Ktl-icon-tai-lieu

Trung tâm dào tạo và phát triển nguồn nhân lực Viettel

Được đăng lên bởi kiemtienkenh2
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TT ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH
TỔ CHỨC

Nội dung

1

Mô hình tổ chức

2

Chức năng – Nhiệm vụ

3

Một số kết quả nổi bật

4

Hình ảnh

4

1. Mô hình tổ chức

2.Chức năng - Nhiệm vụ
 Chức năng:
 Tham mưu tư vấn đề xuất với Đảng ủy, Ban
giám đốc TTGPCNTT&VT về mọi mặt hoạt động
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 Trực tiếp quản lý, chủ trì tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ liên quan đến đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực.
 Thực hiện chức năng của một trung tâm trực
thuộc TTGPCNTT&VT

2.Chức năng - Nhiệm vụ
 Nhiệm vụ:
 Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo.
 Trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa học.
 Xây dựng nội dung chương trình đào tạo; Xây
dựng & quản lý kho tri thức CNTT
 Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 Thực hiện các công tác khác được giao

3. Một số kết quả nổi bật
 Công tác tổ chức đào tạo:

 Nhân viên mới tuyển dụng: Hội nhập và tập trung.
 Đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng và nâng cao trình độ:
 Quản lý dự án theo tiêu chuẩn PMI, Quản trị doanh nghiệp.
 Đào tạo quản lý đầu tư ứng dụng, quy trinh ICONIX, lập trình trên thiết
bị di động. Đào tạo bộ 21 tiêu chí chất lượng sản phẩm phần mềm và 16
Guide Line. Đào tạo kiến thức quản trị hệ cơ sở dữ liệu DB2
 Triển khai kế hoạch tự kiểm tra và thi ATTT (hàng quý), pháp luật (hàng
năm), nhận thức chính trị.
 Công tác xây dựng nội dung, chương trình:

 Tài liệu đào tạo cho nhân viên mới, nâng cao trình độ, bổ sung kiến
thức và kỹ năng quản lý phục vụ thi, kiểm tra đánh giá.
 Xây dựng câu hỏi phục vụ cho các kỳ thi nâng lương, nâng bậc,
chuyển diện hợp đồng.
 Công tác hợp tác đào tạo:

 Kế thừa và triển khai xúc tiến và hợp tác với 21 trường.

CÁN BỘ TT ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
BAN GIÁM ĐỐC
GĐ Thượng tá, tiến sỹ: Phạm Hồng Thanh PGĐ Đại tá, thạc sỹ: Nguyễn Trường Long

TP. Nguyễn Thị Nga

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
TB. Phạm Thùy Ninh

Lương Thị Dịu

CÁN BỘ TT ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

TB. Tô Thị Mai Thụy

TP. Trần Thu Hường

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Trần Thu Trang
Ngô Thị Hiền

PHÒNG NỘI DUNG
TB. Đỗ Minh Hiền

Nguyễn Thị Hải Yến

CÁN BỘ TT ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
PHÒNG NỘI DUNG
Phan Thị Liên

Nguyễn Thị Quyền

PHÒNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO
Đoàn Thị Hồng Tâm

Tân Văn Thưởng

“Hãy nói theo cách của bạn”

...
GIỚI THIỆU MÔ HÌNH
TỔ CHỨC
TT ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Trung tâm dào tạo và phát triển nguồn nhân lực Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trung tâm dào tạo và phát triển nguồn nhân lực Viettel - Người đăng: kiemtienkenh2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Trung tâm dào tạo và phát triển nguồn nhân lực Viettel 9 10 360