Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách trẻ em

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 3 lần
VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC NHÂN CÁCH TRẺ
EM
Các nhà xã hội học đã coi gia đình là nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong việc
hình thành nhân cách con người. Giáo dục gia đình có vai trò quan trọng đến quá
trình lớn lên và hình thành nhân cách của trẻ em.
Giáo dục nhân cách cho con người trong gia đình là vấn đề rất rộng. Tuy nhiên,
bài viết này chỉ tập trung làm rõ vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục hình thành
nhân cách cho trẻ em ở Việt Namhiện nay.
Trước hết, gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên, là trường học đầu tiên của con
người. Mỗi con người đều được sinh ra từ một người cha, người mẹ, vì vậy đứa trẻ
gắn bó và lắng nghe được những âm thanh của cuộc sống đầu tiên từ cha mẹ mình
đặc biệt từ người mẹ. Khi sinh ra con người ta được tiếp xúc với văn hóa dân tộc từ
lời ru, giọng hát của bà của mẹ, tiếp xúc với ngôn ngữ dân tộc từ lời nói của cha
mẹ. Những bước đi chập chững đầu đời, người đầu tiên chỉ dạy cho bé cách đi
đứng, nói năng đó là cha mẹ. Vì vậy, giáo dục của gia đình như thế nào sẽ hình
thành nên nhân cách của đứa trẻ như thế ấy. Tất nhiên sẽ có những đứa trẻ vì một
lý do nào đó mà thiếu sự quan tâm chăm sóc của người cha hoặc người mẹ nhưng
vẫn có thể hình thành được nhân cách tốt, đó là do quá trình tự giáo dục của đứa trẻ
tốt. Hầu như, sự giáo dục của gia đình không tốt thì nhân cách đứa trẻ đều có phần
khiếm khuyết hoặc hoàn toàn xấu. Vì vậy giáo dục gia đình rất quan trọng đối với
mỗi con người, khi con người chưa có hiểu biết về mình, về xã hội thì đã được
định hướng và chỉ dạy từ gia đình; đứa trẻ tiếp xúc với môi trường giáo dục đầu
tiên, trường học đầu tiên ấy là gia đình.
Thứ hai, gia đình là hành trang không thể thiếu với mỗi con người. Từ nhỏ con
người được sống với ông, bà, cha mẹ, anh chị em. Lớn lên, mỗi người lại có vợ, có
chồng, có con, cháu. Trong gia đình, mỗi con người được đùm bọc về vật chất,
giáo dục về tâm hồn, trẻ thơ có điều kiện được an toàn khôn lớn, người già có nơi
nương tựa, người lao động được phục hồi về sức khỏe, thoải mái về tinh thần…
Như vậy gia đình gắn bó với mỗi con người trong từng bước đường của cuộc sống.
Ai không được sống trong tình yêu thương của gia đình là một nỗi bất hạnh lớn.
Trong quá trình sống, gắn bó, trao và nhận tình yêu thương che chở của gia đình,
mỗi người lại hoàn thiện mình, hoàn thiện nhân cách cho bản thân.
Thứ ba, gia đình có mối quan hệ mật thiết với xã hội, là tế bào của xã hội. Không
có gia đình tái tạo ra con người để xây dựng xã hội thì xã hội không t...
VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC NHÂN CÁCH TRẺ
EM
Các nhà hội học đã coi gia đình nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong việc
hình thành nhân cách con người. Giáo dục gia đình vai trò quan trọng đến quá
trình lớn lên và hình thành nhân cách của trẻ em.
Giáo dục nhân cách cho con người trong gia đình vấn đề rất rộng. Tuy nhiên,
bài viết này chỉ tập trung làm vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục hình thành
nhân cách cho trẻ em ở Việt Namhiện nay.
Trước hết, gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên, là trường học đầu tiên của con
người. Mỗi con người đều được sinh ra từ một người cha, người mẹ, vì vậy đứa trẻ
gắn bó và lắng nghe được những âm thanh của cuộc sống đầu tiên từ cha mẹ mình
đặc biệt từ người mẹ. Khi sinh ra con người ta được tiếp xúc với văn hóa dân tộc từ
lời ru, giọng hát của của mẹ, tiếp xúc với ngôn ngữ dân tộc từ lời nói của cha
mẹ. Những bước đi chập chững đầu đời, người đầu tiên chỉ dạy cho cách đi
đứng, nói năng đó cha mẹ. vậy, giáo dục của gia đình như thế nào sẽ nh
thành nên nhân cách của đứa trẻ như thế ấy. Tất nhiên sẽ có những đứa trẻ một
do nào đó thiếu sự quan tâm chăm sóc của người cha hoặc người mẹ nhưng
vẫn có thể hình thành được nhân cách tốt, đó là do quá trình tự giáo dục của đứa trẻ
tốt. Hầu như, sự giáo dục của gia đình không tốt thì nhân cách đứa trẻ đều có phần
khiếm khuyết hoặc hoàn toàn xấu. Vì vậy giáo dục gia đình rất quan trọng đối với
mỗi con người, khi con người chưa hiểu biết về mình, về hội thì đã được
định hướng chỉ dạy từ gia đình; đứa trẻ tiếp c với i trường giáo dục đầu
tiên, trường học đầu tiên ấy là gia đình.
Thứ hai, gia đình hành trang không thể thiếu với mỗi con người. Từ nhỏ con
người được sống với ông, bà, cha mẹ, anh chị em. Lớn lên, mỗi người lại có vợ, có
chồng, con, cháu. Trong gia đình, mỗi con người được đùm bọc về vật chất,
giáo dục về tâm hồn, trẻ thơ có điều kiện được an toàn khôn lớn, người già nơi
nương tựa, người lao động được phục hồi v sức khỏe, thoải mái về tinh thần…
Như vậy gia đình gắn bó với mỗi con người trong từng bước đường của cuộc sống.
Ai không được sống trong tình yêu thương của gia đình là một nỗi bất hạnh lớn.
Trong quá trình sống, gắn bó, trao nhận nh yêu thương che ch của gia đình,
mỗi người lại hoàn thiện mình, hoàn thiện nhân cách cho bản thân.
Thứ ba, gia đìnhmối quan hệ mật thiết với hội,tế bào của hội. Không
gia đình tái tạo ra con người để xây dựng hội thì hội không thể tồn tại
phát triển được. ngược lại hội cũng tác động to lớn đến gia đình, hội
tốt sẽ s đểy dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ. Một hội nhiều công
dân tốt thì đất nước mới vững mạnh, hội mới văn minh, ít tệ nạn hội, con
Vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách trẻ em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách trẻ em - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách trẻ em 9 10 280