Ktl-icon-tai-lieu

Trung thể

Được đăng lên bởi lazyking94-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung thể (centrosome)
SINH HỌC TẾ BÀO

Cấu tạo
Trung thể còn gọi là trung tâm tế bào (cytocentrom), là bào quan có trong tất cả tế bào động vật đa bào, đơn
bào và trong tế bào một số thực vật (tảo, nấm, rêu, dương xỉ và một số hạt trần). Trong tế bào của thực vật hạt
kín, người ta chưa quan sát thấy trung thể, tuy rằng, có một số tác giả có mô tả các cấu trúc tương tự.

Trung thể tồn tại trong tế bào chất ngay cả trong thời gian tế bào không phân chia, và xuất hiện rõ khi phân chia
nguyên nhiễm (mitose).
Trong tế bào không phân chia thì trung thể có trong tế bào chất, nằm cạnh nhân và ở giữa có 2 hạt bắt màu
sáng nằm vuông góc với nhau gọi là trung tử.
Trung tử (centriole) có kích thước từ 0,2 - 0,3µm. Dưới kính hiển vi điện tử, trung tử xuất hiện như cái ống trụ
tròn, dài 0,3 - 0,6µm và đường kính 1000 - 2000Å. Thành ống được cấu tạo bởi 9 nhóm ống nhỏ, mỗi nhóm có
3 ống nhỏ. Trong 3 ống có 1 ống hoàn chỉnh dính với 2 ống không hoàn chỉnh.
Chức năng
Trung tử đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân bào. Trong quá trình phân bào, trung tử phân chia
và di chuyển về 2 cực đối lập của tế bào và hoạt động như tâm điểm cho thoi vô sắc và hình thành
nhân của tế bào con.
Tuy nhiên, những tế bào không có trung tử thoi vô sắc cũng được hình thành.

Nguồn: 

1

...
Trung thể (centrosome)
SINH HỌC TẾ BÀO
Cấu tạo
Trung thể còn gọi trung tâm tế bào (cytocentrom), bào quan trong tất cả tế bào động vật đa bào, đơn
bào và trong tế bào một số thực vật (tảo, nấm, rêu, dương xỉmột số hạt trần). Trong tế bào của thực vật hạt
kín, người ta chưa quan sát thấy trung thể, tuy rằng, có một số tác giả có mô tả các cấu trúc tương tự.
Trung thể tồn tại trong tế bào chất ngay cả trong thời gian tế bào không phân chia, và xuất hiện rõ khi phân chia
nguyên nhiễm (mitose).
Trong tế bào không phân chia thì trung thể trong tế bào chất, nằm cạnh nhân giữa 2 hạt bắt màu
sáng nằm vuông góc với nhau gọi là trung tử.
Trung tử (centriole) kích thước từ 0,2 - 0,3µm. Dưới kính hiển vi điện tử, trung tử xuất hiện như cái ống trụ
tròn, dài 0,3 - 0,6µmđường kính 1000 - 2000Å. Thành ống được cấu tạo bởi 9 nhóm ống nhỏ, mỗi nhóm
3 ống nhỏ. Trong 3 ống có 1 ống hoàn chỉnh dính với 2 ống không hoàn chỉnh.
Chức năng
Trung tử đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân bào. Trong quá trình phân bào, trung tử phân chia
và di chuyển về 2 cực đối lập của tế bào và hoạt động như tâm điểm cho thoi vô sắc và hình thành
nhân của tế bào con.
Tuy nhiên, những tế bào không có trung tử thoi vô sắc cũng được hình thành.
Nguồn: http://www.thuviensinhhoc.com/chuyen-de-sinh-hoc/sinh-hoc-te-bao/2991-trung-the-
centrosome.html#ixzz323mEF9YM
1
Trung thể - Người đăng: lazyking94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Trung thể 9 10 206