Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐH CĐ MÔN LÝ 2007-2012 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Được đăng lên bởi phungthai88
Số trang: 200 trang   |   Lượt xem: 102446 lần   |   Lượt tải: 1023 lần
Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Email: Changngoc203@gmail.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH

Giáo viên giảng dạy : NGUYỄN THÀNH LONG
CAO HỌC TOÁN – KHÓA 1 – ĐH TÂY BẮC

Sơn La: 13 – 10 – 2012
1

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Email: Changngoc203@gmail.com
MỤC LỤC

PHẦN I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN
Tuyển tập đề thi Đại Học – Cao Đẳng phần dao động cơ …………………………………………..2
Tuyển tập đề thi Đại Học – Cao Đẳng phần sóng cơ học ………………………………………….13
Tuyển tập đề thi Đại Học – Cao Đẳng phần dao động điện từ ……………………………………20
Tuyển tập đề thi Đại Học – Cao Đẳng phần điện xoay chiều ……………………………………..27
Tuyển tập đề thi Đại Học – Cao Đẳng phần sóng ánh sáng ……………………………………….43
Tuyển tập đề thi Đại Học – Cao Đẳng phần lượng ánh sáng ……………………………………...52
Tuyển tập đề thi Đại Học – Cao Đẳng phần vật lý hạt nhân………………………………………59
Tuyển tập đề thi Đại Học – Cao Đẳng phần thuyết tương đối – vi mô vĩ mô ……………………66
Tuyển tập đề thi Đại Học – Cao Đẳng phần VT chất rắn – CLVl – H.Ứ dople………………….68
PHẦN 2: LỜI GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ ĐỀ THI CĐ – ĐH TỪ NĂM 2007 – 2012
A. Giải chi tiết đề thi Cao Đẳng từ năm 2009 – 2012
Giải chi tiết đề thi Cao đẳng Khối A năm 2009 ……………………………………………………71
Giải chi tiết đề thi Cao đẳng Khối A năm 2010 ……………………………………………………79
Giải chi tiết đề thi Cao đẳng Khối A năm 2011 ……………………………………………………89
Giải chi tiết đề thi Cao đẳng Khối A và A1 năm 2012 ……………………………………………..98
B. Giải chi tiết đề thi Đại Học từ năm 2007 – 2012
Giải chi tiết đề thi Đại Học Khối A năm 2007 ……………………………………………………108
Giải chi tiết đề thi Đại Học Khối A năm 2008 ……………………………………………………119
Giải chi tiết đề thi Đại Học Khối A năm 2009 ……………………………………………………130
Giải chi tiết đề thi Đại Học Khối A năm 2010 ……………………………………………………141
Giải chi tiết đề thi Đại Học Khối A năm 2011 ……………………………………………………154
Giải chi tiết đề thi Đại Học Khối A và A1 năm 2012 ……………………………………………..170

2

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Email: Changngoc203@gmail.com

PHẦN I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN CƠ HỌC
Câu 1 (CĐ 2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu to =
0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là
A. A/2 .
B. 2A .
C. A/4 .
D. A.
Câu 2 (CĐ 2007): Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không
đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ
A. giảm vì gia tốc trọng trư...
Giáo viên: Nguyn Thành Long Email: Changngoc203@gmail.com
1
TRI THỨC LÀ SC MẠNH
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Giáo viên giảng dạy : NGUYỄN THÀNH LONG
CAO HỌC TOÁN – KHÓA 1 – ĐH TÂY BẮC
Sơn La: 13 – 10 – 2012
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐH CĐ MÔN LÝ 2007-2012 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐH CĐ MÔN LÝ 2007-2012 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT - Người đăng: phungthai88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
200 Vietnamese
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐH CĐ MÔN LÝ 2007-2012 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT 9 10 205