Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội từ năm 2005-2008

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

Tuyển tập đề thi vào lớp 6 (2005-2008)
Trường Lương Thế Vinh – Hà Nội.
1. Năm 2004-2005
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Câu hỏi

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 9?
18263; 54621;34597;88875.
Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 6?
30921; 30912;11112;11111.
Rút gọn phân số:
546/ 637.
Trong các phân số sau đây, phân số nào lớn nhất?
99/100; 100/101; 101/102.
Cho các phân số: ½;4/5;10/11; 5/4. Lấy phân số lớn nhất cộng với phân số
bé nhất thì được kết quả là bao nhiêu?
Tìm phân số a/b , biết a/b × 3/5 = 1/5 + 2/3.
Tính : 2: 1,25 + 0,8 × 0,5 – 1.
Tính số A, biết rằng A × 1,25 + 2,5 = 1,25 × 9.
Một lớp học có 40 học sinh làm bài kiểm tra toán. Kết quả có 35 em đạt 5
điểm trở lên. Hỏi bao nhiêu phần trăm học sinh có điểm dưới trung bình?
Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 150m và chiều rộng 9 dm.Hỏi
diện tích đám đất ấy bằng bao nhiêu ha?
Có ba hình vuông.Hình thứ nhất có cạnh là 3m. Hình vuông thứ hai có
cạnh là 4m.Hình vuông thứ 3 có diện tích bằng tổng diện tích của hai hình
vuông thứ nhất và thứ hai.Hỏi hình vuông thứ ba có cạnh bằng bao nhiêu?
Một hình trụ có bán kính đáy 4m, chiều cao 3m. Một hình lập phương có
cạnh 5m. Hỏi hình nào có thể tích lớn hơn?
Hình tròn thứ nhất có diện tích gấp 4 lần diện tích hình tròn thứ hai. Hỏi
chu vi hình tròn thứ nhất gấp bao nhieu lần chu vi hình tròn thứ hai?
Một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 11 giờ 35 phút và hạ
cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1 giờ 25 phút chiều cùng ngày. Hỏi
máy bay đã bay hết bao nhiêu thời gian?
Từ 1 giờ chủ nhật này đến 3 giờ chủ nhật tiếp theo có bao nhiêu giờ?
Tìm hai số biết rằng hiệu của chúng bằng 4 và trung bình cộng của chúng
bằng 15.
Năm nay anh 7 tuổi và em 1 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi anh gấp
đôi tuổi em?
Tìm một số chẵn có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ
số hàng đơn vị.
Nếu em viết các số nguyên từ 1 đến 100 thì em phải viết bao nhiêu lần 5?
Tìm ba số lẻ liên tiếp, biết rằng tổng của chúng bằng 100.

Trả lời,
đáp số

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

2. Năm 2005-2006
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Câu hỏi
Năm nay em 2 tuổi và tuổi của anh gấp 4 lần tuổi của em. Sau mấy năm nữa
thì tuổi anh gấp đôi tuổi em?
Tìm một số chẵn có hai chữ số, biết rằngchữ số hàng chục gấp ba lần chữ số
hàng đơn vị.
Trong giấy khai sinh của em Bình, ngày si...
Toantieuhoc.vn : tư duy sáng tạo
http://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn
Tuyển tập đề thi vào lớp 6 (2005-2008)
Trường Lương Thế Vinh – Hà Nội.
1. Năm 2004-2005
TT Câu hỏi Trả lời,
đáp số
1 Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 9?
18263; 54621;34597;88875.
2 Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 6?
30921; 30912;11112;11111.
3 Rút gọn phân số:
546/ 637.
4 Trong các phân số sau đây, phân số nào lớn nhất?
99/100; 100/101; 101/102.
5 Cho các phân số: ½;4/5;10/11; 5/4. Lấy phân số lớn nhất cộng với phân số
bé nhất thì được kết quả là bao nhiêu?
6 Tìm phân số a/b , biết a/b × 3/5 = 1/5 + 2/3.
7 Tính : 2: 1,25 + 0,8 × 0,5 – 1.
8 Tính số A, biết rằng A × 1,25 + 2,5 = 1,25 × 9.
9 Một lớp học có 40 học sinh làm bài kiểm tra toán. Kết quả có 35 em đạt 5
điểm trở l
ên. Hỏi bao nhiêu phần trăm học sinh có điểm dưới trung bình?
10 Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 150m và chiều rộng 9 dm.Hỏi
diện tích đám đất ấy bằng bao nhiêu ha?
11 Có ba hình vuông.Hình thứ nhất có cạnh là 3m. Hình vuông thứ hai có
cạnh là 4m.Hình vuông thứ 3 có diện tích bằng tổng diện tích của hai hình
vuông th
ứ nhất và thứ hai.Hỏi hình vuông thứ ba có cạnh bằng bao nhiêu?
12 Một hình trụ có bán kính đáy 4m, chiều cao 3m. Một hình lập phương có
cạnh 5m. Hỏi hình nào có thể tích lớn hơn?
13 Hình tròn thứ nhất có diện tích gấp 4 lần diện tích hình tròn thứ hai. Hỏi
chu vi hình tròn thứ nhất gấp bao nhieu lần chu vi hình tròn thứ hai?
14 Một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 11 giờ 35 phút và h
cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1 giờ 25 phút chiều cùng ngày. Hỏi
máy bay đ
ã bay hết bao nhiêu thời gian?
15 Từ 1 giờ chủ nhật này đến 3 giờ chủ nhật tiếp theo có bao nhiêu giờ?
16 Tìm hai số biết rằng hiệu của chúng bằng 4 và trung bình cộng của chúng
bằng 15.
17 Năm nay anh 7 tuổi và em 1 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi anh gấp
đôi tuổi em?
18 Tìm một số chẵn có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ
số hàng đơn vị.
19 Nếu em viết các số nguyên từ 1 đến 100 thì em phải viết bao nhiêu lần 5?
20 Tìm ba số lẻ liên tiếp, biết rằng tổng của chúng bằng 100.
Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội từ năm 2005-2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội từ năm 2005-2008 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội từ năm 2005-2008 9 10 441