Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm của Người về những vấn đề cơ bản của cách
mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải hình thành ngay một lúc mà đã trải qua một
quá trình tìm tòi, xác lập, phát triển và hoàn thiện, gắn liền với quá trình phát triển, lớn mạnh của
Đảng ta và cách mạng Việt Nam.
1. Thời kỳ trước năm 1911: hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước
Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi thành Nguyễn Tất Thành) sinh
ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, gần gũi với nhân dân, có bố là ông phó
bảng Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho cấp tiến, có lòng yêu nước thương dân sâu sắc, mẹ là bà
Hoàng Thị Loan, một người nhân hậu, đảm đang, sống chan hòa với mọi người; từ nhỏ Người đã
được kế thừa tinh thần yêu nước thương dân sâu sắc, ý chí vượt khó vươn lên của người cha;
tấm lòng nhân ái, đức hi sinh của người mẹ,v.v..đặc biệt tư tưởng thân dân, lấy dân làm hậu
thuẫn cho các cải cách chính trị-xã hội của cụ Phó bảng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình
hình thành nhân cách của Nguyễn Tất Thành. Những kiến thức học từ người cha, bắt gặp tư
tưởng mới của thời đại đã được Hồ Chí Minh nâng lên thành tư tưởng cốt lõi trong đường lối
chính trị của mình.
Nghệ tĩnh - quê hương của Người là một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, hiếu học, có ý
chí vượt khó vươn lên điển hình của dân tộc. Đó cũng là nơi sinh ra nhiều anh hùng, hào kiệt như
Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Phan Huy Chú,
Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu,v.v..; Những truyền thống nổi trội nêu trên của quê hương đã
tác động sâu sắc đến Người, góp phần hình thành nên nhân cách lớn của Người
Từ thuở thiếu thời, Người đã tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị áp bức bóc lột
đến tận cùng của đồng bào mình. Khi vào Huế, Người lại nhìn thấy tội ác của thực dân Pháp và
thái độ ươn hèn của bọn phong kiến Nam triều. Phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của
gia đình, quê hương, đất nước, với sự nhạy cảm về chính trị, Người đã sớm nhận ra hạn chế của
người đi trước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám…: Người từ chối Đông
Du vì cảm thấy:không thể dựa vào nước ngoài để giải phóng Tổ Quốc, nguồn gốc những đau khổ
và áp bức dân tộc là ở ngay tại nước đế quốc đang áp bức dân tộc mình. Cùng với việc phê phán
hành động cầu viện Nhật Bản, Nguyễn Ái Quốc tự định ra cho mình một hướng đi mới: phải tìm
hiểu cho rõ bản chất của những từ Tự do, Bình đẳng, Bác ái của nước Cộng hòa Pháp, phải đi ra
nước ngo...
Câu 1:
tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm của Người về những vấn đề bản của cách
mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải hình thành ngay một lúc mà đã trải qua một
quá trình tìm tòi, xác lập, phát triển và hoàn thiện, gắn liền với quá trình phát triển, lớn mạnh của
Đảng ta và cách mạng Việt Nam.
1. Thời kỳ trước năm 1911: hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước
Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ Nguyễn Sinh Cung, sau đổi thành Nguyễn Tất Thành) sinh
ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho yêu ớc, gần gũi với nhân dân, bố ông phó
bảng Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho cấp tiến, lòng yêu nước thương dân sâu sắc, mẹ
Hoàng Thị Loan, một người nhân hậu, đảm đang, sống chan hòa với mọi người; từ nhỏ Người đã
được kế thừa tinh thần yêu nước thương dân sâu sắc, ý chí vượt khó vươn lên của người cha;
tấm lòng nhân ái, đức hi sinh của người mẹ,v.v..đặc biệt tưởng thân dân, lấy dân làm hậu
thuẫn cho các cải cách chính trị-xã hội của cụ Phó bảng đã ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình
hình thành nhân ch của Nguyễn Tất Thành. Những kiến thức học từ người cha, bắt gặp
tưởng mới của thời đại đã được Hồ Chí Minh nâng lên thành tưởng cốt lõi trong đường lối
chính trị của mình.
Nghệ tĩnh - quê hương của Người một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, hiếu học, ý
chí vượt khó vươn lên điển hình của dân tộc. Đó cũng là nơi sinh ra nhiều anh hùng, hào kiệt như
Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Phan Huy Chú,
Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu,v.v..; Những truyền thống nổi trội nêu trên của quê hương đã
tác động sâu sắc đến Người, góp phần hình thành nên nhân cách lớn của Người
Từ thuở thiếu thời, Người đã tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị áp bức bóc lột
đến tận cùng của đồng bào mình. Khi vào Huế, Người lại nhìn thấy tội ác của thực dân Pháp
thái độ ươn hèn của bọn phong kiến Nam triều. Phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của
gia đình, quê hương, đất nước, với sự nhạy cảm về chính trị, Người đã sớm nhận ra hạn chế của
người đi trước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám…: Người từ chối Đông
Du vì cảm thấy:không thể dựa vào nước ngoài để giải phóng Tổ Quốc, nguồn gốc những đau khổ
áp bức dân tộc ngay tại nước đế quốc đang áp bức dân tộc mình. Cùng với việc phê phán
hành động cầu viện Nhật Bản, Nguyễn Ái Quốc tự định ra cho mình một hướng đi mới: phải tìm
hiểu cho bản chất của những từ Tự do, Bình đẳng, Bác ái của nước Cộng hòa Pháp, phải đi ra
nước ngoài xem nước Pháp c nước khác. Sau khi xem xét họ làm thế nào sẽ về giúp đồng
bào mình.
2. Thời kỳ từ 1911 - 1920: Tìm kiếm và xác định con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
Ngày 5 tháng 6 m 1911, Hồ Chí Minh sang phương Tây đi tìm đường cứu nước, khác
với truyền thống sang phương Đông của các bậc tiền bối. Đầu tiên Người đến Pháp, tiếp đó,
Người đến nhiều nước châu Phi, châu Mỹ châu Âu, sống hoạt động với những người bị
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 464