Ktl-icon-tai-lieu

VBA cơ bản

Được đăng lên bởi khanhnguyen
Số trang: 284 trang   |   Lượt xem: 8089 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời nói đầu
Tự động hóa trong tất cả lĩnh vực hiện đang được xã hội quan tâm đặc biệt bởi nhờ nó 
năng suất lao động được nâng cao, chất lượng sản phẩm ổn định và tốt hơn, nhiều ý 
tưởng mới có cơ hội trở thành hiện thực. Tự động hóa công tác thiết kế công trình giao 
thông cũng không nằm ngoài quy luật chung đó, hiện nay, hầu hết các công ty trong 
lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình giao thông đều rất chú trọng thực hiện tự động hóa 
công tác thiết kế trong công ty của mình. Điều này được thể hiện rõ nét trong việc đầu 
tư của các công ty (mua sắm máy tính, phần mềm và đào tạo nhân lực) cũng như triển 
khai tự động hóa thiết kế rất nhiều công trình trong thực tế. 
Với sự đa dạng của mình, các bài toán trong công tác thiết kế luôn đòi hỏi sự linh hoạt 
của công tác tự động hóa. Chính vì vậy, để phần nào đáp ứng được yêu cầu cấp bách 
từ thực tế sản xuất, nội dung cuốn giáo trình này đề cập đến tất cả các vấn đề cơ bản 
nhất của việc thực hiện tự động hóa thiết kế công trình giao thông cũng như phương 
pháp để nâng cao mức độ tự động hóa cho phù hợp với từng yêu cầu chuyên biệt xuất 
hiện trong quá trình thiết kế. 
Nội dung của giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm giảng dạy môn Tự động hóa 
thiết kế cầu đường cho sinh viên ngành xây dựng công trình giao thông và quá trình 
tham gia thực hiện tự động hóa công tác thiết kế ngoài sản xuất của các tác giả cũng 
như cập nhật mới nhất những công nghệ chủ chốt phục vụ cho việc tự động hóa. Hơn 
nữa, nội dung chính tập trung vào những thành phần cốt lõi phục vụ cho mục đích tự 
động  hóa  thiết  kế  cầu  đường,  cùng  với  những  nội  dung  mang  tính  gợi  mở  và  định 
hướng cho từng chuyên ngành, khiến cho cuốn giáo trình này hoàn toàn phù hợp với 
định hướng đào tạo theo tín chỉ của Nhà trường. 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp trong quá 
trình hoàn thiện cuốn giáo trình này.  
Với tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ như hiện nay thì chắc chắn rằng trong 
thời gian tới, nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện tự động hóa thiết kế sẽ phải 
thay đổi, và chúng tôi hy vọng rằng, cùng với các ý kiến đóng góp của bạn đọc và sự 
cập nhật kiến thức của bản thân, thì lần xuất bản sau của cuốn sách này sẽ hoàn thiện 
hơn nữa, sẽ đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của bạn đọc. 
 

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2007 

 

Các tác giả. 

 

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU .................................................................................. 1
1. Tổng quan về thiết kế và tự động hóa...
Li nói đầu
Tựđộnghóatrongttcảlĩnhvchinđangđưchiquantâmđặcbitbinhờ
năngsutlaođngđưcnângcao,chtlượngsnphmổnđnhtthơn,nhiuý
tưởngmicơhitrởthànhhinthc.Tựđộnghóacôngtácthiếtkếcôngtrìnhgiao
thôngcũngkhôngnmngoàiquylutchungđó,hinnay,huhếtcáccôngtytrong
lĩnhvctưvnthiếtkếcôngtrìnhgiaothôngđềurtchútrngthchintựđộnghóa
côngtácthiếtkếtrongcôngtycamình.Điunàyđượcthểhinnéttrongvicđầu
tưcacáccôngty(muasmmáytính,phnmmđàotonhânlc)cũngnhưtrin
khaitựđộnghóathiếtkếrtnhiucôngtrìnhtrongthctế.
Visựđa
dngcamình,cácbàitoántrongcôngtácthiếtkếluônđòihisựlinhhot
cacôngtáctựđộnghóa.Chínhvy,đphnnàođápứngđưcyêucucpbách
từthctếs
nxut,nidungcungiáotrìnhnàyđcpđếnttcảcácvnđcơbn
nhtcavi cthchintựđộnghóathiếtkếcôngtrìnhgiaothôngcũngnhưphương
phápđểnângcaom cđộtựđộnghóachophùhp vitngyêucu chuyênbitxut
hintrongquátrìnhthiếtkế.
NidungcagiáotrìnhnàysựđúckếtkinhnghimgingdymônTựđộnghóa
thiếtkếcuđưngchosinhviênngànhxâydngcôngtrìnhgiaothôngquátrình
thamgiathchintựđộnghóacôngtácthiếtkếngoàisnxutcacáctácgiảcũng
nhưcpnhtminhtnhngcôngnghệchủchtphcvụchovictựđộnghóa.Hơn
na,nidungchínhtptrungvàonhngthànhphnctlõiphcvụchomcđíchtự
độnghóathiếtkếcuđưng,cùngvinhngnidungmang tính gimởđnh
hướngchotngchuyênngành,khiếnchocungiáotrìnhnàyhoàntoànphùhpvi
địnhhướngđàototheotínchỉcaNhàtrường.
Chúngtôixinchânthànhcmơnsựđónggópýkiếncacácđngnghiptrongquá
trìnhhoànthincungiáotrìnhnày.
Vitcđpháttrinrtnhanhcacôngnghệnhưhinnaythìchcchnrngtrong
thigianti,nhiuvnđliênquanđếnvicthchintựđộnghóathiếtkếsẽphi
thayđi,chúngtôihyvngrng,cùngvicácýkiếnđónggópcabnđcsự
cpnhtkiếnthccabnthân,thìlnxutbnsaucacunsáchnàysẽhoànthi
n
hơnna,sẽđápứngtthơnnayêucucabnđọc.
Ni,ngày01tháng06năm2007
Cáctácgi.
VBA cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VBA cơ bản - Người đăng: khanhnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
284 Vietnamese
VBA cơ bản 9 10 360