Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản hướng dẫn

Được đăng lên bởi mystery2712
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT VĂN LÃNG
TỔ: TIẾNG ANH

DANH SÁCH HỌC SINH
THAM GIA NGÀY HỘI NÓI TIẾNG ANH CẤP TỈNH
Năm học 2013-2014
Stt
1
2
3
4
5
6

Họ và Tên

Lớp

Trường

Ghi chú

Hoàng Duy Doanh

11A1

THPT Văn Lãng

Thành viên

THPT Văn Lãng
THPT Văn Lãng

chính thức
Múa phụ họa
Thành viên

THPT Văn Lãng
THPT Văn Lãng

chính thức
Đội trưởng
Thành viên

THPT Văn Lãng

chính thức
Thành viên

Ma Thúy Huệ
Lưu Bảo Linh
Liễu Phương Thảo
Ngô Ngọc Trâm
Hoàng Thị Tuyết

11A1
10A1
11A1
10A1
11A1

chính thức

(Danh sách này gồm có 06 người)
Văn Lãng, ngày 28 tháng 03 năm 2014
Người lập danh sách

Trương Thị Thanh Huyền

1

...
TRƯỜNG THPT VĂN LÃNG
TỔ: TIẾNG ANH
DANH SÁCH HỌC SINH
THAM GIA NGÀY HỘI NÓI TIẾNG ANH CẤP TỈNH
Năm học 2013-2014
Stt Họ và Tên Lớp Trường Ghi chú
1
Hoàng Duy Doanh 11A1 THPT Văn Lãng Thành viên
chính thức
2
Ma Thúy Huệ 11A1 THPT Văn Lãng Múa phụ họa
3
Lưu Bảo Linh 10A1 THPT Văn Lãng Thành viên
chính thức
4
Liễu Phương Thảo 11A1 THPT Văn Lãng Đội trưởng
5
Ngô Ngọc Trâm 10A1 THPT Văn Lãng Thành viên
chính thức
6
Hoàng Thị Tuyết 11A1 THPT Văn Lãng Thành viên
chính thức
(Danh sách này gồm có 06 người)
Văn Lãng, ngày 28 tháng 03 năm 2014
Người lập danh sách
Trương Thị Thanh Huyền
1
Văn bản hướng dẫn - Người đăng: mystery2712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Văn bản hướng dẫn 9 10 510