Ktl-icon-tai-lieu

tư nhiên và xã hội

Được đăng lên bởi Hà Phan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Tự nhiên xã hội

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
THÂN CÂY (T1)
(GDKNS)
I. Mục tiêu:
- Phân biệt được các loại thân cây theo cách mọc ( thân đứng, thân leo, thân bò) theo
cấu tạo (thân gỗ, thân thảo)
- Kể ra những ích lợi của một số thân cây.
GDKNS: kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin; tìm kiếm, phân tích, tổng hợp
thông tin.
- Biết chăm sóc các loài cây.
II. Phương tiện dạy học:
- Hình trang 78, 79
- Phiếu bài tập – 2 bảng câm.
III. Tiến trình dạy - học:
Hoạt động giáo viên
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: Thực vật.
- Hãy nêu những điểm giống nhau và
khác nhau của cây cối xung quanh?
- Các cây thường có những bộ phận
nào?
- GV nhận xét
3. Dạy bài mới:
a) Khám phá:
- Đố các em cây mít có thân gì? Cây
dưa chuột thân gì? Và cây khoai lang
thân gì?
- GV: bài học hôm nay sẽ giúp các em
biết các loại thân cây và ích lợi của
chúng.
b) Kết nối
Hoạt động 1: Làm việc với SGK theo
nhóm.
- Nêu yêu cầu: Quan sát hình 78, 79 trả
lời theo gợi ý phần quan sát và trả lời
(trang 78)
- Quan sát các nhóm, hướng dẫn.

- Nhận xét góp ý
- Cây su hào có gì đặc biệt.

Hoạt động học sinh
- Hát
- 2 hs trả lời

- HS trả lời
- HS lắng nghe.

- Cặp:
Nhãn / đứng / gỗ
Bí đỏ / bò / thảo
Dưa chuột / leo / thảo
rau muống / bò / thảo
Lúa / đứng / thảo
Su hào / đứng / thảo
cây gỗ rừng / đứng / gỗ
-Một số hs lên trình bày kết quả thảo
luận: mỗi hs / 1 loại
- Thân củ
1
2
3
4
5
6
7

Giáo án Tự nhiên xã hội
- Kết luận: Bạn cần biết (trang 79)
c) Thực hành:
Hoạt động 2: Trò chơi Bingo
- Gắn 2 bảng câm có nội dung như -2 nhóm: mỗi dãy bàn là 1 nhóm.
sau:
Cấu tạo Thân gỗ

Thân thảo

Cách mọc
Đứng
Bò
Leo
Phát mỗi nhóm 1 bộ phiếu rời: xoài, bí,
ngô, bàng, cà rốt, ngô, kơ-nia, rau ngót,
rau má, mướp, cau, dưa chuột, phượng
vĩ, cà chua, tía tô, mây, lá lốt, dưa hấu,
hồ tiêu, bưởi, hoa cúc.
Sửa bài, công bố nhóm thắng cuộc.
Đứng:
+ Thân gỗ: xoài, kơ nia, cau, bàng , rau
ngót, phượng vĩ, bươi.
+ Thân thảo: ngô, cà chua, tía tô, hoa
cúc.
Bo:
Thân thảo: bí ngô, rau má, là lốt, dưa
hấu
Leo:
+ Thân gỗ: mây
+ Thân thảo: mướp, hồ tiêu, dưa chuột
(Hồ tiêu: khi non thân gỗ, khi già thân
hóa gỗ)
d) Vận dụng:
- Hãy nêu đặc điểm của thân cây?
- Bài sau: Thân cây (tt) – làm trước
phần thực hành trang 80.

- 2 nhóm xếp hàng trước bảng câm, lần
lượt gắn tấm phiếu vào bảng câm, lần
lượt gắn tấm phiếu vào bảng câm.
- Người cuối cùng gắn xong hô to
“Bingô”

...
Giáo án Tự nhiên xã hội
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
THÂN CÂY (T1)
(GDKNS)
I. Mục tiêu:
- Phân biệt được các loại thân cây theo cách mọc ( thân đng, thân leo, thân bò) theo
cấu tạo (thân gỗ, thân thảo)
- Kể ra những ích lợi của một số thân cây.
GDKNS: năng tìm kiếm xử thông tin; tìm kiếm, phân tích, tổng hợp
thông tin.
- Biết chăm sóc các loài cây.
II. Phương tiện dạy học:
- Hình trang 78, 79
- Phiếu bài tập – 2 bảng câm.
III. Tiến trình dạy - học:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: Thực vật.
- Hãy nêu những điểm giống nhau và
khác nhau của cây cối xung quanh?
- Các cây thường có những bộ phận
nào?
- GV nhận xét
3. Dạy bài mới:
a) Khám phá:
- Đ các em y mít thân gì? Cây
dưa chuột thân gì? y khoai lang
thân gì?
- GV: bài học hôm nay sẽ giúp các em
biết các loại thân cây ích lợi của
chúng.
b) Kết nối
- Hát
- 2 hs trả lời
- HS trả lời
- HS lắng nghe.
Hoạt động 1: Làm việc với SGK theo
nhóm.
- Nêu yêu cầu: Quan sát nh 78, 79 trả
lời theo gợi ý phần quan sát trả lời
(trang 78)
- Quan sát các nhóm, hướng dẫn.
- Nhận xét góp ý
- Cây su hào có gì đặc biệt.
- Cặp:
1 Nhãn / đứng / gỗ
2 Bí đỏ / bò / thảo
3 Dưa chuột / leo / thảo
4 rau muống / bò / thảo
5 Lúa / đứng / thảo
6 Su hào / đứng / thảo
7 cây gỗ rừng / đứng / gỗ
-Một số hs lên trình bày kết qu thảo
luận: mỗi hs / 1 loại
- Thân củ
tư nhiên và xã hội - Trang 2
tư nhiên và xã hội - Người đăng: Hà Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tư nhiên và xã hội 9 10 255