Ktl-icon-tai-lieu

word cơ bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Triệu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 1:
-Bắt đầu với MS Word
-Màn Hình và các phím chức năng
-Cách gõ tiếng việt

Bài 2:
-Tạo, lưu văn bản
-Mở tập văn bản có sẵn
-Thao tác soạn văn bản
-Định dạng font chữ
-Căn lề văn bản

Bài 3:
-Điền số thứ tự, ký hiệu tự động
-Đánh số trang, chén ký hiệu đặc biệt
-TÌm kiếm và thay thế

Bài 4:
-Tạo các văn bản nghệ thuật
-Chèn ảnh vào văn bản, lấy file ảnh trong văn bản
-Chèn ảnh làm hình nền cho văn bản

Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010
1.

Tạo mới văn bản

Tương tự như Word 2007, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word
2010 là Ctrl+N. Cách khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button
(hoặc Tab File), chọn New, nhấn đúp chuột vô mục Blank document.
Tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn: Nhấn Microsoft Office Button (hoặc
Tab File), chọn New. Nhấn nút Create để tạo một tài liệu mới từ mẫu đã
chọn.

2.

Mở một văn bản tạo sẵn

Tương tự như Word 2007, phím tắt mở tài liệu có sẵn là Ctrl+O. Bạn
cũng có thể vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Open.

3.

Lưu một văn bản đã soạn thảo

Lưu tài liệu
Phím tắt để lưu tài liệu là Ctrl+S (giống Word 2007). Cách khác: Nhấn
Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Save.
Nếu file tài liệu này trước đó chưa được lưu lần nào, bạn sẽ được yêu
cầu đặt tên file và chọn nơi lưu.
Để lưu tài liệu với tên khác (hay định dạng khác), bạn nhấn Microsoft
Office Button (hoặc Tab File), chọn Save As (phím tắt F12, tương tự như
Word 2007).
Mặc định lưu tài liệu dạng Word 2003 trở về trước
Mặc định, tài liệu của Word 2010 được lưu với định dạng là *.DOCX,
khác với *.DOC mà bạn đã quen thuộc. Với định dạng này, bạn sẽ
không thể nào mở được trên Word 2003 trở về trước nếu không cài
thêm bộ chuyển đổi. Để tương thích khi mở trên Word 2003 mà không
cài thêm chương trình, Word 2007 cho phép bạn lưu lại với định dạng
Word 2003 (trong danh sách Save as type của hộp thoại Save As, bạn
chọn Word 97-2003 Document).
Muốn Word 2010 mặc định lưu với định dạng của Word 2003, bạn nhấn
Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Word Options để mở hộp
thoại Word Options. Trong khung bên trái, chọn Save. Tại mục Save
files in this format, bạn chọn Word 97-2003 Document (*.doc). Nhấn
OK.

Giảm thiểu khả năng mất dữ liệu khi chương trình bị đóng bất ngờ
Để đề phòng trường hợp treo máy, cúp điện làm mất dữ liệu, bạn nên
bật tính năng sao lưu tự động theo chu kỳ. Nhấn Microsoft Office
Button (hoặc Tab File), Word Options, chọn Save

4.

Thao tác với chuột và bàn phím

4.1 Thao tác với chuột:
1. Sao chép dạng văn bản:

Mộ...



! "# $
%
&'()*+,
-.+,/01
&20'+,
34' 56
!)7+,
8
3709:(;<$:=
3092 (>;<$?+$
&@;#2A#
B
&'+, $.
!C,+,()DAE)F, +,
!C,)7+,
word cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
word cơ bản - Người đăng: Nguyễn Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
word cơ bản 9 10 644