Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí đại cương

Được đăng lên bởi Tieuchunguyenchuong
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com – BTVL
CHƯƠNG III: ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM
ĐỘNG LỰC HỌC HỆ VẬT RẮT
DẠNG 1: BÀO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
1.1. Kiến thức cơ bản
- Dạng toán này chủ yếu liên quan tới việc ứng dụng định luật bảo toàn động
lượng để giải. Đặc điểm nhận dạng là thường là mô típ lãng mạn kiểu Hàn Xẻng
tức là anh và chị lao vào nhau với một vận tốc nào đó, rồi tính vận tốc của mỗi
người sau khi va chạm. Một kiểu nữa cũng thường hay áp dụng là trong các bài
toán phản lực ví dụ tên lửa phụt khí, hay súng bắn đạn gì gì đó. Thường là bài
sẽ hỏi vận tốc của các thành phần trong hệ. Nói chung dạng này dễ, cứ áp dụng
công thức mà táng tận tình là ra.
- Yêu cầu: phải nhớ các công thức liên quan tới động lượng:
• Động lượng:
• Bảo toàn động lượng: ∑

ướ

∑

1.2. Bài tập ví dụ: 3.(2, 4, 5, 6)
Bài 3-4: Một xe chở đầy cát chuyển động
không ma sát với vận tốc v1 = 1 m/s trên mặt
đường nằm ngang. Toàn bộ xe cát có khối
lượng M = 10 kg. Một quả cầu khối lượng m
= 2 kg bay theo chiều ngược lại với vận tốc
nằm ngang v2 = 7 m/s. Sau khi gặp xe, quả
cầu nằm ngập trong cát. Hỏi sau đó xe chuyển
động theo chiều nào, với vận tốc bằng bao
nhiêu?
* Nhận xét: Đầy đủ đặc điểm của dạng bài toán động lượng rồi, có va chạm, có
hỏi về vận tốc. Do là bài đầu nên chúng ta sẽ giải một cách chi tiết từng bước.
Khi làm bài thi thì không nhất thiết phải trình bày quá chi tiết như trong bài giải
mẫu đâu đấy. Hệ của chúng ta gồm 2 đối tượng là xe kít và quả cầu, hai đối
tượng này đang lao vào nhau với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên đối tượng quả cầu
sau khi lao vào xe kít do YSL nên không thoát được và bị dính chặt trong xe kít.
Bài toán hỏi sau đó xe chuyển động theo chiều nào  cái này thì ban đầu cứ giả
sử theo một chiều nào đó rồi giải ra, nếu dương thì mình giả sử chuẩn cmnr. Nếu
âm thì chém là xe chuyển động theo chiều ngược lại là xong.
* Giải:
- Động lượng của hệ trước va chạm là:
DNK - 2014

1

2

Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com – BTVL
ướ

.

ầ

- Động lượng của hệ sau khi va chạm: chú ý là sau khi va chạm do quả cầu gắn
chặt với xe nên vận tốc của nó và xe sau va chạm là cũng một hướng cùng độ
lớn . Ta có:
′

′

.

ầ

.

- Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:
ướ

↔

.

- Hai vế đều là vector, muốn tìm độ lớn của vận tốc thì phải chọn chiều dương
và chiếu lên trục đó là xong. Giả sử chiều dương hướng từ trái qua phải và sau
khi va chạm xe và quả cầu chuyển động theo chiều từ trái qua phải. Ta có:
10 1 2 7
→
0.33	 /
10 2
- Sặc, vê ra âm mới đ...
Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com – BTVL
DNK - 2014 1
1
CHƯƠNG III: ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM
ĐỘNG LỰC HỌC HỆ VẬT RẮT
DẠNG 1: BÀO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
1.1. Kiến thc cơ bn
- Dạng toán này chủ yếu liên quan tới việc ứng dụng định luật bảo toàn động
lượng để giải. Đặc điểm nhận dạng là thường là mô típ lãng mạn kiểu Hàn Xẻng
tức là anh và chị lao vào nhau với một vận tốc nào đó, rồi tính vận tốc của mỗi
người sau khi va chạm. Một kiểu nữa cũng thường hay áp dụng là trong các bài
toán phản lực ví dụ tên lửa phụt khí, hay súng bắn đạn gì gì đó. Thường là bài
sẽ hỏi vận tốc của các thành phần trong hệ. Nói chung dạng này dễ, cứ áp dụng
công thức mà táng tận tình là ra.
- Yêu cầu: phải nhớ các công thức liên quan tới động lượng:
Động lượng: 
Bảo toàn động lượng:
ướ

1.2. Bài tp ví d: 3.(2, 4, 5, 6)
Bài 3-4: Một xe chở đầy cát chuyển động
không ma sát với vận tốc v
1
= 1 m/s trên mặt
đường nằm ngang. Toàn bộ xe cát có khối
lượng M = 10 kg. Một quả cầu khối lượng m
= 2 kg bay theo chiều ngược lại với vận tốc
nằm ngang v
2
= 7 m/s. Sau khi gặp xe, quả
cầu nằm ngập trong cát. Hỏi sau đó xe chuyển
động theo chiều nào, với vận tốc bằng bao
nhiêu?
* Nhn xét: Đầy đủ đặc điểm của dạng bài toán động lượng rồi, có va chạm, có
hỏi về vận tốc. Do là bài đầu nên chúng ta sẽ giải một cách chi tiết từng bước.
Khi làm bài thi thì không nhất thiết phải trình bày quá chi tiết như trong bài giải
mẫu đâu đấy. Hệ của chúng ta gồm 2 đối tượng là xe kít và quả cầu, hai đối
tượng này đang lao vào nhau với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên đối tượng quả cầu
sau khi lao vào xe kít do YSL nên không thoát được và bị dính chặt trong xe kít.
Bài toán hỏi sau đó xe chuyển động theo chiều nào cái này thì ban đầu cứ giả
sử theo một chiều nào đó rồi giải ra, nếu dương thì mình giả sử chuẩn cmnr. Nếu
âm thì chém là xe chuyển động theo chiều ngược lại là xong.
* Giải:
- Động lượng của hệ trước va chạm là:
Vật lí đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí đại cương - Người đăng: Tieuchunguyenchuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Vật lí đại cương 9 10 726