Ktl-icon-tai-lieu

Ứng xử sư phạm

Được đăng lên bởi nguyenvantienktcn
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NGND TRỊNH TRÚC LÂM
GS – TS KH NGUYỄN VĂN HỘ

ỨNG XỬ SƯ PHẠM
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LỜI NÓI ĐẦU
Để nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên, việc đi sâu tìm hiểu những tri thức sư phạm là
rất cần thiết, đặc biệt là hệ thống những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm trong hoạt
động thường nhật của người giáo viên. Ở nước ta đã không ít các tác giả đề cập tới vấn đề
này, từ các sách giáo khoa giảng dạy ở các bậc học (1) cho đến sách chuyên khảo và cả
những cuốn sách mang tính ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp khác
nhau(2).
Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt đa dạng và tế nhị trong hoạt động giao tiếp, mỗi cuốn sách
vẫn chỉ bao gồm một phần nhỏ trong tri thức và các kỹ năng có liên quan tới vấn đề. Cho dù
như vầy, song trong thực tế, mỗi cuốn sách đã bổ sung thêm khảnăng tư 1duy sư phạm, tạo
ra nhiều cơ sở khoa học cho các hoạt động thực tiễn của người làm công tác giáo dục. Với ý
nghĩa đó của sự tìm kiếm, chúng tôi cũng cô gắng đưa ra một hệ thống kiến thức sư phạm
về một bộ phận của hoạt động giao tiếp giữachủ thể (giáo viên) với một chủ thể khác (học
sinh) trong quá trình giải quyết các tìnhhuống sư phạm, đó là hoạt động ứng xử. Những vấn
đề mà chúng tôi đề cập tới trong cuốn sách sẽ không đi sâu tìm hiểu các cơ sở triết học,
tâm lý học hoạt động ứng xử mà chủ yếu sẽ tập trung làm sáng tỏ bản chất của ứng xử
trong giao tiếp giữa thầy và trò theo quan điểm hoạt đông và giáo dục, đồng thời cũng chỉ
ra một số khó khăn mà
giáo viên thường gặp phải khi giải quyết các tình huống sư phạm trong hoạt động ứng xử.
Do giới hạn về kinh nghiệm, chúng tôi chỉ đề cập tới ứng xử sư phạm trong nh àtrường
PTTH, giữa thầy và trò trong hoạt động giáo dục và giáo dưỡng ở trường học.Chắc chắn
trong quá trình biên soạn cuốn sách, chúng tôi không tránh khỏi những khiếm khuyết về nội
dung và hình thể tập thể tác giả chúng tôi mong được các bạn đọc và đồng nghiệp góp ý
chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
PGS - TSKH Nguyễn Văn Hộ
NGND PGS - TSKH Trịnh Trúc Lâm
(1) Giao tiếp sư phạm. PGS.PTS Ngô Công Hoàn - PGS. PTS Hoàng Anh (Giáo trình đàotạo giáo
viên THCS Hệ CĐSP). NXB GD - 1998.
(2) Giao tiếp và ứng xử sư phạm. Ngô Công Hoàn (dùng cho GV mầm non). ĐHSP -ĐHQG Hà Nội
- 1997; Tâm lý học ứng xử Lê Thị Bằng - Hải Vang, NXB GD - 1997.

