Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG CCGD CỦA FUKUZAWA YUKICHIQLGD K39.doc

Được đăng lên bởi Trần Thị Hồng
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tư tưởng cải cách giáo dục của Fukuzawa Yukichi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC
--------Môn: GIÁO DỤC NHẬT BẢN
Đề tài: TƯ

TƯỞNG CẢI CÁCH GIÁO DỤC

CỦA FUKUZAWA YUKICHI

GVHD: TS. Trịnh Tiến Thuận.
SVTH : Nhóm QLGD K39 :
1.
2.

Dương Ngọc Thanh – K39.609.056
Trần Thị Hồng – K39.609.024

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014
1

Tư tưởng cải cách giáo dục của Fukuzawa Yukichi

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU................................................................................................................................3
I.

Vài nét về cuộc đời

1. Gia phong đúng mực, nhưng không hà khắc................................................................4
2. “Chế độ môn phiệt là kẻ thù của thân sinh tôi”............................................................4
3. Tư chất thông minh và suy nghĩ “tiến bộ” từ nhỏ........................................................6
4. Các sự kiện quan trọng trong cuộc đời.........................................................................7
II.

Bối cảnh lịch sử Nhật Bản................................................................................10

III.

Tư tưởng cải cách giáo dục của Fukuzawa Yukichi

1. Cần học cái gì?............................................................................................................11
2. Học như thế nào?.........................................................................................................18
3. Học để làm gì? ............................................................................................................21
IV. Những yếu tố quyết định thành công và thất bại trong cải cách giáo dục
1. Có tư duy mới..............................................................................................................21
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tầm nhìn cải cách giáo dục có thực tế và phù hợp với thời đại không.....................21
Các bài học kinh nghiệm cải cách giáo dục đã được nghiên cứu hợp lý chưa?........22
Có các quan điểm chỉ đạo cải cách giáo dục mới không? .........................................22
Mục tiêu giáo dục có rõ ràng, cụ thể & phù hợp với bản chất của giáo dục không 22
Kế hoạch hành động có cụ thể theo lộ trình phù hợp không? ...................................23
Cải cách giáo dục có hài hòa với cải cách xã hội không? .........................................23

Thay lời kết...........................................................................................................................24
TÀI LIỆU THAM K...
Tư tưởng cải cách giáo dục của Fukuzawa Yukichi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC
---------
Môn: GIÁO DỤC NHẬT BẢN
Đề tài: TƯ TƯỞNG CẢI CÁCH GIÁO DỤC
CỦA FUKUZAWA YUKICHI
GVHD: TS. Trịnh Tiến Thuận.
SVTH : Nhóm QLGD K39 :
1. Dương Ngọc Thanh – K39.609.056
2. Trần Thị Hồng – K39.609.024
TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014
1
TƯ TƯỞNG CCGD CỦA FUKUZAWA YUKICHIQLGD K39.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG CCGD CỦA FUKUZAWA YUKICHIQLGD K39.doc - Người đăng: Trần Thị Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TƯ TƯỞNG CCGD CỦA FUKUZAWA YUKICHIQLGD K39.doc 9 10 703