Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí luyện thi đại học hay và khó

Được đăng lên bởi trungbilly95
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ NÂNG CAO
Bài toán 1. Một vật dao động điều hòa với biên độ A=10cm .Quãng đường lớn nhất vật đi
trong

5
s là 70cm . Tại thời điểm vật kết thúc đi quãng đường lớn nhất đó thì tốc độ của
3

vật bằng
A. 10 3cm / s

C. 20 3cm / s

B. 7 3cm / s

D. 5 3cm / s

HD.

Bài toán 2. Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos (t 




)(cm) .Trong giây
4



đầu tiên kể từ thời điểm t=0, vật đã đi đươc quãng đường bằng 20  10 2 cm . Trong giây
thứ 2012 kể từ thời điểm t=0, vật đi được quãng đường là:





A. 20  10 2 cm

C. 20 2cm

B. 10cm
HD.

D. 10 2cm

Bài toán 3. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0, 02 kg và lò xo có độ cứng 1 N / m .
Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Coi hệ số ma sát
nghỉ cực đại và hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ đều bằng 0,1 . Ban đầu vật
đứng yên trên giá, sau đó cung cấp cho vật nặng vận tốc v0  0,8m / s dọc theo trục lò xo,
con lắc dao động tắt dần. Lấy g  10m / s 2 . Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được
trong quá trình vật dao động là:
A. 20cm

C. 8cm

B. 12cm
DH.

D. 10cm.

Nguyễn Hồng Thạch

1

Bài toán 4. Cho con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 1kg , lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm .
Con lắc được đặt trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang . Con lắc dao động với chu
kì 0,314s . Độ cứng và chiều dài lò xo ở vị trí cân bằng là :
A. 400 N/m & 21,5 cm

C. 200 N/m & 1.25 cm

B. 400 N/m & 1.25 cm
HD.

D. 200 N/m & 21.5 cm

Bài toán 5. Vật m có khối lượng 400  g  được gắn trên lò xo thẳng đứng có độ cứng

k  150  N / m  . Đặt vật m1 có khối lượng 50  g  lên trên vật m . Từ vị trí cân bằng, ấn hệ
hai vật thẳng đứng xuống dưới một đoạn 3  cm  rồi thả nhẹ cho dao động. Bỏ qua mọi
ma sát và lực cản làm ảnh hưởng dến dao động của hệ hai vật. Lấy g  10( m / s 2 ) . Lực
nhỏ nhất mà vật m1 tác dụng lên vật m có độ lớn là:
A. 0.5 (N)

C. 0.125(N)

B. 1.0(N)
HD.

D. 0

Nguyễn Hồng Thạch

2

Bài toán 6. Lò xo có độ cứng k  25 N / m . Vật m0 có khối lượng 500  g  có thể trượt không ma sát
trên mặt phẳng nằm ngang . Khi hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật m1 có khối lượng

100  g  bay theo phương ngang với vận tốc v0  1, 2  m / s  đến đập vào vật. Coi va chạm là va chạm
đàn hồi. Sau va chạm vật m 0 dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật m0 là :
A. 8  cm 

C. 4  cm 

B. 8 2  cm 

D. 4 2  cm 

HD.

Bài toán 7. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0, 04 kg và lò xo có độ cứng 10 N / m .
Vật nhỏ được ...
Nguyễn Hồng Thạch 1
I TẬP DAO ĐỘNG CƠNG CAO
Bài toán 1. Một vật dao động điều hòa với biên độ A=10cm .Quãng đường lớn nhất vật đi
trong
5
3
s
là 70cm . Tại thời điểm vật kết thúc đi quãng đường lớn nhất đó thì tốc độ của
vật bằng
A.
10 3 /
cm s
B.
7 3 /
cm s
C.
20 3 /
cm s
D.
5 3 /
cm s
HD.
Bài toán 2. Một vật dao động điều hòa với phương trình
(
10 )
(
)
x cos t cm
.Trong giây
đầu tiên kể từ thời điểm t=0, vật đã đi đươc quãng đường bằng
20 10 2
cm
. Trong giây
thứ 2012 kể từ thời điểm t=0, vật đi được quãng đường là:
A.
20 10 2
cm
B.
10
cm
C.
20 2
cm
D.
10 2
cm
HD.
Bài toán 3. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng
0,02
kg
và lò xo có độ cứng
1 /
N m
.
Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Coi hệ số ma sát
nghỉ cực đại và hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ đều bằng
0,1
. Ban đầu vật
đứng yên trên giá, sau đó cung cấp cho vật nặng vận tốc
0
0,8 /
v m s
dọc theo trục lò xo,
con lắc dao động tắt dần. Lấy
2
10 /
g m s
. Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được
trong quá trình vật dao động là:
A. 20cm
B. 12cm
C. 8cm
D. 10cm.
DH.
Vật lí luyện thi đại học hay và khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí luyện thi đại học hay và khó - Người đăng: trungbilly95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vật lí luyện thi đại học hay và khó 9 10 491