Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng của enzyme amylase

Được đăng lên bởi 72-thanhtam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3744 lần   |   Lượt tải: 5 lần
I.
ỨNG DỤNG CỦA ENZYME AMYLASE TRONG THỰC PHẨM
1. Khái quát về enzyme

a.Định
Amylase là một hệ anzyme rất phổ biến trong thế giới
nhóm enzyme thủy phân, xúc tác phân giải liên
polysaccharide với sự tham gia của nước: RR’ +
Cơ
chất
tác
dụng
của
amylase
là
b,
Phân

nghĩa
sinh vật. Các enzyme này thuộc
kết nội phân tử trong nhóm
H-OH
RH + R’-OH
tinh
bột
và
glycogen
loại

c,
Cấu
trúc
- α-amylase có khả năng phân cắt các liên kết 1,4-glucoside của cơ chất và có khả năng
thủy
phâm
tinh
hồ
bột.
- β-amylase xúc tác thủy phân liên kết 1,4-glucan trong tinh bột, glucogen và
polysaccharide, phân cắt từng nhóm maltose từ đầu không khử của mạch.
- γ-amylase có khả năng thủy phân liên kết 1,4-1,6 và 1,2-1,3 glucoside, có khả năng thủy
phân hoàn toàn tinh bột, glucogen, amylopectin, dextrin...thành glucose.
- Oligo 1,6-glucosidase thủy phân liên kết β-1,6-glucoside trong isomaltose, panose và
các dextrin tới hạn chuyển hóa đường có thể lên men được.
2.Ứng dụng của enzyme amylase trong sản xuất mì chính
a, Nguyên liệu sử dụng:
- Nguyên liệu sử dụng: các nguyên liệu giàu glucid như tinh bột sắn, rĩ đường mía,...
- Các chủng vi sinh vật: corymebacterium hydrocacboclastus, bacillus, brevibacterium...
b, Sự tham gia của enzyme amylase trong công nghệ sản xuất mì chính
- Amylase được sử dụng trong công đoạn thủy phân tinh bột.
- Mục đích: tạo điều kiện để thực hiện các phản ứng thủy phân tinh bột thành đường
Enzyme
thường
dùng:
enzyme
α-amylase,
γ-amylase
Cơ
chế
tác
dụng:
α-amylase
Tinh bột
Dextrin + maltose + glucose
Thủy phânα-1,4 của amylose

γ-amylase
Tinh bột
Glucose
( vừa thủy phân-1,4-vừa thủy phân-1,6-)
- Ảnh hưởng của enzyme amylase đến sản phẩm: đường hóa hoàn toàn tinh bột, làm vi
khuẩn lên men mì chính hoạt động tốt, rút ngắn thời gian đường hóa...
3. Ứng dụng của enzyme amylase trong sản xuất bia
a,
Nguyên
liệu
sử
dụng
- Nguyên liệu: ngũ cốc, hoa Houblon, nước, nấm men, chất phụ gia
- Các vi sinh vật: Saccharomyces cerevisizae ( lên men nổi )
Saccharomyces cerevisidae ( lên men chim)
b, Sự tham gia của enzyme amylase trong công nghệ sản xuất bia
- Enzyme Amylase tác động vào giai đoạn đường hóa:
Biến đổi tinh bột đã qua giai đoạn dịch hóa thành Dextrin và Maltose tác động tạo Dextrin hóa, Amylase

tác

động

-

Cơ

tạo

chế

mantose.

tác

dụng:

+ Qúa trình nảy mần xảy ra trong giai đoạn nấu bia. Trong quá trình này, malt sau khi được
nghiền sẽ hòa tan chung với nước theo một tỷ lệ thích hợp dưới tác dụng của enzyme ở nhiệt
độ

nhất

định

sẽ

được

đường

hóa...
I.
ỨNG DỤNG CỦA ENZYME AMYLASE TRONG THỰC PHẨM
1.
Khái quát về enzyme
a.Định nghĩa
Amylase một hệ anzyme rất phổ biến trong thế giới sinh vật. Các enzyme này thuộc
nhóm enzyme thủy phân, xúc tác phân giải liên kết nội phân tử trong nhóm
polysaccharide với sự tham gia của nước: RR’ + H-OH RH + R’-OH
chất tác dụng của amylase tinh bột glycogen
b, Phân loại
c, Cấu trúc
- α-amylase khả năng phân cắt các liên kết 1,4-glucoside của chất khả năng
thủy phâm tinh hồ bột.
- β-amylase xúc tác thủy phân liên kết 1,4-glucan trong tinh bột, glucogen
polysaccharide, phân cắt từng nhóm maltose từ đầu không khử của mạch.
- γ-amylase có khả năng thủy phân liên kết 1,4-1,6 và 1,2-1,3 glucoside, có khả năng thủy
phân hoàn toàn tinh bột, glucogen, amylopectin, dextrin...thành glucose.
- Oligo 1,6-glucosidase thủy phân liên kết β-1,6-glucoside trong isomaltose, panose
các dextrin tới hạn chuyển hóa đường có thể lên men được.
2.Ứng dụng của enzyme amylase trong sản xuất mì chính
a, Nguyên liệu sử dụng:
- Nguyên liệu sử dụng: các nguyên liệu giàu glucid như tinh bột sắn, đường mía,...
- Các chủng vi sinh vật: corymebacterium hydrocacboclastus, bacillus, brevibacterium...
b, Sự tham gia của enzyme amylase trong công nghệ sản xuất mì chính
- Amylase được sử dụng trong công đoạn thủy phân tinh bột.
- Mục đích: tạo điều kiện để thực hiện các phản ứng thủy phân tinh bột thành đường
- Enzyme thường dùng: enzyme α-amylase, γ-amylase
- chế tác dụng:
α-amylase
Tinh bột Dextrin + maltose + glucose
Thủy phânα-1,4 của amylose
ứng dụng của enzyme amylase - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng của enzyme amylase - Người đăng: 72-thanhtam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ứng dụng của enzyme amylase 9 10 34