch
chuyển ngày càng tăng của lao động, rào cản thương mại giảm dòng vốn đầu tư tự do hơn
sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh đặc biệt khi kết hợp đầu trong giáo dục đào tạo.
Tuy nhiên, thực tế là, doanh nghiệp chưa chuẩn b để cạnh tranh trong thị trường lao động
đang ngày càng hội nhập của khu vực. Chỉ 46% doanh nghiệp được hỏi cho thấy họ hiểu một
cách đầy đủ về những tác động của AEC đối với công việc kinh doanh của họ.
• Kỹ năng không đáp ứng được yêu cầu công việc đang là mối lo ngại lớn trong toàn khu
vực. Gần 50% chủ sử dụng lao động trong khối ASEAN trong cuộc khảo t đã cho biết
người lao tốt nghiệp phổ thông không được kỹ năng họ cần. Trong khi đó, hơn 50% nói
rằng cử nhân tốt nghiệp đại học được những kỹ năng ích nhưng tỷ lệ tuyển sinh giáo
dục đại học vẫn còn thấp. Các kỹ năng cần nhất kỹ năng quản lãnh đạo, tiếp đó kỹ
năng chuyên môn và tay nghề, và dịch vụ khách hàng.
Sau năm 2015, Thỏa thuận Thừa nhận Lẫn nhau (MRAs) sẽ phương tiện chính để
công nhận những kỹ năng tương đương trong khối ASEAN. Tuy nhiên, báo cáo đã chỉ ra việc
thiếu nhận thức về những thỏa thuận này thể tạo ra rào cản, và các doanh nghiệp cần tham
gia nhiều hơn vào quá trình này.
54% doanh nghiệp được hỏi tin rằng nếu không tính đến trình độ kỹ năng, sự gia tăng
dịch chuyển của lao động thể mang lại một nh hưởng tích cực hoặc rất tích cực đối với
doanh nghiệp của họ (mặc mức độnh hưởng thể khác nhau phụ thuộc vào quy
lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp), trong khi chỉ 14% dự báo về mộtnh hưởng tiêu cực
hoặc rất tiêu cực. Nhưng doanh nghiệp trong những quốc gia phái cử lao động di đang lo
ngại về dòng chảy của lao động kỹ năng. Mối bận tâm này lẽ lớn nhất tại Philippines
có thể là do trình độ tiếng Anh tốt của người lao động.
Cung và cầu lao động chưa tương xứng vành hưởng không rõ ràng của thị trường lao
động phi chính thức cũng là những vấn đề đang được quan tâm.
Trung cấp chính trị - Trang 2
Trung cấp chính trị - Người đăng: ngthithuy80
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trung cấp chính trị 9 10 953