Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh đại cương

Được đăng lên bởi Emillino Butragueno
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 1 lần
11/13/2014

Vi sinh đại cương
Introduction to Microbiology
Hồ Thị Kim Hoa
Khoa Chăn nuôi – Thú y
Đại học Nông Lâm Tp HCM
Email: hoa.hothikim@hcmuaf.edu.vn

Vi sinh đại cương
Co. Sơ lược lịch sử phát triển ngành Vi sinh vật học (3 t)
C1. Cấu trúc vi khuẩn (3 t)
C2. Dinh dưỡng và phát triển (3 t)
C3. Định danh & phân loại vi khuẩn (3 t)
C4. Di truyền học vi khuẩn (3 t)
C5. Cơ chế gây bệnh của vi khuẩn (3 t)
C6. Các nhóm vi khuẩn phổ biến (6 t)
C7. Vi nấm và virus (3 t)
C8. Bất hoạt vi sinh vật (3 t)

1

11/13/2014

Sơ lược lịch sử ngành Vi sinh vật học

- Vi sinh vật học (Microbiogy): Môn học/khoa học về vi sinh vật.
- Vi sinh vật: Sinh vật đơn bào, có kích thước vi thể.
Bao gồm:
Vi khuẩn (bacteria), vi nấm (fungi)
Virus - có kích thước vi thể, nhưng không là sinh vật “đơn bào”
- Tế bào vi khuẩn khác với tế bào động-thực vật:
• Tế bào vi khuẩn: phát triển, sinh trưởng độc lập (từng tế bào).
• Tế bào động-thực vật:
- mỗi tế bào không thể tồn tại độc lập trong tự nhiên, mà
- tạo thành các mô có chức năng chuyên biệt, nhưng
- phối hợp/phụ thuộc nhau trong một cá thể sinh vật.

2

11/13/2014

 Vi sinh vật học (Microbiogy): xoay quanh 2 vấn đề chính:
- hiểu thế giới vi sinh vật sống;
- dùng những hiểu biết này để đem lại lợi ích cho con người & trái đất:
• là đơn vị cơ bản để nghiên cứu tế bào sống;
• có vai trò quan trọng trong: y học, thú ý, nông nghiệp, công nghiệp.

 Lịch sử
- 1664, Robert Hooke (Anh) – nhà triết học tự nhiên, toán học
lần đầu tiên mô tả hình dáng các sợi vi nấm.

3

11/13/2014

- 1684, Anton van Leeuwenhoek (Hà Lan)
lần đầu tiên quan sát & mô tả hình dáng vi khuẩn
bằng kính hiển vi do ông tự sáng chế.

Leeuwenhoek’s microscope.
(Davidson & The Florida State University)

A replica of Leeuwenhoek’s
microscope. (Madigan et al., 1997; p 21)

- Louis Pasteur (Pháp) cho rằng vsv làm hư
thực phẩm có nguồn gốc từ không khí.
1880 – 1890: vaccine nhiệt thán, fowl
cholera, dại.
Thí nghiệm của Pasteur với bình cổ cong
(nay được gọi là bình “Pasteur).
(Madigan et al., 1997; p 22)

Bụi và vsv bị giữ lại
ở khúc uốn cong

(b) Dung dịch được
để nguội từ từ

Leeuwenhoek’s drawings of
bacteria, published in 1684.
(Madigan et al., 1997; p 21)

Không khí bị đây
ra khỏi bình

(a) Dung dịch
Đốt cổ bình
chưa tiệt trùng để tiệt trùng

Đun sôi dung dịch
để tiệt trùng.

Miệng bình
được để mở

Dung dịch vẫn tiệt
trùng trong nhiều năm

(c) Bình được đặt nghiêng,
vsv trong bụi tiếp xúc với
chất lỏng tiệt trùng

Vsv phát triển
trong chất lỏng

4

11/13/2014

Illustr...
11/13/2014
1
Vi sinh đi cương
Introduction to Microbiology
H Th Kim Hoa
Khoa Chăn nuôi – Thú y
Đi hc Nông Lâm Tp HCM
Email: hoa.hothikim@hcmuaf.edu.vn
Vi sinh đi cương
Co. Sơ lược lch s phát trin ngành Vi sinh vt hc (3 t)
C1. Cu trúc vi khun (3 t)
C2. Dinh dưỡng và phát trin (3 t)
C3. Đnh danh & phân loi vi khun (3 t)
C4. Di truyn hc vi khun (3 t)
C5. Cơ chế gây bnh ca vi khun (3 t)
C6. Các nhóm vi khun ph biến (6 t)
C7. Vi nm và virus (3 t)
C8. Bt hot vi sinh vt (3 t)
Vi sinh đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh đại cương - Người đăng: Emillino Butragueno
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Vi sinh đại cương 9 10 641