Ktl-icon-tai-lieu

truyền thông và di động

Được đăng lên bởi Huy Dinh
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 2974 lần   |   Lượt tải: 3 lần
2013
Thai Nguyen
University of
Information and
Communication
Technology
DINH XUAN LAM LE HOANG HIEP

Mobile and Wireless Communications

[OVERVIEW]
This subject concerns with the history of mobility
networks generations, the wireless network technologies
which apply for mobile network and the future of
mobile IP networks

MỤC LỤC
Chương 1 ......................................................................................................................... 6
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG VÀ ........................... 6
MẠNG KHÔNG DÂY .................................................................................................... 6
1.1. Sự phát triển của các mạng không dây .................................................................. 7
1.1.1. Thời điểm sơ khai của điện thoại di động ....................................................... 8
1.2. Các hệ thống điện thoại mạng tế bào ..................................................................... 9
1.2.1. Hệ thống điện thoại mạng tế bào tín hiệu tương tự ......................................... 9
1.2.2. Mạng điện thoại tế bào kỹ thuật số ............................................................... 11
1.2.3. GSM ............................................................................................................ 12
1.2.4. HSCSD và GPRS ......................................................................................... 13
1.2.5. D-AMPS ...................................................................................................... 14
1.2.6. IS-95 ............................................................................................................ 15
1.3. Các hệ thống truyền dữ liệu không dây ............................................................... 15
1.3.1. Mạng cục bộ không dây (WLANs) ............................................................... 16
1.3.2. ATM không dây (WATM) ........................................................................... 17
1.3.4. Các mạng cá nhân (PANs) ........................................................................... 18
1.4. Các hệ thống truyền thông vệ tinh ....................................................................... 19
1.5. Các hệ thống mạng tế bào thứ hệ thứ 3 và xa hơn ............................................... 19
Chương 2 ....................................................................................................................... 25
TRUYỀN THÔNG TRONG MẠNG KHÔNG DÂY....
Mobile and Wireless Communications
2013
Thai Nguyen
University of
Information and
Communication
Technology
DINH XUAN LAM -
LE HOANG HIEP
[OVERVIEW]
This subject concerns with the history of mobility
networks generations, the wireless network technologies
which apply for mobile network and the future of
mobile IP networks
truyền thông và di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyền thông và di động - Người đăng: Huy Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
truyền thông và di động 9 10 851