Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa xe buýt ở Tp.HCM

Được đăng lên bởi greenrose
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM

Đề tài:

VĂN HÓA XE BUÝT Ở TP.HCM
GVHD:Vũ Thị Cẩm Tú

Lớp:02 – ĐHQLĐĐ1

Tên:Nguyễn Thị Yến Nhi

MSSV:0250040039

NỘI DUNG CHÍNH
Cơ sở lí luận.

Thực trạng văn hóa xe buýt ở Tp.HCM hiện nay.

Lí giải những cách ứng xử khác nhau trên xe buýt ở Tp.HCM dựa trên các loại hình văn hóa.

Đề xuất xây dựng văn hóa xe buýt ở Tp.HCM.

1. CƠ SỞ LÍ LUẬN

1.1 Văn hóa là gì?

1.1.1. Định nghĩa

U
N
E
S
C
O

Văn
hóa l
à tổn
g thể
những
hệ th
giá tr
ống
ị vật
c
h
ấ
do c o
t và t
inh th
n ngư
ần
ời sán
g
t
ạ
trong
o và
quá tr
tích lũ
ình ho
y
ạt độn
và tro
g thực
n g sự
tiễn
tương
tác g
người
iữa c
với m
on
ôi trư
ờ
n
g tự n
xãhội
.
hiên v
à

1.1.2. Tính chất và vai trò của văn hóa

Vai trò
Tính hệ thống.
Tính giá trị.
Tính nhân sinh.
Tính lịch sử.

Tính chất

•
•
•
•

Cơ sở để xã hội hóa cá nhân.
Cơ sở phát triển kinh tế.
Hoàn thiện con người và xã hội.
Giao lưu, hội nhập với các nước trên thế giới.

1.1.3. Hai loại hình văn hóa
1.1.3.1. Văn hóa phương Đông – văn hóa trọng tĩnh

Văn hóa phương Đông

Sống bằng nghề trồng trọt
có lối sống định cư và tạo
dựng cuộc sống ổn định.

Mang tính trọng tĩnh.

Tôn trọng và sống hòa hợp

Tình cảm thân thiết, gắn

Sản xuất nông nghiệp cần

với tự nhiên.

bó.

nhiều lao động.

Lối sống linh hoạt và tư

Lối sống trọng tình, trọng

Tâm lý coi trọng tập thể,

duy biện chứng.

đức, trọng văn, trọng nữ.

cộng đồng.

1.1.3.1. Văn hóa phương Tây – văn hóa trọng động

Sống bằng nghề chăn nuôi từ đó hình thành lối sống du cư.

Mang tính chất trọng động.

Tâm lý coi thường thiên nhiên và có tham vọngchế ngự thiên nhiên.

Sống nguyên tắc có tư duy theo

lối phân tích.

Trọng sức mạnh, trọng tài, trọng võ, trọng nam giới, trọng cá nhân.

1.2 Văn hóa xe buýt là gì?

Ứng xử:là sự phản ứng của con người đối
với sự tác động của người khác trong những
tình huống xác định.

Văn hóaxebuýt:chính là cách ứng xử đúng mực có văn hoá của
cáctài xế, tiếp viên, hành khách.

Tiếp viên bán vé cư xử thân thiện tạo không khí thoãi mái trên xe.
Các hành khách xếp hàng lên xe một cách trật tự không chen
lấn.

v.v...

Tạo sự thoải mái và tiện lợi.

Xây dựng

Góp phần hoàn thiện

văn hóa xe buýt

con người.

Thúc đẩy xã hội văn minh, tiến bộ hơn.

2.THỰC TRẠNG VĂNHÓA XEBUÝTỞ TP.HCM HIỆNNAY
2.1. Văn hóa của tài xế và tiếp viên

2.1.1.

Phục vụ hành khách tận tình và chu đáo hơn.

Thái độ thân thiện, chấp hành đúng luật giao thông.

Mặt tíc...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Đề tài:
VĂN HÓA XE BUÝT TP.HCM
GVHD: Thị Cẩm Tú
Lớp:02 – ĐHQLĐĐ1
Tên:Nguyễn Thị Yến Nhi
MSSV:0250040039
Văn hóa xe buýt ở Tp.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa xe buýt ở Tp.HCM - Người đăng: greenrose
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Văn hóa xe buýt ở Tp.HCM 9 10 214