Ktl-icon-tai-lieu

VỆ SINH ĂN UỐNG CÔNG CỘNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỆ SINH ĂN UỐNG CÔNG CỘNG
1.

Điều kiện để xây dựng một cơ sở ăn uống công cộng không cần yêu
cầu này:

A. Địa điểm phải cao ráo, sạch sẽ, có đủ diện tích
để bố trí các phòng
B. Thuận lợi cho người ăn và cho việc vận chuyển
lương thực, thực phẩm
C. Xa các nơi nhiễm bẫn nhiễm độc ít nhất 50m
D. Phải xây theo một hướng nhất định
2.

E. Gần trường học và bệnh viện
Địa điểm để xây dựng một cơ sở ăn uống công cộng cần đáp ứng
được yêu cầu này:

A. Rộng và đẹp
B. Cao ráo, sạch sẽ

C. Cao ráo, thoáng mát, đủ diện tích, thuận lợi cho việc mua bán và
xa các khu vực bị ô nhiễm ít nhất 50m

D. Gần chợ để tiện việc mua bán vận chuyển lương
thực, thực phẩm
E. Gần đường, chợ để tiện việc buôn bán
3.

Vật liệu để chế tạo các dụng cụ chứa đựng thực phẩm cần phải đạt
tiêu chuẩn này:
A. Không chứa các chất độc dưới dạng hoà tan, không có mùi lạ, dễ
làm sạch , khử khuẩn cũng như chịu được tác dụng ăn mòn của các
chất khác nhau có mặt trong thực phẩm

B. Bền và đẹp
C. Dẫn nhiệt tốt
D. Không độc
E. Không rĩ rét
4.

Yêu cầu vệ sinh đối với vật liệu để chế tạo các dụng cụ chứa đựng
thực phẩm không bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn này:

A. Vật liệu phải chịu đựng tác dụng ăn mòn của các
chất khác nhau có mặt trong thực phẩm
B. Không được chứa các chất độc dưới dạng hoà
tan
C. Đẹp mắt

63

D. Dễ dàng làm sạch và khử khuẩn
E. Không gây mùi lạ
5.

Cấu tạo, hình dáng và vật liệu để chế tạo các thiết bị, dụng cụ và bát
đĩa phải đảm bảo yêu cầu:

A. Cấu tạo gốc tù hay tròn
B. Dễ dàng làm sạch và khử khuẩn
C. Tránh kết cấu gốc nhọn, gốc vuông
D. Mặt ngoài phải đẹp
6.

E. Cấu tạo gốc tù hay tròn, dễ dàng làm sạch, khử khuẩn và mặt
ngoài phải đẹp
Tiêu chuẩn cung cấp nước cho một người ăn / bữa:

A. 10 - 12lít nước
B. 12 - 15lít nước
C. 15 - 17lít nước
D. 18 - 25lít nước

E. 25 - 30lít nước
7.

Phòng chế biến thực phẩm, tường phải có chiều cao:

A. > 3,5m
B. >3m

C. 3m
D. 2,5m
E. 2m
8.

600C là nhiệt độ thường dùng để:

A. Sát trùng chắc chắn các dụng cụ nhà bếp và bàn
ăn sau khi đã rửa sạch
B. Chế biến thức ăn đảm bảo tiêu diệt các vi sinh
vật gây bệnh
C. Nấu chín thức ăn
D. Giữ nóng thức ăn

E. Rửa dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh
9.

800C là nhiệt độ tối thiểu để:
A. Sát trùng chắc chắn các dụng cụ nhà bếp và bàn ăn sau khi đã
rửa sạch

B. Chế biến thức ăn đảm bảo tiêu diệt các vi sinh
vật gây bệnh
64

C. Nấu chín thức ăn
D. Giữ nóng thức ăn
E. Rửa dụng cụ nhà ăn
10
.

Nhân viên phục vụ ăn uống công cộng cần tuân theo yêu cầu vệ sinh
cá nhân nào:
A. Mặc quần áo bảo hộ khi sản xuất, khi chế...
VỆ SINH ĂN UỐNG CÔNG CỘNG
1.
i u ki n xây d ng m t c s n u ng công c ng không c n yêu Đ để ơ ă
c u này:
A. Địa điểm phải cao ráo, sạch sẽ, có đủ diện tích
để bố trí các phòng
B. Thuận lợi cho người ăn và cho việc vận chuyển
lương thực, thực phẩm
C. Xa các nơi nhiễm bẫn nhiễm độc ít nhất 50m
D. Phải xây theo một hướng nhất định
E. Gần trường học và bệnh viện
2.
a i m xây d ng m t c s n u ng công c ng c n áp ng Đị đ để ơ ă đ
c yêu c u này:đượ
A. Rộng và đẹp
B. Cao ráo, sạch sẽ
C. Cao ráo, thoáng mát, di n tích, thu n l i cho vi c mua bán và đủ
xa các khu v c b ô nhi m ít nh t 50m
D. Gần chợ để tiện việc mua bán vận chuyển lương
thực, thực phẩm
E. Gần đường, chợ để tiện việc buôn bán
3.
V t li u ch t o các d ng c ch a ng th c ph m c n ph i t để ế đự đạ
tiêu chu n này:
A. Không ch a các ch t c d i d ng hoà tan, không có mùi l , d độ ướ
làm s ch , kh khu n c ng nh ch u c tác d ng n mòn c a các ũ ư đượ ă
ch t khác nhau có m t trong th c ph m
B. Bền và đẹp
C. Dẫn nhiệt tốt
D. Không độc
E. Không rĩ rét
4.
Yêu c u v sinh i v i v t li u ch t o các d ng c ch a ng đố để ế đự
th c ph m không b t bu c ph i t tiêu chu n này: đạ
A. Vật liệu phải chịu đựng tác dụng ăn mòn của các
chất khác nhau có mặt trong thực phẩm
B. Không được chứa các chất độc dưới dạng hoà
tan
C. p m tĐẹ
63
VỆ SINH ĂN UỐNG CÔNG CỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VỆ SINH ĂN UỐNG CÔNG CỘNG - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
VỆ SINH ĂN UỐNG CÔNG CỘNG 9 10 143