Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập Bất đẳng thức

Được đăng lên bởi datbenhvien9e
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1709 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC VIỆT NAM

----OOO----

Tuyển tập
Bất đẳng thức

Volume 1

Biên tập: Võ Quốc Bá Cẩn
Tác giả các bài toán: Trần Quốc Luật
Thành viên tham gia giải bài:
1. Võ Quốc Bá Cẩn (nothing)
2. Ngô Đức Lộc (Honey_suck)
3. Trần Quốc Anh (nhocnhoc)
4. Seasky
5. Materazzi

Tran Quoc Luat's Inequalities
Vo Quoc Ba Can - Pham Thi Hang
February 25, 2009

ii

Copyright c 2008 by Vo Quoc Ba Can

Preface
"Life is good for only two things, discovering mathematics and teaching mathematics."
S. Poisson

Bat dang thuc la mot trong linh vuc hay va kho. Hien nay, co kha nhieu nguoi quan tam den no boi no thuc
su rat don gian, quyen ru va ban khong can phai "hoc vet" nhieu dinh ly de co the giai duoc chung. Khi hoc
bat dang thuc, hai dieu cuon hut chung ta nhat chinh la sang tao va giai bat dang thuc. Nham muc dich kich
thich su sang tao cua hoc sinh sinh vien nuoc nha, dien dan mathsvn da co mot so topic sang tao bat dang
thuc danh rieng cho cac ca nhan tren dien dan. Tuy nhien, cac topic do con roi rac nen ta can mot su tong
hop lai thong nhat hon de cho ban doc tien theo doi, do la li do ra doi cua quyen sach nay. Quyen sach duoc
trinh bay trong phan chinh bang tieng Anh voi muc dich giup chung ta ren luyen them ngoai ngu va co the
gioi thieu no den cac ban trong va ngoai nuoc. Mac du da co gang bien soan nhung sai sot la dieu khong the
tranh khoi, rat mong nhan duoc su gop y cua ban doc gan xa. Moi su dong gop y kien xin duoc gui ve tac
gia theo: babylearnmath@yahoo.com. Xin chan than cam on!
Quyen sach nay duoc thuc hien vi much dich giao duc, moi viec mua ban trao doi thuong mai tren quyen
sach nay deu bi cam neu nhu khong co su cho phep cua tac gia.
Vo Quoc Ba Can

iii

iv

Preface

Chapter 1

Problems
"Each problem that I solved became a rule, which served afterwards to solve other problems."
R. Descartes

1. Given a triangle ABC with the perimeter is 2p: Prove that the following inequality holds
s
s
r
b
c
b+c
c+a
a+b
a
+
+
+
+
:
p a p b p c
p a
p b
p c
2. Let a; b; c be nonnegative real numbers such that a2 + b2 + c2 + abc = 4: Prove that the following
inequality holds
a2 + b2 + c2 a2 b2 + b2 c2 + c2 a2 :
3. Show that for any positive real numbers a; b; c; we have
p
3
a3 + b3 + c3 + 6abc
abc(a + b + c)2 :
4. Let a; b; c be nonnegative real numbers with sum 1: Determine the maximum and minimum values of
P(a; b; c) = (1 + ab)2 + (1 + bc)2 + (1 + ca)2 :
5. Let a; b; c be nonnegative real numbers with sum 1: Determine the maximum and minimum val...
DIN ĐÀN TOÁN HC VIT NAM
www.maths.vn
----
OOO----
Tuyn tp
Bt đẳng thc
Volume 1
Biên tp: Võ Quc Bá Cn
Tác gi các bài toán: Trn Quc Lut
Thành viên tham gia gii bài:
1. Võ Quc Bá Cn (nothing)
2. Ngô Đức Lc (Honey_suck)
3. Trn Quc Anh (nhocnhoc)
4. Seasky
5. Materazzi
Tuyển tập Bất đẳng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập Bất đẳng thức - Người đăng: datbenhvien9e
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tuyển tập Bất đẳng thức 9 10 145