Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập 90 đề thi thử kèm lời giải chi tiết và bình luận môn toán

Được đăng lên bởi nickkoprettygirl
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trích đoạn cuốn “Tuyển tập 90 đề thi thử kèm lời giải chi tiết và bình luận” được đội ngũ t|c giả thủ khoa, giải
quốc gia GSTT GROUP biên soạn do Lovebook.vn sản xuất.

Cuốn s|ch được đ|nh gi| l{ cuốn giải tiết và công phu nhất trong chuỗi sách luyện đề môn Toán.!
Sách sẽ chính thức ra mắt các em học sinh v{ độc giả quan tâm vào ngày 18/12 sắp tới!
Cuốn sách gồm 45 đề thi đại học, trong đó có 33 đề thi thử được chọn lọc và bổ sung từ c|c đề thi thử trường
chuyên trên cả nước và 12 đề thi đại học chính thức được chọn lọc từ năm 2002 đến năm 2013.
Ngoài ra cuốn sách còn có khoảng gần 300 bài toán luyện thêm sau mỗi bài tập điển hình cho các em luyện.
Không chỉ đưa ra lời giải mà cuốn s|ch còn giúp c|c em định hướng tư duy l{m, tổng quát hóa bài toán và các
bài mở rộng,…Với cuốn sách Toán này, việc học Toán sẽ trở nên thú vị hơn v{ h{o hứng hơn!
Web: lovebook.vn
Facebook: 
Gmail: lovebook.vn@gmail.com
SĐT: 0466.860.849
Địa chỉ: Số 16, ngõ 61, Khương Trung, Thanh Xu}n, H{ Nội

LOVEBOOK.VN | 1

Phần I: MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ, BÀI VIẾT ĐẶC SẮC
1- Phương ph|p thế trong giải hệ phương trình
Lương Văn Thiện
(GSTT GROUP – Kỹ Sư T{i Năng – ĐH B|ch Khoa HN)

““Thế” l{ một phương ph|p quan trọng của giải HPT. Nếu “thế” đúng thì b{i to|n sẽ được giải quyết
ngay tức khắc”.
TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN
- Các bạn cần nắm chắc kiến thức cơ bản đầu chương, phép biến đổi mũ, loga, kỹ năng biến đổi tương
đương.
- Ngoài ra, để giải quyết chọn vẹn bài toán thì các kỹ thuật đẳng cấp, nhẩm nghiệm phân tích thành nhân
tử, ẩn phụ,… cần phải nắm vững.
A- Tự cảm nhận.

 xy  x  1  7y 1
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình:  2 2
2

 x y  xy  1  13y  2 
Lời giải:
(1)  x(y  1)  7y  1

Nếu y  1 thì x.0  7(1)  1 (vô lí)
Nếu y  1 thì x 

7y  1
thế vào (2) ta có:
y 1

 7y  1 
 7y  1 
2
y2 
  y
  1  13y
y

1
y

1





 y2  7y  1  y  7y  1 y  1   y  1  13y2  y  1  0
2

2

2

 36y4  33y3  5y2  y  1  0
  y  1 3y  1 12y2  5y  1  0

y  1

(Do 12y2  5y  1  0, y  R)
y  1

3
7.1  1
3
11
1
7.  1
1
+ Với y   x  3
1
1
3
1
3

+ Với y  1  x 

 1
Kết luận: Hệ đ~ cho có nghiệm:  x; y    3;1 ; 1; 
 3

4x 2 y 2  6xy  3y 2  9  0 1

Ví dụ 2: Giải hệ phương trình sau:  2
2

6x y  y  9x  0  2 

Lời giải: (1)  4x 3 y2  6x 2 y  3xy2  9x  0 (3)

 2  9x  6x 2 y  y2 thế vào (3) ta có:
4x3 y2  6x 2 y  3xy2  6x 2 y  y2  0
y  0
 y2 ...
LOVEBOOK.VN | 1
n cun t thi th kèm li gii chi tit bình lu  th khoa, gii
quc gia GSTT GROUP biên son do Lovebook.vn sn xut.
Cun gii tit và công phu nht trong chui sách luy môn Toán.!
Sách s chính thc ra mt các em hc gi quan tâm vào ngày 18/12 sp ti!
Cun sách g i h3  thi th c chn lc và b sung t  thi th ng
chuyên trên c c và 1 i hc chính thc chn lc t 
Ngoài ra cun sách còn có khong gn 300 bài toán luyn thêm sau mi bài tn hình cho các em luyn.
Không ch i gii mà cung quát hóa bài toán và các
bài m ri cun sách Toán này, vic hc Toán s tr nên thú v 
Web: lovebook.vn
Facebook: https://www.facebook.com/Lovebook.vn?bookmark_t=page
Gmail: lovebook.vn@gmail.com

a ch: S i
Tuyển tập 90 đề thi thử kèm lời giải chi tiết và bình luận môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập 90 đề thi thử kèm lời giải chi tiết và bình luận môn toán - Người đăng: nickkoprettygirl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tuyển tập 90 đề thi thử kèm lời giải chi tiết và bình luận môn toán 9 10 142