Ktl-icon-tai-lieu

TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Được đăng lên bởi caochanhthong124
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giảng viên: Cao Chánh Thông

Chương 3 TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
3.1- Khái niệm chung
3.1.1. Khái niệm
Truyền động bánh răng thực hiện truyền chuyển động và tải trọng nhờ sự ăn
khớp của các răng trên bánh răng hoặc thanh răng.
3.1.2. Phân loại
Truyền động bánh răng được phân loại theo các đặc điểm về hình học và chức
năng.

- Theo vị trí tương đối giữa các trục
- Theo tính chất di động của tâm các bánh răng
- Theo phương của răng so với đường sinh
- Theo vị trí tâm bánh răng so với tâm ăn khớp
- Theo dạng prôfin răng
- Theo điều kiện làm việc của bộ truyền
Phần này chỉ trình bày về bánh răng thân khai.
+Mô phỏng sự ăn khớp của BR-Thanh răng
+Một số hình ảnh về gia công bánh răng thân khai

[Giáo trình CHI TIẾT MÁY]

Page 1

Giảng viên: Cao Chánh Thông

3.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
- Ưu điểm
+ Kích thước nhỏ, khả năng tải lớn.
+ Tỷ số truyền không thay đổi.
+ Hiệu suất cao (0,97-0,99)
+ Tuổi thọ cao, làm việc tin cậy.
- Nhược điểm
+ Chế tạo tương đối phức tạp.
+ Đồi hỏi độ chính xác cao trong chế tạo và lắp ráp.
+ Có nhiều tiếng ồn khi vận tốc lớn.
+ Không thực hiện được truyền động vô cấp.
+ Không có khả năng tự bảo vệ an toàn khi quá tải.
- Phạm vi sử dụng
Phạm vi sử dụng lớn về công suất, tốc độ và tỉ số truyền (v tới 200 m/s, P tới
hàng chục nghìn kW, tỉ số truyền lớn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trong một
số cấp).
3.2- Đặc điểm ăn khớp của bộ truyền bánh răng và kết cấu bánh răng
3.2.1. Các thông số cơ bản
a- Mô đun ăn khớp

Hình 2.3.2 Các thông số hình học của bộ truyền bánh răng
[Giáo trình CHI TIẾT MÁY]

Page 2

Giảng viên: Cao Chánh Thông

Mô đun là thông số cơ bản của bộ truyền bánh răng:
p
m  (2.3.1)

p- bước răng trên mặt trụ chia.
Điều kiện để các bánh răng thân khai ăn khớp đúng với nhau là chúng phải
được cắt bằng cùng một dao (cùng mô đun và cùng góc áp lực trên vòng chia)
Mô đun được tiêu chuẩn hoá (từ 0,05  100mm)
b- Số răng Z1, Z2
n
d
Z
u  1  2  2 (2.3.2)
n 2 d1 Z1
c- Góc ăn khớp: 
Là góc hợp bởi đường ăn khớp và phương vận tốc tâm ăn khớp (vuông góc
với O1 O2).
Thanh răng dùng để tạo thành răng trên phôi gọi là thanh răng sinh. Góc
prôfin của thanh răng sinh (góc prôfin sinh)  0 được tiêu chuẩn:  0 = 200.
d- Sự dịch chỉnh bánh răng và hệ số dịch dao
- Dịch chỉnh bánh răng và bánh răng dịch chỉnh
- Hệ số dịch chỉnh x

Trường hợp bánh răng dịch chỉnh dương: x > 0, dao lùi xa tâm phôi. Dịch
chỉnh dương làm tăng chiều dày chân răng và góc ăn khớp, do đó làm tăng sức
bền uốn và sức bền tiếp xúc song làm nhọn răng và giảm hệ...
Giảng viên: Cao Chánh Thông
Chương 3 TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
3.1- Khái niệm chung
3.1.1. Khái niệm
Truyền động bánh răng thực hiện truyền chuyển động tải trọng nhờ sự ăn
khớp của các răng trên bánh răng hoặc thanh răng.
3.1.2. Phân loại
Truyền động bánh răng được phân loại theo các đặc điểm về hình học và chức
năng.
- Theo vị trí tương đối giữa các trục
- Theo tính chất di động của tâm các bánh răng
- Theo phương của răng so với đường sinh
- Theo vị trí tâm bánh răng so với tâm ăn khớp
- Theo dạng prôfin răng
- Theo điều kiện làm việc của bộ truyền
Phần này chỉ trình bày về bánh răng thân khai.
+ Mô phỏng sự ăn khớp của BR-Thanh răng
+Một số hình ảnh về gia công bánh răng thân khai
[Giáo trình CHI TIẾT MÁY] Page 1
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG - Người đăng: caochanhthong124
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 9 10 399