Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÚNG TA CÙNG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đây là môn học bắt đầu triển khai
từ năm học 2003 - 2004
Tài liệu học
t-ậGiáo
p: trình chuẩn Quốc gia
- Giáo trình của Bộ GD&ĐT
- Đề cương chi tiết của Bộ GD&ĐT
- Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập), đĩa CDROM
Hồ Chí Minh toàn tập
- Các tài liệu hướng dẫn học tập tư tưởng
Hồ Chí Minh của Ban Tư tưởng – Văn hoá
TW…, một số Website 

Chương 1
NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN,
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA
HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh
II. Định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ, phương
pháp nghiên cứu và ý nghĩa việc học tập
tư tưởng Hồ Chí Minh

I. Nguồn gốc, quá trình hình thành và
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Xã hội Việt Nam thế kỷ 19 đầu TK 20
- Là một xã hội phong kiến, nông nghiệp
lạc hậu, trì trệ.
- Nhà Nguyễn thi hành chính sách bảo thủ,
phản động:
Tăng cường đàn áp, bóc lột ở bên trong,
bế quan toả cảng với bên ngoài;
Cự tuyệt mọi đề án cải cách, nên không
đủ sức bảo vệ Tổ quốc và bị Pháp xâm
lược.

Quân Pháp tấn công vào Thuận an Huế, năm 1883 

*Để hiểu: Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Suốt cuộc đời, Hồ Chí Minh kiên trì và nhất
quán đi theo con đường đã lựa chọn.
Thế giới ngày nay đã thay đổi rất nhiều,
nhưng cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội vẫn đang diễn ra gay gắt.
Để tránh chệch hướng, chúng ta phải tạo ra
được nội lực mạnh làm nền tảng bền vững
cho đất nước phát triển.

*Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của tinh
thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo
Lịch sử chứng minh rằng:
Khi nào đứng vững trên tinh thần độc lập,
tự chủ, đổi mới và sáng tạo,
biết học tập có chọn lọc và cải biến kinh
nghiệm của các nước,
khi đó chúng ta thành công,
nếu ngược lại thì không tránh khỏi sai lầm
và thất bại.

...
CHÚNG TA CÙNG H C T P, NGHIÊN C U
T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 257