Ktl-icon-tai-lieu

văn hóa Vietttel

Được đăng lên bởi kiemtienkenh2
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Ngày 09/01/2007: Chủ tịch nước ký quyết định số 37/QĐ-CTN về việc:
Tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động cho Tổng công ty viễn
thông Quân đội giai đoạn 1996 – 2005
2. Tính đến hết tháng 3 năm 2011 Viettel đã vận hành bao nhiêu ki-lô-mét
cáp quang? (120.000 km)
3. Viettel đầu tư cung cấp viễn thông sang Lào và Campuchia từ năm nào?
(2006)
4. Ngày 25/06/2010 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 978/QĐTTg về việc: Chuyển công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
5. Nhiệm vụ Chính trị trung tâm của Tập đoàn Viễn thông Quân đội là gì?
(Sản xuất kinh doanh và làm nhiệm vụ quốc phòng)
6. Mạng di động 3G của Viettel chính thức khai trương vào tháng năm nào?
(Ngày 25/3/2010)
7. Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định thành lập "Tổng Công ty Viễn
thông Quân đội" vào ngày, tháng, năm nào? (Ngày 2/3/2005)
8. Điện thoại đường dài trong nước và quốc tế 178 sử dụng công nghệ VoIP
khai trương từ? (Ngày 15/10/2000)
9. Khẩu hiệu hành động năm 2013 của Tập đoàn Viễn thông quân đội là gì?
(Xuất sắc - Khác biệt - Phát triển bền vững)
10. Năm 2013 kế hoạch đăng ký doanh thu của Viettel là bao nhiêu?
(162.886 tỷ đồng)
11. Viettel đã đầu tư mảng Truyền hình tại Việt nam chưa?
12. Công ty con do TĐ nắm giữ > 50% vốn là bao nhiêu công ty? (12 trong
đó có 5 công ty Viettel sở hữu 100% vốn)
13. Dịch vụ điện thoại di động khai trương từ khi nào? (Ngày 15/10/2004)
14. Viettel đã đầu tư ra nước ngoài được mấy nước? (7)
15. "Sáng tạo là sức sống" là giá trị cốt lõi thứ mấy trong 8 giá trị cốt lõi của
Viettel? (4)

...
1. Ngày 09/01/2007: Chủ tịch nước ký quyết định số 37/QĐ-CTN về việc:
Tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động cho Tổng công ty viễn
thông Quân đội giai đoạn 1996 – 2005
2. Tính đến hết tháng 3 năm 2011 Viettel đã vận hành bao nhiêu ki-lô-mét
cáp quang? (120.000 km)
3. Viettel đầu tư cung cấp viễn thông sang Lào và Campuchia từ năm nào?
(2006)
4. Ngày 25/06/2010 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 978/QĐ-
TTg về việc: Chuyển công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
5. Nhiệm vụ Chính trị trung tâm của Tập đoàn Viễn thông Quân đội là gì?
(Sản xuất kinh doanh và làm nhiệm vụ quốc phòng)
6. Mạng di động 3G của Viettel chính thức khai trương vào tháng năm nào?
(Ngày 25/3/2010)
7. Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định thành lập "Tổng Công ty Viễn
thông Quân đội" vào ngày, tháng, năm nào? (Ngày 2/3/2005)
8. Điện thoại đường dài trong nước và quốc tế 178 sử dụng công nghệ VoIP
khai trương từ? (Ngày 15/10/2000)
9. Khẩu hiệu hành động năm 2013 của Tập đoàn Viễn thông quân đội là gì?
(Xuất sắc - Khác biệt - Phát triển bền vững)
10. Năm 2013 kế hoạch đăng ký doanh thu của Viettel là bao nhiêu?
(162.886 tỷ đồng)
11. Viettel đã đầu tư mảng Truyền hình tại Việt nam chưa?
12. Công ty con do TĐ nắm giữ > 50% vốn là bao nhiêu công ty? (12 trong
đó có 5 công ty Viettel sở hữu 100% vốn)
13. Dịch vụ điện thoại di động khai trương từ khi nào? (Ngày 15/10/2004)
14. Viettel đã đầu tư ra nước ngoài được mấy nước? (7)
15. "Sáng tạo là sức sống" là giá trị cốt lõi thứ mấy trong 8 giá trị cốt lõi của
Viettel? (4)
văn hóa Vietttel - Người đăng: kiemtienkenh2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
văn hóa Vietttel 9 10 561