Ktl-icon-tai-lieu

vĩ mô

Được đăng lên bởi argonavisbo
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2001- 2012

MỤC LỤC

3

Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2001- 2012

A. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1. Lý do chọn đề tài
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ngày càng nhanh chóng sau hơn hai thập kỉ tiến
hành Đổi mới. Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đạt được thành công
như vậy phải kể đến sự đóng góp rất quan trọng của chiến lược định hướng xuất khẩu
và chính sách hội nhập kinh tế. Chiến lược định hướng xuất khẩu được cho là một
trong những “trụ cột” của công cuộc cải cách kinh tế. Trong giai đoạn 1995 – 2010,
kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, đạt trung bình 21%/năm, đạt 72,2 tỷ USD năm 2010,
tương đương gần 71% GDP. Và gần đây nhất, năm2012, xuất khẩu đạt 114,57 tỷ USD
tăng 18,2% so với năm 2011.
Xuất khẩu hàng hóa là một hoạt động trong thương mại quốc tế, có vai trò hết sức
quan trọng đối với kinh tế của một quốc gia. Xuất khẩu được nhiều hàng hóa sẽ giúp
quốc gia đó cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, tăng thêm nguồn ngoại tệ phục vụ cho
sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước, giúp chuyển dịch cơ cấu nền
kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân
trong nước, là một trong những hoạt động tất yếu của quá trình quốc tế hóa, hội nhập
khu vực và thế giới.
Những nỗ lực tự do hóa thương mại, thể hiện bằng việc kí kết các hiệp định song
phương và đa phương, đã thu được những kết quả ấn tượng về xuất khẩu. Về quan hệ
hợp tác song phương, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 170 quốc gia
trên thế giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hoá tới trên 230 thị trường
của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương, gần
60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần và
nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá song phương với các nước và các tổ chức quốc tế.
Việt Nam đã thiết lập quan hệ tốt với tất cả các nước lớn, trong đó có 5 nước thường
4

Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2001- 2012

trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (P5), các nước trong nhóm G8; nâng quan hệ đối
tác chiến lược với Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược toàn diện, gia tăng nội hàm
của quan hệ đối tác chiến lược với Nga, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Nhật
Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Tây Ban Nha. Số lượng các cơ quan đại diện của ta ở
nước ngoài cũng tăng lên (91 cơ quan) với 65 đại sứ quán, 20 tổng lãnh sự quán, 4 phái
đoàn thường trực bên cạnh các tổ chức qu...
Phân ch thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2001- 2012
MỤC LỤC
3
vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vĩ mô - Người đăng: argonavisbo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
vĩ mô 9 10 655