Ktl-icon-tai-lieu

truyện gấu con bị đau răng

Được đăng lên bởi truongthoaqt1989
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên truyện, các nhân vật trong truyện.
- Trẻ hiểu được nội dung truyện (Gấu con lười đánh răng nên bị đau răng, sau khi gấu con
nhận ra đánh răng sẽ giúp cho hàm răng trắng đẹp và chắc khoẻ Gấu con đã chăm chỉ đánh
răng hàng ngày.)
- Cung cấp và mở rộng vốn từ cho trẻ: Sinh nhật, tiệc linh đình, tấn công…
2. Kĩ năng:
- Trả lời câu hỏi lưu loát, rõ ràng.
- Rèn luyện khả năng chú ý có chủ định và biết lắng nghe
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện “Gấu con bị đau răng”
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể, chăm đánh răng hằng ngày
- Biết ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, không ăn bánh kẹo nhiều
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô và trẻ:
- Giáo án điện tử, máy vi tính
- Tranh truyện: “Gấu con bị đau răng”.
- Rổ đựng các loại rau củ quả
2. Đội hình:
- Trẻ ngồi đội hình chữ U
3. Môi trường lớp học:
- Trang trí lớp theo chủ đề Bản thân.
* Nội dung tích hợp:
- Giáo dục thể chất: Bật qua rãnh nước
III. CÁCH TIẾN HÀNH
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Gây hứng thú: (3 – 4 phút)
- Giới thiệu khách…
- Trẻ vỗ tay
- Cô và trẻ hát và vận động bài: “Thật đáng yêu”.
- Mỗi sáng ngủ dậy chúng mình thường làm gì?
- Trẻ hát và vận động
- Tại sao phải đánh răng?
cùng cô.
- Con thường đánh răng vào những lúc nào?
- Nếu không đánh răng điều gì sẽ xảy ra?
- Trẻ trả lời theo ý hiểu.
- Lớp mình có bạn nào bị đau răng không?
- Cảm giác lúc bị đau răng sẽ như thế nào nhỉ?
- Trẻ trả lời!
- Khi bị đau răng sẽ rất đau đớn, khó chịu.
- Chỉ vì lười đánh răng mà một bạn trong câu chuyện mà cô sắp - Trẻ trả lời!
kể cho chúng mình nghe cũng bị đau răng đấy!
2. Nội dung chính: (17 – 18 phút)
* Cô kể diễn cảm lần 1: Không tranh.
- Trẻ trả lời!
- Các con vừa nghe cô kể chuyện gì? Trong truyện có những
nhân vật nào?
- Trẻ trả lời!

* Cô kể chuyện lần 2: (Kết hợp tranh) Đàm thoại, trích dẫn và
giảng từ khó.
- Cô vừa kể chuyện gì? Các con cho cô biết trong truyện có
những ai?
- Cô kể từ: “ Hôm nay là sinh nhật……… cảm ơn các bạn”
- Giải thích từ: “Sinh nhật” là ngày đặc biệt kỉ niệm mình cất
tiếng khóc chào đời, ngày mình được nhận những món quà và
những lời chúc yêu thương từ những người thân, bạn bè.
+ Vào ngày sinh nhật Gấu con được các bạn tặng cho rất nhiều
quà, đó là những món quà gì nhỉ?
- Cô kể: “Sau buổi sinh nhật Gấu…………….. bị sâu răng tấn
công”
+ Điều gì xảy ra với Gấu con sau buổi sinh nhật?
+ Những con sâ...
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- 
 !"#$%&$'&(!
&$')*+,-$./+,.( !0$-1
$,,2
3!+,-45678"9!:;
2. Kĩ năng:
<"#="">,
?@"(<$*ABC%,".D
3. Thái độ:
E*D:(F !%&$G
H9'$-'$-$I,
J$KE$LM(:$(/K
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô và trẻ:
 N-O
&7F !%&$G
?LP"Q&CR<
2. Đội hình:
S9HT
3. Môi trường lớp học:
&O"U+DCKJ<
VWO+7
 X!7JR&0U
III. CÁCH TIẾN HÀNH
YQC&: YQC&
Z E*7[\]+*2
 U(;
3:,,,7FG
^_'C*-9#",-9`
Q'&+<$`
3#$,H"*,`
W(:$K9')a<&`
bU+-9BQ,%&$(:`
3<-"*%&$'),1`
c%&$')!&U(B%
319"#$-,-Q-,:'.+
(*-9Dd%&$!e
2. Nội dung chính:Zf\Zg+*2
V3:(h<-"iZ7c:&
36&D:(9`BH
,`
_&
,
j:
<"#DA
<"#e
<"#e
<"#e
<"#e
truyện gấu con bị đau răng - Trang 2
truyện gấu con bị đau răng - Người đăng: truongthoaqt1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
truyện gấu con bị đau răng 9 10 270