Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh Kỹ Thuật Môi Trường

Được đăng lên bởi Hoang Hoangyoyo
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẦN AN HẢI



 TUẦN 5 

HÀ NỘI - 2009

Chương 4

THỐNG KÊ MÔ TẢ

Thống kê là gì
Có thể nghiên cứu dân số theo các dấu hiệu
Tuổi

Trình độ văn hóa

Địa bàn cư trú

Nghề nghiệp

Tuổi và trình độ văn hóa được biểu thị bởi con số nên
thuộc về dấu hiệu định lượng.
Địa bàn cư trú và nghề nghiệp thuộc về dấu hiệu định
tính.

Việc nghiên cứu này có thể làm theo kiểu tổng điều tra
dân số và phân tích từng người theo các dấu hiệu trên, từ
đó tổng hợp thành dấu hiệu chung cho toàn bộ dân số
nước đó.
Làm như vậy có nhiều khó khăn như: đòi hỏi nhiều chi
phí vật chất và thời gian, điều tra có thể bị lặp hoặc sót,
…

Người ta thường dùng phương pháp nghiên cứu như sau:
Chọn ngẫu nhiên ra một số người (gọi là lấy mẫu) rồi
điều tra và xử lí số liệu bằng phương pháp xác suất để từ
đó suy ra những kết luận về các dấu hiệu. Làm như vậy
có ưu điểm: Thu được các kết luận một cách nhanh
chóng, đỡ tốn kém mà vẫn đảm bảo được độ chính xác
cần thiết.

Cơ sở của phương pháp này là khoa học Thống kê.
Thống kê là khoa học về các phương pháp thu thập, tổ
chức, trình bày, phân tích và xử lí số liệu. Nó biến những
con số khô khan câm lặng trong dữ liệu thu thập thành
những con số biết nói. Trên cơ sở này, chúng ta mới có thể
đưa ra được những dự báo và quyết định đúng đắn. Vì thế,
thống kê cần thiết cho mọi lực lượng lao động, đặc biệt rất
cần cho các nhà quản lí, hoạch định chính sách.

Năm 1920, nhà văn người Anh, H.G.Wells đã dự báo:
“Trong một tương lai không xa, kiến thức thống kê và tư
duy thống kê sẽ trở thành một yếu tố không thể thiếu
được trong học vấn phổ thông của mỗi công dân, giống
như là khả năng biết đọc, biết viết vậy”.
Năm 1973, khi tổng kết về công tác cải cách giáo dục,
UNESCO đã khẳng định rằng Xác suất – Thống kê là
một trong 9 quan điểm chủ chốt để xây dựng học vấn
trong thời đại ngày nay.

Ngày nay Thống kê đã được ứng dụng rộng rãi trong
hầu hết các hoạt động của con người, từ khoa học tự
nhiên, kinh tế, nông nghiệp, y học cho tới các khoa
học xã hội và nhân văn.

Thống kê mô tả là bước đầu tiên của Thống kê, có
mục đích thu thập và hệ thống hóa số liệu, tính các số
đặc trưng thực nghiệm và tìm qui luật phân phối thực
nghiệm của hiện tượng cần nghiên cứu.

§1  TỔNG THỂ VÀ MẪU
Tập hợp gồm tất cả các phần tử là đối tượng nghiên
cứu của ta gọi là tổng thể.
Số phần tử của tổng thể gọi là kích thước của nó. n
phần tử lấy ra từ tổng thể được gọi là một mẫu kích
thước n.
Một mẫu được gọi là mẫu ngẫu nhiên nếu các phần
tử của nó được lấy một cách ngẫu nhiê...
TRN AN HI
TUN 5
HÀ NI - 2009
Vi sinh Kỹ Thuật Môi Trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh Kỹ Thuật Môi Trường - Người đăng: Hoang Hoangyoyo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Vi sinh Kỹ Thuật Môi Trường 9 10 747