Phần I:
GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ

I. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TIẾP
Trong cuộc sống, con người có nhiều nhu cầu hoạt động để tồn tại và phát triển.Có những
nhu cầu mang tính sinh tồn như ăn, ở, sinh nở.v.v... song có những nhu cầu vượt ra ...
NGND TRỊNH TRÚC LÂM
GS – TS KH NGUYỄN VĂN HỘ
ỨNG XỬ SƯ PHẠM
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
LỜI NÓI ĐẦU
Để nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên, việc đi sâu tìm hiểu những tri thức sư phạm là
rất cần thiết, đặc biệt hệ thống những tri thức kỹ năng giao tiếp phạm trong hoạt
động thường nhật của người giáo viên. nước ta đã không ít các tác giả đề cập tới vấn đề
này, từ các sách giáo khoa giảng dạy các bậc học(1) cho đến sách chuyên khảo cả
những cuốn sách mang tính ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp khác
nhau(2).
Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt đa dạng tế nhị trong hoạt động giao tiếp, mỗi cuốn sách
vẫn chỉ bao gồm một phần nhỏ trong tri thức và các kỹ năng có liên quan tới vấn đề. Cho dù
như vầy, song trong thực tế, mỗi cuốn sách đã bổ sung thêm khảnăng 1duyphạm, tạo
ra nhiều sở khoa học cho các hoạt động thực tiễn của người làm công tác giáo dục. Với ý
nghĩa đó của sự tìm kiếm, chúng tôi cũng gắng đưa ra một hệ thống kiến thức phạm
về một b phận của hoạt động giao tiếp giữachủ thể (giáo viên) với một chủ thể khác (học
sinh) trong quá trình giải quyết các tìnhhuống phạm, đó là hoạt động ứng xử. Những vấn
đề chúng tôi đề cập tới trong cuốn sách sẽ không đi sâu tìm hiểu các sở triết học,
tâm học hoạt động ứng xử chủ yếu sẽ tập trung làm sáng tỏ bản chất của ứng xử
trong giao tiếp giữa thầy trò theo quan điểm hoạt đông giáo dục, đồng thời cũng chỉ
ra một số khó khăn mà
giáo viên thường gặp phải khi giải quyết các tình huống phạm trong hoạt động ứng xử.
Do giới hạn về kinh nghiệm, chúng tôi chỉ đề cập tới ứng xử phạm trong nh àtrường
PTTH, giữa thầy trò trong hoạt động giáo dục giáo dưỡng trường học.Chắc chắn
trong quá trình biên soạn cuốn sách, chúng tôi không tránh khỏi những khiếm khuyết về nội
dung hình thể tập thể tác giả chúng tôi mong được các bạn đọc đồng nghiệp góp ý
chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
PGS - TSKH Nguyễn Văn Hộ
NGND PGS - TSKH Trịnh Trúc Lâm
(1) Giao tiếp phạm. PGS.PTS Ngô Công Hoàn - PGS. PTS Hoàng Anh (Giáo trình đàotạo giáo
viên THCS Hệ CĐSP). NXB GD - 1998.
(2) Giao tiếp ứng xử phạm. Ngô Công Hoàn (dùng cho GV mầm non). ĐHSP -ĐHQG Nội
- 1997; Tâm lý học ứng xử Lê Thị Bằng - Hải Vang, NXB GD - 1997.
Phần I:
GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ
I. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TIẾP
Trong cuộc sống, con người nhiều nhu cầu hoạt động để tồn tại phát triển.Có những
nhu cầu mang tính sinh tồn như ăn, ở, sinh nở.v.v... song có những nhu cầu vượt ra khỏi tính
bản năng của động vật đó nhu cầu giao tiếp. Đành rằng động vật cao cấp, hành động
giao tiếp vẫn tồn tại (nhu cầu sống với cha mẹ, bầy đàn), song chấtlượng giao tiếp và phạm
vi giao tiếp t không một loài động vật nào thể so sánh với con người. Để được sự
khác biệt này trong giao tiếp người khi so sánh với động vật nhờ vào kết quả của sự phát
triển xã hội. Con người trong quá trình hoàn thiện mình, một mặt phải thích ứng dần với tính
đa dạng, phong phú phức tạp của tựnhiên, mặt khác đthể tồn tại và phát triển, phải
sự liên kết giữa các thể theo những chuẩn mực nhất định, chính trong quá trình liên
kết này đã tạo nên tính hội của con người. Do đó thể nói, ng với lao động, hoạt
động giao tiếp được coi một trong những đặc trưng nổi bật, bản tạo nên tính người,
phản ánh bản chất của con người, vừa như phương thức liên kết giữa con người với con
người, giữa conngười với tnhiên, vừa như kết quả của sự phát triển thế giới vật chất
1
Ứng xử sư phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng xử sư phạm - Người đăng: nguyenvantienktcn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Ứng xử sư phạm 9 10 738