Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi minhchau-mk94-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 5823 lần   |   Lượt tải: 5 lần
thudong106@yahoo.com
Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là cụ Nguyễn
Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?

1862
Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị
Loan. Bà sinh năm nào?
1868
Câu 3. Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh
Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri
huyện thuộc tỉnh nào?
Bình Định
Câu 4. Thân phụ Hồ chí Minh là cụ Nguyễn Sinh
Sắc, cụ mất năm nào?
1929
Câu 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh
Sắc, cụ qua đời ở đâu?
Cao Lãnh
Câu 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị
Loan, bà mất năm nào?
1901
Câu 7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị
Loan, bà mất ở đâu?
Huế
Câu 8. Thâu mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị
Loan, bà sinh được mấy người con?
4
Câu 9. Nguyễn Sinh Cung đến Huế lần thứ nhất
vào năm nào?
1895
Câu 10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào
làng “ cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất
Thành vào thời gian nào?
1901
Câu 11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2
vào năm nào?
1906
Câu 12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn
Tất Thành là ai?
Nguyễn Sinh Sắc
Câu13. Nguyễn Tất Thành vào học ở trường
Việt_Pháp Đông Ba vào năm nào?
9 /1906
Câu 14. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc
học Huế vào năm nào?
1907 -1908
-1-

Câu15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc
với khẩu hiệu:” Tự do- Bình đẳng- Bác ái “ vào
năm nào?
1905


thudong106@yahoo.com
Câu 16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc
biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa
Thiên vào thời gian nào?
5/1908
Câu 17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học
thêm tiếng Pháp vào thời gain nào?
9/1909
Câu 18. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường
Dục Thanh vào thời gian nào?
9/1910
–
2/1911
Câu 19. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên
tàu Amairan Latusơ Tơrêvin đang cập bến cảng
Nha Rồng Sài Gòn để lấy hang và chở khách đi
Mác-xây khi nào?
5/6/191
1
Câu 20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cúư
nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn thời gian
nào?
5/6/191
1
Câu 21. Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu
nước lúc bao nhiêu tuổi?
21 tuổi
Câu 22. Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên

-2-

đất Pháp vào thời gian nào?
6/7/191
1
Câu 23. Nguyễn Tất Thành nói: “ Tôi muốn ra
nuớc ngoài xem nước Pháp và các nước khác
làm như thế nào, tôi sẽ quay trở về giúp đồng
bào chúng ta “. Câu nói đó vào thơi gian nào?
6/191
1
Câu 24. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi
tổng thống Pháp và Bộ trưởng bộ thuộc địa trình
bày nguyện vọng muốn vào học ở trường thuộc
địa?
9/1917
Câu 25. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
1911
1912
Câu 26. Nguyễn Tất Thành ở Anh thời gian
nào?
1914 – 1917
Câu 27. Trong thời gian ở nư...
www.srasgroup.com
thudon g
106@yahoo.
c
o
m
Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh cụ Nguyễn
Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
1862
Câu 2. Thân mẫu H C Minh Hoàng Thị
Loan. Bà sinh năm nào?
1868
Câu 3. Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh
Sắc, thân ph Hồ Chí Minh thời kỳ làm tri
huyện thuộc tỉnh nào?
Bình
Đ
nh
Câu 4. Thân phụ Hồ chí Minh là cụ Nguyễn Sinh
Sắc, cụ mất năm nào?
1929
Câu 5. Thân phụ Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh
Sắc, cụ qua đời ở đâu?
Cao Lãnh
Câu 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh Hoàng Thị
Loan, bà mất năm nào?
1901
Câu 7. Thân mẫu Hồ Chí Minh Hoàng Thị
Loan, bà mất ở đâu?
H u ế
Câu 8. Thâu mẫu Hồ Chí Minh Hoàng Thị
Loan, bà sinh được mấy người con?
4
Câu 9. Nguyễn Sinh Cung đến Huế lần thnhất
vào năm nào?
1895
Câu 10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào
làng cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất
Thành vào thời gian nào?
1901
Câu 11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2
vào năm nào?
1906
Câu 12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn
Tất Thành là ai?
Nguy n S i
nh
S c
Câu13. Nguyễn Tất Thành vào học trường
Việt_Pháp Đông Ba vào năm nào?
9 /1906
Câu 14. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc
học Huế vào năm nào?
1907 -1908
Câu15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc
với khẩu hiệu:” Tự do- Bình đẳng- Bác ái vào
năm nào?
1905
- 1
-
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: minhchau-mk94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 196