Ktl-icon-tai-lieu

Vịnh Xuân

Được đăng lên bởi Khoa Hoàng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thái cực quyền ý từ tâm ra
Nặng nhẹ hài hoà tựa mưa xa
Miêu bộ, Eo trôi như nước chẩy
Tay mây, hư thực chuyển luân xa
A. Tam tinh : Tinh - Khí - Thần
Tinh là vốn quý của chân thân
Khí hoà khi luyện để thành nhân
Thần là nội hợp toàn cơ thể
Tam bảo qui thành một chữ vân
(mây - nhẹ nhàng như áng mây trôi)
B. Ngũ hình : Long - Xà - Hổ - Báo - Hạc
Long hình thần thái tựa rồng thiêng
Xà hình uyển chuyển thuận tự nhiên
Hổ - Báo phát kình như chớp giật
Hạc hình thanh thoát cước liên miên
C. Thất đáo : 7 điều biết.
- Sức khoẻ của bản thân (dưỡng sinh)
- Qui luật của tự nhiên (thời tiết, nóng lạnh, sinh tử, mạnh yếu, v.v...)
- Thời gian của đời người - con người cần làm gì theo từng giai đoạn của tuổi tác
- Bản chất của hạnh phúc : giải phóng bản thân ra khỏi các ước lệ phản tự nhiên.
- Phương pháp Đồng nhất bản thân với vạn vật trong mọi hoàn cảnh.
- Mức độ giác ngộ trong môn học
- Sự biết ơn với các tri thức giúp ích cho tự nhiên (con người - vạn vật)

D. Bát môn : 8 khẩu quyết của môn học
I. Kiêm - Hoà - An - Dưỡng trong luyện khí lực
1. Kiêm cung thủ lễ khởi đầu danh : - nhu hoà mềm mại, giữ khuôn phép trong các
động tác và cách ứng sử trong cuộc sống là nguyên tắc đầu tiên của bản thân và
môn học

2. Hoà cùng vạn vật nhất quán tranh (bức tranh) : - vòng tròn của các động tác tạo
nên sự hoà quyện tổng thể tinh - khí - thần. Đó cũng là nguyên tắc sống không xa
lìa mọi vật trong vũ trụ
3. An nhiên tĩnh tại trung lộ tuyến : (Tấn pháp - bộ pháp - thân pháp - thủ - cước nhãn - Tâm). Trong mọi động tác bao giờ cũng lấy đường trung lộ làm điểm trung
tâm của các vận động. Ứng dụng trong cuộc sống thì nguyên tắc sử thế lúc nào
cũng giữ nguyên tắc trung dung (lấy bản thân đứng giữa khái niệm thiện - ác)
4. Dưỡng trọng âm cung thuận vĩnh niên. (dưỡng tức là hít thở luôn nhu hoà, mềm
mại theo các vận động tự nhiên của thân thể)

II. Tiên (trước hết - nhanh nhất) - Hợp (lục hợp) - Niêm( Dính ) - Liên (Liên tục,
không gián đoạn) trong chiến đấu
5. Tranh tiên đoạt thế phải thuận thân - Muốn nhanh hơn đối thủ thì luôn luôn phải
ở trong các tư thế thuận lợi nhất của toàn cơ thể
6. Lục Hợp chuyển theo thế của chân - Phát lực theo lục hợp bao giờ cũng bắt
nguồn từ Bàn chân -> Đầu gối -> Hông - Vai - Cùi chỏ - Cổ tay.
7. Niêm sát hoà kình theo đối lực - Khi vào trong khu vực hoạt động tay, chân, thân
thể của đối phương thì cần dính theo không dời và sử dụng lực phù hợp với lực của
đối phương. Trong cuộc sống thì không bao giờ xa rời hiện thực đang diễn ra quanh
mình.
8. Liên hoàn...
Thái cực quyền ý từ tâm ra
Nặng nhẹ hài hoà tựa mưa xa
Miêu bộ, Eo trôi như nước chẩy
Tay mây, hư thực chuyển luân xa
A. Tam tinh : Tinh - Khí - Thần
Tinh là vốn quý của chân thân
Khí hoà khi luyện để thành nhân
Thần là nội hợp toàn cơ thể
Tam bảo qui thành một chữ vân
(mây - nhẹ nhàng như áng mây trôi)
B. Ngũ hình : Long - Xà - Hổ - Báo - Hạc
Long hình thần thái tựa rồng thiêng
Xà hình uyển chuyển thuận tự nhiên
Hổ - Báo phát kình như chớp giật
Hạc hình thanh thoát cước liên miên
C. Thất đáo : 7 điều biết.
- Sức khoẻ của bản thân (dưỡng sinh)
- Qui luật của tự nhiên (thời tiết, nóng lạnh, sinh tử, mạnh yếu, v.v...)
- Thời gian của đời người - con người cần làm gì theo từng giai đoạn của tuổi tác
- Bản chất của hạnh phúc : giải phóng bản thân ra khỏi các ước lệ phản tự nhiên.
- Phương pháp Đồng nhất bản thân với vạn vật trong mọi hoàn cảnh.
- Mức độ giác ngộ trong môn học
- Sự biết ơn với các tri thức giúp ích cho tự nhiên (con người - vạn vật)
D. Bát môn : 8 khẩu quyết của môn học
I. Kiêm - Hoà - An - Dưỡng trong luyện khí lực
1. Kiêm cung thủ lễ khởi đầu danh : - nhu hoà mềm mại, giữ khuôn phép trong các
động tác và cách ứng sử trong cuộc sống là nguyên tắc đầu tiên của bản thân và
môn học
Vịnh Xuân - Trang 2
Vịnh Xuân - Người đăng: Khoa Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vịnh Xuân 9 10 979