Ktl-icon-tai-lieu

TỪ MỚI VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 5

Được đăng lên bởi Loan Mai
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỪ MỚI VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 5
UNIT 1: A SUMMER CAMP
1, New words
country
- america/ the USA
- england/ the UK
- france
- malaysia
- thailand
- laos
- korea
- indonesia
- australia
- combodia
- china
- vietnam
- japan
- russia
- brazil
- the philippines
- germany

đất nước
nước mĩ

nationality
american

Quốc tịch
Người mĩ

capital
New york

nước anh

british

Người anh

london

nước pháp
nước malaysia
nước thái lan
nước lào
nước hàn quốc
nước inđônếia
nước úc
nước campuchia
nước trung quốc
nước việt nam
nước nhật bản
nước nga
nước blazin
nước philipspin
nước đức

france
malaysian
thailands
laotian
korean
indonesian
australian
combodian
chinese
vietnamese
japanese
russian
brazilian

Người pháp
Ngườimalays
Người thái
Người lào
Người hàn
Người inđô
Người úc
Ngườicampu
Người trung
Người việt
Người nhật
Người nga
Người brazin
Người phili
Người đức

paris
kuala lumpur
bangkok
vientiane
seoul
jakarta
sydney

2, new structure
I )câu hỏi bạn đến từ đâu
a. câu hỏi trực tiếp
where are you from?
I am from + tên nước.
e.g: where are you from?
I am from vietnam.
b. câu hỏi gian tiếp
where is he/ she from?
He/ she is from + tên nước
e.g: where is she from?
She is from america.
II) Bạn đến từ đâu của quốc gia đó
a. câu hỏi trực tiếp
where in + tên đất nước + are you from?
Tên thủ đô
e.g: where in malaysia are you from?
Kuala lumpur.
b. câu hỏi gián tiếp
where in + tên đất nước+ is he/ she from?
1

beijing
hanoi
tokyo
maxcova
filipino
berlin

Thủ đô

Tên thủ đô
e.g: where in Vietnam is he/ she from?
Hanoi
III) Câu hỏi về quốc tịch (người)
***What is your/ his/ her nationality?
My/ his/her nationality is + tên người (tên quốc tịch).
e.g: what is his nationality?
His nationality is indonesian
*** what are their/ our nationality?
Their/ our nationality are tên người (tên quốc tịch)
e.g: what are their nationality?
Their nationality are vietnamese.
UNIT 2: MY FRIEND’S HOUSE
1, New words
a) addresses: địa chỉ
- street: phố
- village: làng
- road: đường
- avenue: đại lộ
- lane: ngõ
- block of flats: khu trung cư
- tower: tòa tháp
- live at: sống ở phố nào có số và tên phố cụ thể
- live on: sống trên tầng mấy
- live in: sống ở địa điểm nói chung, địa danh
b) house/ class: nhà hoặc lớp học
- flat: căn hộ
- house: ngôi nhà
- class: lớp học
- cottage: nhà mái lá tranh
- yard: sân
- balcony: ban công
- windows: cửa sổ
- roof: mái lá
- pond: ao
- fence: hàng rào
- gate: cổng
- big: to
- small: nhỏ
- large: rộng
- red: màu đỏ
- orange: màu cam
- violet: màu tím
- yellow: màu vàng
...
TỪ MỚI VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 5
UNIT 1: A SUMMER CAMP
1, New words
country đất nước nationality Quốc tịch capital Thủ đô
- america/ the USA
- england/ the UK
- france
- malaysia
- thailand
- laos
- korea
- indonesia
- australia
- combodia
- china
- vietnam
- japan
- russia
- brazil
- the philippines
- germany
nước mĩ
nước anh
nước pháp
nước malaysia
nước thái lan
nước lào
nước hàn quốc
nước inđônếia
nước úc
nước campuchia
nước trung quốc
nước việt nam
nước nhật bản
nước nga
nước blazin
nước philipspin
nước đức
american
british
france
malaysian
thailands
laotian
korean
indonesian
australian
combodian
chinese
vietnamese
japanese
russian
brazilian
Người mĩ
Người anh
Người pháp
Ngườimalays
Người thái
Người lào
Người hàn
Người inđô
Người úc
Ngườicampu
Người trung
Người việt
Người nhật
Người nga
Người brazin
Người phili
Người đức
New york
london
paris
kuala lumpur
bangkok
vientiane
seoul
jakarta
sydney
beijing
hanoi
tokyo
maxcova
filipino
berlin
2, new structure
I )câu hỏi bạn đến từ đâu
a. câu hỏi trực tiếp
where are you from?
I am from + tên nước.
e.g: where are you from?
I am from vietnam.
b. câu hỏi gian tiếp
where is he/ she from?
He/ she is from + tên nước
e.g: where is she from?
She is from america.
II) Bạn đến từ đâu của quốc gia đó
a. câu hỏi trực tiếp
where in + tên đất nước + are you from?
Tên thủ đô
e.g: where in malaysia are you from?
Kuala lumpur.
b. câu hỏi gián tiếp
where in + tên đất nước+ is he/ she from?
1
TỪ MỚI VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỪ MỚI VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 5 - Người đăng: Loan Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TỪ MỚI VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 5 9 10 993