Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập 90 đề thi thử Đại học - Cao đẳng môn hóa học (kèm lời giải chi tiết và bình luận)

Được đăng lên bởi Danh Heo Nguyen
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 17504 lần   |   Lượt tải: 84 lần
NHÀ SÁCH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN
LOVEBOOK.VN

Tuyển tập 90 đề thi thử
Đại học - Cao đẳng môn Hóa Học
kèm lời giải chi tiết và bình luận
Tập 1 (trích đoạn)

Hà Nội, tháng 12/2012
LOVEBOOK.VN | 1

Bản quyền thuộc Công ty giáo dục trực tuyến Việt Nam – VEDU Corp

LOVEBOOK.VN | 2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................................................................... 4
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................................................................... 5
ĐÔI LỜI CHIA SẺ CỦA NHÓM BIÊN SOẠN .......................................................................................................... 6
Phần I: ĐỀ THI ............................................................................................................................................................... 11
Đề số 1: Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ lần 2-2012 ................................................................................................................11
Đề số 3: Đề thi HSG Thái Bình 2009-2010 .......................................................................................................................................18
Phần II: ĐÁP ÁN ........................................................................................................................................................ 23
Phần III: LỜI GIẢI CHI TIẾT VÀ BÌNH LUẬN .......................................................................................................... 23
Đề số 1 ................................................................................................................................................................................................................24
Đề số 3 ................................................................................................................................................................................................................31
PHỤ LỤC .......................................................................................................................................................................... 44
Bảng nhận biết các chất vô cơ ................................................................................................................................................................44
Bảng nhận biết các chất hữu cơ ...............................
LOVEBOOK.VN | 1
NHÀCH GIÁO DC TRC TUYN
LOVEBOOK.VN
Tuyn tập 90 đề thi th
Đại hc - Cao đẳng môn Hóa Hc
kèm li gii chi tiết và bình lun
Tp 1
(trích đoạn)
Hà Ni, tháng 12/2012
Tuyển tập 90 đề thi thử Đại học - Cao đẳng môn hóa học (kèm lời giải chi tiết và bình luận) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập 90 đề thi thử Đại học - Cao đẳng môn hóa học (kèm lời giải chi tiết và bình luận) - Người đăng: Danh Heo Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Tuyển tập 90 đề thi thử Đại học - Cao đẳng môn hóa học (kèm lời giải chi tiết và bình luận) 9 10 521