Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa học Việt Nam

Được đăng lên bởi hoatuyetvietnam-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Khái niệm “Văn hoá”:
- Ngôn ngữ phương Tây: Anh, Pháp, Đức… đều xuất phát từ gốc Latinh: cultura có nghĩa là
trồng trọt – cultura agri: trồng trọt ngoài đồng, cultura animi: trồng trọt tinh thần . Như
vậy : Văn hoá là những giá trị vật chất và tinh thần do con người làm ra.
- ngôn ngữ phương Đông: Trung Quốc, Triều tiên, Nhật bản: “Văn hoá” xuất phát từ tiếng
Hán: “Văn” là vẻ đẹp, nét đẹp; hoá là “làm cho”, “trở nên”, “trở thành”. Văn hoá: làm
cho đẹp, trở thành đẹp. Đẹp ở đây là nét đẹp của pháp luật, cách cai trị, của phong tục,
cách ứng xử của con người. Quan niệm “Văn hoá” của người phương Đông thiên về yếu
tố tinh thần nhiều hơn
- Khái niệm “Văn hoá” của Trần Ngọc Thêm: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá
trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động
thực tiễn và trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của
mình”.
Tham khảo các k/n về văn hoá của: Trần Quốc Vượng, Đào Duy Anh, Hồ Chủ tịch,
UNESCO…
2. Các đặc trưng và chức năng của văn hoá:
Tính hệ thống và chức năng tổ chức xã hội
Tính giá trị và chức năng điều chỉnh xã hội
Tính nhân sinh và chức năng giao tiếp
Tính Lịch sử và chức năng giáo dục.

2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HOÁ

LOẠI HÌNH VĂN HOÁ

Văn hoá nhận thức

Nhận 
Nhận 
thức về  thức về 
vũ trụ
con 
người

Văn hoá tổ chức 
cộng đồng

Văn hoá 
tổ chức 
đời sống 
tập thể

Văn hoá 
tổ chức 
đời sống 
cá nhân

Văn hoá ƯX 
với môi trường TN

Văn hoá ƯX 
với môi trường XH

Tận 
dụng 
môi 
trường 
TN

Tận 
dụng 
môi 
trường 
XH

Ứng phó 
môi 
trường 
TN

Ứng phó 
môi 
trường 
xã hội

3. SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ LOẠI HÌNH VĂN HOÁ
GỐC NÔNG NGHIỆP TRÔNG TRỌT- GỐC DU MỤC

Tiêu chí

Văn hoá gốc nông nghiệp TT
(Chủ yếu ở phương Đông)

Văn hoá gốc du mục
(Chủ yếu ở phương Tây)

Địa hình, khí hậu

đồng bằng, nóng, ẩm, thấp

thảo nguyên, lạnh, khô, cao

Nghề nghiệp

nông nghiệp trồng trọt+ chăn nuôi (nhỏ lẻ)

Du mục, chăn nuôi đại gia súc

Cách sống (nơi ở)

nhà ở ổn định , định cư

du cư, cắm trại, lều tạm bợ

Ứng xử với TN

Gắn bó, hoà hợp,tôn trọng

Chiếm đoạt, khai thác, chinh phục

Ẩm thực

Thức ăn có nguồn gốc thực vật

Thức ăn có nguồn gốc động vật

Quan hệ xã hội

Trọng tình, trọng đức, trọng văn, trọng nữ, dân chủ, trọng lý (nguyên tắc), trọng tài, trọng võ, trọng nam
trọng tập thể.

giới, trọng cá nhân (thủ lĩnh)

Giao lưu đối ngoại

hiếu hoà, dung hợp, mềm dẻo khi đối phó

hiếu chiến, độc tôn, cứng rắn bằng bạo lực

Đặc điểm tư duy

chủ quan, cảm tính, kinh nghiệm, tổng hợ...
1. Khái niệm “Văn hoá”:
- Ngôn ngữ phương Tây: Anh, Pháp, Đức… đều xuất phát từ gốc Latinh: cultura có nghĩa là
trồng trọt – cultura agri: trồng trọt ngoài đồng, cultura animi: trồng trọt tinh thần . Như
vậy : Văn hoá là những giá trị vật chất và tinh thần do con người làm ra.
- ngôn ngữ phương Đông: Trung Quốc, Triều tiên, Nhật bản: “Văn hoá” xuất phát từ tiếng
Hán: “Văn” vẻ đẹp, nét đẹp; hoá “làm cho”, “trở nên”, “trở thành”. n hoá: làm
cho đẹp, trthành đẹp. Đẹp đây nét đẹp của pháp luật, cách cai trị, của phong tục,
cách ứng xử của con người. Quan niệm “Văn hoá” của người phương Đông thiên về yếu
tố tinh thần nhiều hơn
- Khái niệm “Văn hoá” của Trần Ngọc Thêm: “Văn hóa một hệ thống hữu các giá
trị vật chất tinh thần do con người sáng tạo tích lũy trong quá trình hoạt động
thực tiễn trong stương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và hội của
mình”.
-
Tham khảo các k/n v văn hoá của: Trần Quốc Vượng, Đào Duy Anh, Hồ Chủ tịch,
UNESCO…
2. Các đặc trưng và chức năng của văn hoá:
-
Tính hệ thống và chức năng tổ chức xã hội
-
Tính giá trị và chức năng điều chỉnh xã hội
-
Tính nhân sinh và chức năng giao tiếp
-
Tính Lịch sử và chức năng giáo dục.
Văn hóa học Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa học Việt Nam - Người đăng: hoatuyetvietnam-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Văn hóa học Việt Nam 9 10 145