Ktl-icon-tai-lieu

Windows 7 – The Pocket Guide Vietnamese

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Windows 7 – The
Pocket Guide v 1.0

Windows

The Pocket Guide
Vietnamese Translation | mintywhite.com (v1.0)

Windows 7 – The Pocket Guide
v 1.0

Làm chủ Hệ Điều Hành mới nhất của Microsoft

Rich Robinson

mintywhite.com

© 2009 Windows Guides | mintywhite.com. Mọi bản quyền được bảo lưu.
Windows 7 – The Pocket Guide
Nếu quyển sách hướng dẫn này được phân phối, nó được cung cấp theo bản quyền và chỉ
có thể được sử dụng hay sao chép lại phù hợp với các điều khoản bản quyền . Ngoại trừ
các trường hợp cho phép bởi thỏa thuận bản quyền, không phần nào trong quyển sách
hướng dẫn này có thể được sao chép lại. Quyển sách hướng dẫn này có thể được lưu trữ
trong một hệ thống truy tìm , hay phát, dưới mọi hình thức, hoặc bằng bất cứ phương tiện
gì, điện tử, cơ học , thu âm, hoặc bằng cách khác. Xin lưu ý rằng nội dung trong quyển
sách hướng dẫn này được bảo vệ theo luật bản quyền..
Mintywhite sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại đến máy tính, phần mềm của bạn,
hoặc dữ liệu từ việc sử dụng các thông tin có trong tài liệu này.
Nội dung của tài liệu hướng dẫn này được trang bị cho việc sử dụng thông tin, có thể thay
đổi mà không thông báo, và không nên được hiểu như một cam kết bởi Windows Guides.
Windows Guides và Microsoft Corp không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý
cho bất kỳ sai sót hoặc không chính xác mà có thể xuất hiện trong nội dung thông tin
chứa trong tài liệu hướng dẫn này hoặc đối với bất kỳ thiệt hại do việc sử dụng thông tin
ở đây.
Hãy nhớ rằng các hình vẽ minh họa hoặc hình ảnh bạn sử dụng vào dự án của bạn có thể
được bảo vệ theo luật bản quyền. Khi sử dụng trái phép tài liệu đó vào các công việc mới
của bạn có thể là một hành vi vi phạm các quyền của chủ sở hữu, quyền tác giả. Hãy chắc
chắn rằng bạn được sự cho phép về các quyền hạn từ các chủ sở hữu quyền tác giả.
Mintywhite, Windows Guides, và logo Windows Guides là thương ệuhi của
mintywhite.com
Microsoft, Windows và Office là thương hiệu của Tập đoàn Microsoft Corporation. Tất
cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

6. Kéo phân vùng theo kích cỡ bạn mong muốn và
click Resize/Move.

7. Bây giờ thoát GParted và khởi động vào Windows
hay khởi động vào đĩa cài đặt hệ điều hành của bạn.

415

Phụ Lục J: Thay đổi Chương trình Mặc định
để quản lý kiểu tập tin
Nếu bạn muốn mở một kiểu tập tin bằng một chương trình
khác, hãy làm như sau:
1. Click phải chuột lên tập tin và click Open with >

Choose default program…

2. Chọn chương trình mà bạn muốn dùng để mở tập
tin và ...
Windows 7The
Pocket Guide v 1.0
Windows 7 – The Pocket Guide Vietnamese - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Windows 7 – The Pocket Guide Vietnamese - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Windows 7 – The Pocket Guide Vietnamese 9 10 859