Ktl-icon-tai-lieu

việc làm mới mầm non

Được đăng lên bởi minhhopmnts
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD- ĐT GIO LINH
TRƯỜNG MN TRUNG SƠN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập –tự do –hạnh phúc

Trung Sơn ngày 03 /09/2013.

KÕ ho¹ch
thùc hiÖn viÖc lµm míi
Tên việc làm mới:"Phối hợp với phụ huynh huy động trẻ đến trường”
NhiÖm vô ®îc giao: Giáo viên dạy nhóm trẻ 24- 36 tháng,
Cụm Mẫu Giáo Trung Tâm.
Ngêi thùc hiÖn : Hoàng Thị Minh Hợp
1. Đặc điểm tình hình.
a,Thuận lợi
- Trường lớp khang trang lại nằm ở trung tâm của thôn có BGH trường và các ban
ngành đoàn thể quan tâm ,giúp đỡ.
- viên có trình độ đạt chuẩn yêu nghề ,mếm trẻ.
b,khó khăn:
- Hiện nay thôn Đồng Thị và An Xá đã gộp chung về cụm trung tâm .Đường
xa ,mùa mưa đi lại khó nên một số cháu chưa đến trường.
- Một số gia đình đông con ,kinh tế khó khăn không có tiền cho con đi học .Nên
tôi đã chọn việc làm mới là phối hợp phụ huynh và các ban nghành đưa trẻ đến
trường
- Trang thiết bị còn hạn chế đồ dùng đồ chơi còn thiếu nhiều ,tay nghề chưa cao.
- Một số phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đưa trẻ đến
trường.
2. Kế hoạch thực hiện:
Năm học 2013-2014 để đạt được số lượng trường giao :
- Đi tận từng hộ gia đình để tuyên truyền huy động trẻ ,mặt khác tôi kết hợp với
các ban ngành đoàn thể để động viên huy động trẻ đền trường đạt chỉ tiêu trường
giao.
- Tạo lòng tin ở phụ huynh và tuyên truyền cho phụ huynh biết được tầm quan
trọng của việc đưa trẻ đến trường.
3.Biện pháp :
-Tuyên truyền với phụ huynh về tầm quan trong của việc đưa trẻ đến trường.

- Trực tiếp trao đổi với đại diện ban ngành đoàn thể về số lượng trẻ trong độ tuổi
và sự cần thiết ,quan trọng của việc cho trẻ đến trường đưa ra các chỉ tiêu của nhà
trường về số lượng trẻ
- Các cuộc họp các hoạt động hằng ngày họ có thể tuyên truyền vận động bố mẹ
đưa trẻ đến trường.
- Ngoài ra giáo viên trực tiếp tham gia các cuộc họp thôn ,các cuộc họp phụ
huynh đưa danh sách những trẻ chưa đến trường và nói về tầm quan trọng việc
đưa trẻ đến trường cho các bậc phụ huynh
- Hàng tháng ,hàng tuần giáo viên trao đổi với đại diện các ban ngành chính
quyền địa phương để đưa biện pháp tối ưu.
4. Quy trình thực hiện
Tháng
Tháng 9
Tháng 10

Quá trình thực hiện
-Đăng kí nội dung kế hoạch việc làm mới.
-Đón trẻ
-Giáo viên đi từng hộ gia đình đẻ huy động trẻ
-Khảo sát số lượng trẻ độ tuổi đến trường
-Trao đổi với đại diện các ban ngành đoàn thể cùng
có biện pháp huy động trẻ đạt chỉ tiêu

Tháng 11

Tiếp tục huy động và phối hợp với các ban ngành
trong thôn để có kết quả cao trong việc tuyên truyền
vận động trẻ đến trường

Tháng 12

Giáo...
PHÒNG GD- ĐT GIO LINH Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TRƯỜNG MN TRUNG SƠN Độc lập –tự do –hạnh phúc
Trung Sơn ngày 03 /09/2013.
KÕ ho¹ch
thùc hiÖn viÖc lµm míi
Tên việc làm mới:"Phối hợp với phụ huynh huy động trẻ đến trường”
NhiÖm vô ®îc giao: Giáo viên dạy nhóm trẻ 24- 36 tháng,
Cụm Mẫu Giáo Trung Tâm.
Ngêi thùc hiÖn : Hoàng Thị Minh Hợp
1. Đặc điểm tình hình.
a,Thuận lợi
- Trường lớp khang trang lại nằm ở trung tâm của thôn có BGH trường và các ban
ngành đoàn thể quan tâm ,giúp đỡ.
- viên có trình độ đạt chuẩn yêu nghề ,mếm trẻ.
b,khó khăn:
- Hiện nay thôn Đồng Thị và An Xá đã gộp chung về cụm trung tâm .Đường
xa ,mùa mưa đi lại khó nên một số cháu chưa đến trường.
- Một số gia đình đông con ,kinh tế khó khăn không có tiền cho con đi học .Nên
tôi đã chọn việc làm mới là phối hợp phụ huynh và các ban nghành đưa trẻ đến
trường
- Trang thiết bị còn hạn chế đồ dùng đồ chơi còn thiếu nhiều ,tay nghề chưa cao.
- Một số phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đưa trẻ đến
trường.
2. Kế hoạch thực hiện:
Năm học 2013-2014 để đạt được số lượng trường giao :
- Đi tận từng hộ gia đình để tuyên truyền huy động trẻ ,mặt khác tôi kết hợp với
các ban ngành đoàn thể để động viên huy động trẻ đền trường đạt chỉ tiêu trường
giao.
- Tạo lòng tin ở phụ huynh và tuyên truyền cho phụ huynh biết được tầm quan
trọng của việc đưa trẻ đến trường.
3.Biện pháp :
-Tuyên truyền với phụ huynh về tầm quan trong của việc đưa trẻ đến trường.
việc làm mới mầm non - Trang 2
việc làm mới mầm non - Người đăng: minhhopmnts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
việc làm mới mầm non 9 10 351