Ktl-icon-tai-lieu

Từ Văn Lang Âu Lạc đến Bắc thuộc

Được đăng lên bởi Thiết Kỳ
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1123 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIẢNG VIÊN: TÔ NÀI NÃO
KHOA: XÂY DỰNG ĐẢNG

TRỌNG TÂM CỦA BÀI LÀ PHẦN III

1. Quá trình hình thành nước Văn Lang:
2. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn
hóa:

1. Quá trình hình thành nước Văn Lang:
Truyện Sơn Tinh,
Thuỷ Tinh nói
lên hoạt động gì
của nhân dân ta
thời đó?

Sự cố gắng của nhân dân ta
chống lại thiên nhiên để bảo vệ
mùa màng

THÁNH GIÓNG

Dao găm - Giáo đồng Đông Sơn

TruyệntỏThánh
lênsựđiều
gì trong
lúc
Chứng
trong Gióng
xã hội nói
đã có
tranh
chấp, hoàn
xung cảnh
đột giữa
vùng nàybấy
vớigiờ?
vùng khác

1. Quá trình hình thành nước Văn Lang:
Vào thời kỳ Đông Sơn, do những yêu
cầu về thuỷ lợi và tự vệ chống ngoại xâm,
các bộ lạc sống rải rác ở vùng Bắc Bộ và
Trung Bộ đã tự nguyện liên minh với nhau,
hình thành một quốc gia sơ khai để quản lý
và điều hành xã hội.

1. Quá trình hình thành nước Văn Lang

Văn Lang – Vùng đất ven
sông Hồng từ Ba Vì (Hà
Tây cũ – nay là Hà Nội)
đến Việt Trì (Phú Thọ).

1.Nhà nước Văn Lang ra đời
trong hoàn cảnh nào ?
2. Nước Văn Lang thành lập:
3. Nhà nước Văn Lang được tổ
chức như thế nào ?

Thuộc địa phận xã Hy Cương,
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

1.Nhà nước Văn Lang ra đời
trong hoàn cảnh nào ?
2. Nước Văn Lang thành lập:
3. Nhà nước Văn Lang được tổ
chức như thế nào ?

2. Tình hình KT, CT, XH, VH:
- Trồng trọt và
chăn nuôi phát triển

a. Kinh
tế

- Thủ công nghiệp
hình thành theo nhu cầu
- Thương nghiệp bắt đầu
phát triển

b. Chính trị, XH
- Chính trị
Nước Văn Lang chia thành 15 Bộ,
dưới Bộ là các công xã nôn thôn.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

HÙNG VƯƠNG
Lạc hầu – Lạc tướng
( Trung ương )

Lạc tướng

Lạc tướng

(Bộ)

(Bộ)

Bồ chính

Bồ chính

Bồ chính

( Chiềng, Chạ )

( Chiềng, Chạ )

( Chiềng, Chạ )

b. Chính trị, XH
- Chính trị
Nước Văn Lang chia thành 15 Bộ,
dưới Bộ là các công xã nôn thôn.
- Xã hội
Nhà nước Văn
Lang có 3 tầng lớp XH

- Tầng lớp quý tộc
- Tầng lớp dân tự do
- Tầng lớp nô tỳ

c. Đời sống văn hóa, tinh thần

Phát triển phong phú

1. Sự ra đời của nước Âu Lạc:
2. Tình hình chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa
và xã hội Âu Lạc:
3. Kháng chiến chống quân Triệu Đà:

1. Sự ra đời của nước Âu Lạc:

LƯỢC ĐỒ KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TẦN CỦA NGƯỜI
LẠC VIỆT VÀ ÂU VIỆT
Nhaø Taàn 221 TCN

208 TCN
214 TCN

Quế Lâm
218 TCN

QUỐC
Nam Hải

1. Sự ra đời của nước Âu Lạc:
Cuối đời vua Hùng Vương
thứ 18, quân Tần ồ ạt sang xâm
lược nước ta. Trước nguy cơ ấy,
vua Hùng Vương nhường ngôi
cho Thục Phán, người Lạc Việt
và người Âu Việt liên kết lại
dưới sự lãnh đạo của Thục Phán
– An Dương...
GIẢNG VIÊN: TÔ NÀI NÃO
KHOA: XÂY DỰNG ĐẢNG
Từ Văn Lang Âu Lạc đến Bắc thuộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ Văn Lang Âu Lạc đến Bắc thuộc - Người đăng: Thiết Kỳ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Từ Văn Lang Âu Lạc đến Bắc thuộc 9 10 442