Ktl-icon-tai-lieu

Ví dụ giáo án tích hợp cho hệ trung cấp nghề

Được đăng lên bởi nx9000
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN SỐ: ......

Thời gian thực hiện:
Lớp:
Bài học trước:
Bài 3: Chèn các đối tượng trong MS Word
Bài 4: Thao tác trên bảng
Thực hiện ngày:

Bài 4: Thao tác trên bảng (tiếp theo)
1.2. Định dạng đường viền bảng
1.3. Định dạng cho hàng, cột, ô
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
+ Trình bầy được các thao tác định dạng đường viền, ô, hàng cột trong bảng biểu;
+ Nắm bắt được các chức năng định dạng đường viền, ô, hàng cột trong bảng;
+ Thực hiện được các thao tác trình bầy định dạng đường viền bảng, ;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, thẩm mỹ;
+ Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
- Đề cương, giáo án, bài tập;
- Phòng máy tính có cài đặt phần mềm Mirosoft Word, Unikey.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Tập trung hướng dẫn kiến thức và kỹ năng : Cả lớp;
- Luyện tập kỹ năng
:Cá nhân;
- Đánh giá kết quả trong quá trình luyện tập : Cả lớp.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 3 phút
- Số học sinh vắng:................................................................................................
TT

Tên học sinh

Lý do vắng

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập:
Để hoàn chỉnh bảng biểu, cần tạo
các đường kẻ cho bảng và chỉnh
sửa ô, hàng cột.
Giới thiệu chủ đề
- Tên bài:
+ Bài 4: Thao tác trên bảng
- Mục tiêu
- Nội dung bài học
+ Tiểu kỹ năng 1: Định dạng
đường viền bảng
+ Tiểu kỹ năng 2: Định dạng ô,
hàng trong bảng
Giải quyết vấn đề
I .Tiểu kỹ năng 1: Định dạng
đường viền bảng
a. Lý thuyết
1.2. Định dạng đường viền bảng
1.2.1. Kẻ đường viền trong bảng
1.2.2. Hiệu ứng tạo bóng mờ

2

3

b. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị
- Máy tính cài đặt MS Word
2007, bộ gõ tiếng Việt Unikey.
- Bài tập thực hành số 4.
Bước 2:Thực hiện
1. Khởi động MS Word
2. Đặt tên cho văn bản: File/Save
3. Tạo bảng theo mẫu.
4. Nhập nội dung trong bảng
5. Kẻ đường viền cho bảng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

TG

3'
- Trình bày

- Nghe, ghi nhớ

4'
- Nêu nội dung của - Nghe, ghi nhớ
bài học.
- Phân tích
- Nghe, ghi chép
- Giới thiệu nội
dung tổng quan

- Phân tích
- Giảng giải
- Phân tích
- Trực quan
- Phân tích

- Nghe, ghi nhớ

- Nghe hiểu, ghi
chép
- Nghe, ghi chép

25'

- Suy nghĩ, trả lời
- Ghi chép
20'

- Trình bày

- Nghe, ghi nhớ.

- Giới thiệu
- Trực quan

- Nghe, ghi nhớ
- Quan sát

- Làm mẫu
- Trực quan,
giảng giải

- Quan sát
- Lắng nghe
- Ghi chép

6. Lưu bài thực hành: File/Save
Bước 3: Kết thúc
Lưu văn bản, kiểm tra thực hiện
Đóng chương trình MS Word
c. Thực hành
1....
GIÁO ÁN SỐ: ......
Thời gian thực hiện: Lớp:
Bài học trước:
Bài 3: Chèn các đối tượng trong MS Word
Bài 4: Thao tác trên bảng
Thực hiện ngày:
Bài 4: Thao tác trên bảng (tiếp theo)
1.2. Định dạng đường viền bảng
1.3. Định dạng cho hàng, cột, ô
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
+ Trình bầy được các thao tác định dạng đường viền, ô, hàng cột trong bảng biểu;
+ Nắm bắt được các chức năng định dạng đường viền, ô, hàng cột trong bảng;
+ Thực hiện được các thao tác trình bầy định dạng đường viền bảng, ;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, thẩm mỹ;
+ Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
- Đề cương, giáo án, bài tập;
- Phòng máy tính có cài đặt phần mềm Mirosoft Word, Unikey.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Tập trung hướng dẫn kiến thức và kỹ năng : Cả lớp;
- Luyện tập kỹ năng :Cá nhân;
- Đánh giá kết quả trong quá trình luyện tập : Cả lớp.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 3 phút
- Số học sinh vắng:................................................................................................
TT
Tên học sinh Lý do vắng
Ví dụ giáo án tích hợp cho hệ trung cấp nghề - Trang 2
Ví dụ giáo án tích hợp cho hệ trung cấp nghề - Người đăng: nx9000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ví dụ giáo án tích hợp cho hệ trung cấp nghề 9 10 356