Ktl-icon-tai-lieu

VIỆC SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC BUNHIACOPXKI VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN

Được đăng lên bởi Hồ Thế Mạnh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

VIỆC SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC
BUNHIACOPXKI VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI
TOÁN

PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ
I . Lý do chọn đề tài:
- Trong những năm gần đây, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến giáo dục,
từng bước có những cải cách giáo dục từ bậc mầm non đến đại học và sau đại học
nhằm đưa nền giáo dục nước nhà phát triển ngang tầm khu vực. Trong chương trình
giáo dục trung học phổ thông,môn toán là môn học quan trọng, là thành phần không
thể thiếu của nền văn hóa phổ thông của con người mới. Môn toán có tiềm năng có
thể khai thác góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung, rèn luyện và phát triển các
thao tác tư duy và các phẩm chất tư duy.
Trong quá trình giải toán ở nhà trường cũng như trong các kỳ thi học sinh sinh giỏi
các cấp, chuyên đề về bất đẳng thức là một chuyên đề hay và lý thú chính vì vậy mà
nó thường xuyên có mặt trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp đặc biệt là cấp
THCS và kỳ thi vào lớp 10.
Trong chuyên đề về bất đẳng thức thì việc sử dụng các bất đẳng thức cơ bản để giải
các loại toán và bài toán khác là khá hiệu quả thông qua đó mà lời giải được đơn
giản hơn, thu được kết quả nhanh chóng. Bất đẳng thức Bunhiacopski là một bất
đẳng thức kinh điển như vậy. Vì vậy nếu khai thác bất đẳng thức này vào việc giải
các bài toán khác thì có thể đem lại kết qua nhiều mặt, kích thích tính sáng tạo của
học sinh.Với ý nghĩ như vậy tôi giới thiệu “việc sử dụng bất đẳng thức
bunhiacopxki vào giải một số bài toán ”

II. PHẠM VI ĐỀ TÀI
Tuy nội dung đề cập khá rộng và các bài toán dạng này cũng phong phú song trong
khuôn khổ thời gian có hạn tôi chỉ nêu ra một số bài toán điển hình và sắp xếp trình
tự từ đơn giản đến phức tạp.
III. ĐỐI TƯỢNG
Đề tài này được áp dụng cho học sinh khá giỏi THCS lớp 8-9.
IV. MỤC ĐÍCH
Nhằm mục đích nâng cao mở rộng hiểu biết cho học sinh nhất là việc bồi dưỡng học
sinh giỏi, giúp các em hiểu sâu sắc hơn về bất đẳng thức.Qua đó giúp học sinh có
điều kiện hoàn thiện các phương pháp về bất đẳng thứcvà rèn luyện tư duy sáng tạo
cho học sinh.

PHẦN II
NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC.
- Trong chương trình giáo dục trung học phổ thông,môn toán là môn học quan
trọng, là thành phần không thể thiếu của nền văn hóa phổ thông của con người mới.
Môn toán có tiềm năng có thể khai thác góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung,
rèn luyện và phát triển các thao tác tư duy và các phẩm chất tư duy.
Trong quá trình giải toán ở nhà trường cũng như trong các kỳ thi học sinh sinh giỏi
các cấp, chuyên đề về bất...
SÁNG KIN KINH NGHIM
VIC S DNG BT ĐẲNG THC
BUNHIACOPXKI VÀO GII MT S BÀI
TOÁN
VIỆC SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC BUNHIACOPXKI VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VIỆC SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC BUNHIACOPXKI VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN - Người đăng: Hồ Thế Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
VIỆC SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC BUNHIACOPXKI VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN 9 10 840