Ktl-icon-tai-lieu

vẽ kĩ thuật

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
72 ±0.80
+0.39
30 0

20 ±0.0825

80

R2

15 ±0.0675

35

1.6

Rz20

0.02 A

14

1.6

R2

A

+0.33
25 0

Rz20

84
R12
4x

Rz20

12

R30

Rz20

2 x M10

A

84

70

R22
A
48

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

20

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
T. nhiệm

Họ tên

H. dẫn
Duyệt
Thiết kế Lê Văn Nu

Ký

Ngày

ĐỀ 13: GIÁ ĐỠ
TRỤC
Vật liệu: GX: 15-32

Tỷ lệ
Tờ

Khối lượng
Số lượng: 50.000/năm

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
Khoa: CKM
Lớp:101041A

...
70
84
R12
R30
R22
48
2 x M10
4x
12
20
A A
80
72 ±0.80
15 ±0.0675
20 ±0.0825
30
+
0.39
0
25
+
0.33
0
35
R2
R2
14
84
1.6
1.6
Rz20
Rz20
0.02
A
A
Rz20
Rz20
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG
T. nhiệm
Họ tên
Ngày
H. dẫn
Duyệt
Tỷ lệ
Khối lượng
Tờ
Số lượng: 50.000/năm
Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
Khoa: CKM
Lớp:101041A
ĐỀ 13: GIÁ ĐỠ
TRỤC
Vật liệu: GX: 15-32
Thiết kế
Lê Văn Nu
vẽ kĩ thuật - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
vẽ kĩ thuật 9 10 738