Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý

Được đăng lên bởi Đạt Nhà Văn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
Khi tác dụng lực lên các điểm hay vật làm chúng chuyển dời, ta nói rằng lực tác dụng đã thực hiện công
trong chuyển dời.
Gỉa sử dưới tác dụng của lực ⃗ , chất điểm chuyển dời một đoạn d ⃗. Khi đó công của lực ⃗ trong chuyển
dời được định nghĩa:
dA = ⃗ . d ⃗ = F.ds.cos =
 trong đó : là góc hợp bởi lực ⃗ và d ⃗, là hình chiếu của ⃗ lên phươn chuyển dời d ⃗
Nếu chấm điểm chuyển dời từ vị trí M đến N thì công của lực thực hiện trong quá trình là:
.
∫
Tùy thuộc vào góc giữa lực và phương chuyển dời mà công của lực có thể nhận giá trị dương hay âm
hoặc bằng không.
Đơn vị của công là Jun: 1J = 1N.1m
Để đánh giá sức mạnh hay tốc độ sinh công của các nguồn động lực người ta khái niệm công suất được
định nghĩa: Công suất của nguồn động lượng là đại lượng có giá trị bằng công của nguồn động lực sinh ra
trong một đơn vị thời gian. Tức là:
P = dA/dt
Đơn vị công suất là Oát (W)
o ỨNG DỤNG BÀI TẬP
Câu 1: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m đầu trên được giữ cố định còn đầu dưới gắn vật, Nâng
vật m đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ
2,5cm. Lấy g = 10m/ . Trong quá trình dao động trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng?
Bài làm: A = F.S.cos = F.s
Có P = A/t  P = F.s/t = F.v
Với F = P = m.g  P = m.g.v vậy Pmax khi và chỉ khi
 Pmax = m.g.A. = 0,1.10.0,025.20 = 0,5W
 Chú ý: Tương tự khi ta gặp bài toán hỏi công suất của lực đàn hồi cực đại
Có lực đàn hồi :
Với con lắc lò xo nằm ngang có = x
)
 P = A/t  P = F.s/t = F.v = k.x.v = - kAcos(
(
)
(
)
(
)
P=k
)
(
) ( (
))
( (
))
Có : cos(
)
(
) hay x = √
 Pmax = k
khi và chỉ khi cos(
Lực hồi phục tương tự như trên và lực hồi phục của con lắc đơn là:
-

Công của lực là A = Q.E
Trong đó: Q là điện lượng cực đại và E là suất điện động.

PHẦN 2: CÔNG THỨC TÍNH NHANH
Bài toán 1: Khi gặp những bài toán có chứa điều kiện : L = C. và hai giá trị của
cho cùng một công suất yêu cầu tính hệ số công suất khi đó thì ta cần chú ý:
có công thức tính nhanh:

là

mạch

cos =
√

CHỨNG MINH: Nếu có hai giá trị của
hay cùng cường độ dòng điện hiệu dụng…

là

(√

√

)

mạch cho cùng một công suất hay hệ số công suất,
{



( Chứng minh: có
ta sẽ có dẳng thức thứ 2) .
Có : L = C. 
= L/C = L

/C

Mà Cos

=
√

(



)

Cos



=
(

√



nếu chuyển



=

)

(

√

xuống

(1)
)

thay (1) xuống ta có:

=

√

(

)

√

(√

)

√

VD: Cho mạch điện RLC cuộn cảm có điện trở thuần r. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức
u = 125√
(
) V, th...
PHẦN 1: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
Khi tác dụng lực lên các điểm hay vật làm chúng chuyển dời, ta nói rằng lực tác dụng đã thực hiện công
trong chuyển dời.
Gỉa sử dưới tác dụng của lực
, chất điểm chuyển dời một đoạn d. Khi đó công của lực
trong chuyển
dời được định nghĩa:
dA =
. d = F.ds.cos =

trong đó :  là góc hợp bởi lực
d,
là hình chiếu của
lên phươn chuyển dời d
Nếu chấm điểm chuyển dời từ vị trí M đến N thì công của lực thực hiện trong quá trình là:

.
Tùy thuộc vào góc giữa lực và phương chuyển dời mà công của lực có thể nhận giá trị dương hay âm
hoặc bằng không.
Đơn vị của công là Jun: 1J = 1N.1m
Để đánh giá sức mạnh hay tốc độ sinh công của các nguồn động lực người ta khái niệm công suất được
định nghĩa: Công suất của nguồn động lượng là đại lượng có giá trị bằng công của nguồn động lực sinh ra
trong một đơn vị thời gian. Tức là:
P
= dA/dt
Đơn vị công suất là Oát (W)
o ỨNG DỤNG BÀI TẬP
Câu 1: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m đầu trên được giữ cố định còn đầu dưới gắn vật, Nâng
vật m đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ
2,5cm. Lấy g = 10m/
. Trong quá trình dao động trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng?
Bài làm: A = F.S.cos = F.s
Có P = A/t
P = F.s/t = F.v
Với F = P = m.g
P = m.g.v vậy P
max
khi và chỉ khi

P
max
= m.g.A. = 0,1.10.0,025.20 = 0,5W
Chú ý: Tương tự khi ta gặp bài toán hỏi công suất của lực đàn hồi cực đại
Có lực đàn hồi :


Vi con lắc lò xo nằm ngang có  = x
P = A/t
P = F.s/t = F.v = k.x.v = - kAcos
  

P = k

  

  
: cos
  

  

  

  

Pmax = k
khi và chỉ khi cos
  

  
hay x = 

Lực hồi phục tương tự như trên và lực hồi phục của con lắc đơn là:


- Công của lực là A = Q.E
Trong đó: Q là điện lượng cực đại và E là suất điện động.
PHẦN 2: CÔNG THỨC TÍNH NHANH
Bài toán 1: Khi gặp những bài toán có chứa điều kiện : L = C.
và hai giá trị ca

mạch
cho cùng một công suất yêu cầu tính hệ số công suất khi đó thì ta cần chú ý:
có công thức tính nhanh:
cos =


CHNG MINH: Nếu có hai giá trị ca

mạch cho cùng một công suất hay hệ số công suất,
hay cùng cường độ dòng điện hiệu dụng




Vật lý - Trang 2
Vật lý - Người đăng: Đạt Nhà Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vật lý 9 10 134