Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý 11

Được đăng lên bởi nguyenhongthuc1995
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5

TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM.
1. Tính tương đối của chuyển động.
- Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau, quỹ đạo có tính tương
đối.
- Vận tốc của chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau, vận tốc có tính tương đối.
2. Công thức cộng vận tốc.
- Véc tơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng véc tơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo:
uur uuu
r uuu
r
v1,3  v1,2  v2,3
.
uur
v1,3
Trong đó: +
là vận tốc tuyệt đối, là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên.
uuu
r
v1,2
+
là vận tốc tương đối, là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động.
uuu
r
v2,3
+
là vận tốc kéo theo, là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên.
uur
v1,3
- Xác định
trong trường hợp tổng quát:
uur
v1,3
+
có phương, chiều được xác định theo quy tắc hình bình hành.
uuu
r uuu
r
2
2
v1,3  v1,2
 v2,3
 2v1,2v2,3 .cos v1,2 , v2,3





+ Độ lớn:
- Các trường hợp đặc biệt:
uuu
r
uuu
r
v2,3
v1,3  v1,2  v2,3
v1,2
+
và
cùng phương, cùng chiều:
uuu
r
v1,2
+

uuu
r
v2,3
và

uuu
r
v1,2
+

v1,3  v1,2  v2,3

cùng phương, ngược chiều:
uuu
r
v2,3

và

2
2
v1,3  v1,2
 v2,3

có phương vuông góc:

B. BÀI TẬP.
Bài 1. Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách 36 km mất một khoảng thời gian là 1
giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h.
a) Tính vận tốc của ca nô đối với dòng chảy.
b) Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ca nô chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về đến bến A

Bài 1.1. Hai bến A và B cách nhau 18 km theo đường thẳng. Một chiếc ca nô phải mất bao nhiêu thời gian để đi
từ A đến B rồi trở lại ngay từ B về A? Biết rằng vận tốc của ca nô khi nước không chảy là 16,2 km/h và vận tốc
của dòng nước so với bờ sông là 1,5 m/s.( ĐS: t = 2,5h).
Bài 2. Một ca nô chạy xuôi dòng sông mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A ở thượng lưu đến bến B ở hạ lưu
và phải mất 3 giờ khi chạy ngược lại từ bến B về đến bến A. Cho rằng vận tốc của ca nô đối với nước là
30 km/h.
a) Tính khoảng cách hai bến A và B.
b) Tính vận tốc của dòng nước đối với bờ sông.
Bài 2.1. Trên một con sông chảy với vận tốc không đổi 0,5 m/s, một người bơi ngược dòng 1km rồi ngay lập
tức bơi quay trở lại về vị trí ban đầu. Hỏi thời gian bơi của người đó là bao nhiêu? Biết rằng trong nước lặng
người đó bơi với vận tốc 1,2 m/s. Hãy so sánh với thời gian người đó có thể bơi được trong dòng sông lặng yên
( không chảy).
Bài 3. Một chiếc phà luôn luôn hướng mũi theo phương vuông...
Bài 5 TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC
A. KIẾN THỨC CẦN NẮM.
1. Tính tương đối của chuyển động.
- Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau, quỹ đạo có tính tương
đối.
- Vận tốc của chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau, vận tốc có tính tương đối.
2. Công thức cộng vận tốc.
- Véc tơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng véc tơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo:
1,3 1,2 2,3
v v v
uur uuur uuur
.
Trong đó: +
1,3
v
uur
là vận tốc tuyệt đối, là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên.
+
1,2
v
uuur
là vận tốc tương đối, là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động.
+
2,3
v
uuur
là vận tốc kéo theo, là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên.
- Xác định
1,3
v
uur
trong trường hợp tổng quát:
+
1,3
v
uur
có phương, chiều được xác định theo quy tắc hình bình hành.
+ Độ lớn:
2 2
1,3 1,2 2,3 1,2 2,3 1,2 2,3
2 .cos ,v v v v v v v
uuur uuur
- Các trường hợp đặc biệt:
+
1,2
v
uuur
2,3
v
uuur
cùng phương, cùng chiều:
1,3 1,2 2,3
v v v
+
1,2
v
uuur
2,3
v
uuur
cùng phương, ngược chiều:
1,3 1,2 2,3
v v v
+
1,2
v
uuur
2,3
v
uuur
có phương vuông góc:
2 2
1,3 1,2 2,3
v v v
B. BÀI TẬP.
Bài 1. Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách 36 km mất một khoảng thời gian là 1
giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h.
a) Tính vận tốc của ca nô đối với dòng chảy.
b) Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ca nô chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về đến bến A
Vật lý 11 - Trang 2
Vật lý 11 - Người đăng: nguyenhongthuc1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vật lý 11 9 10 375