Ktl-icon-tai-lieu

Trường học thân thiệnhọc sinh tích cực

Được đăng lên bởi vuucongson
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

Phong trào xây dựng
trường học thân thiện
học sinh tích cực gồm
những nội dung nào?

2

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

1) Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn
2) Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với
đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương,
giúp các em tự tin trong học tập.
3) Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh
4) Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi,
lành mạnh
5) Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát
huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng
ở địa phương
3

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

1) Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn
- Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh,
thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh
sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh.
- Tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân và
chăm sóc cây thường xuyên.
- Có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với
cảnh quan trường học, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
- Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi
trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà
trường, lớp học và cá nhân.

4

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

2) Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm
lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các
em tự tin trong học tập.
- Thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng
dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực,
chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện
khả năng tự học của học sinh.
- Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và
cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để
việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.

5

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

3) Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh
- Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình
huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm
việc, sinh hoạt theo nhóm.
- Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe,
kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối
nước và các tai nạn thương tích khác.
- Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống
hòa bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã
hội.

6

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

4) Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành
mạnh
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một
cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động,
tự giác của học sinh.
- Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui
chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của
học sinh.

7

Dự án...
D án Phát trin Giáo dc Trung hc c sơ II, B GD& TĐ
Trường học thân thiệnhọc sinh tích cực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trường học thân thiệnhọc sinh tích cực - Người đăng: vuucongson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trường học thân thiệnhọc sinh tích cực 9 10 943