Ktl-icon-tai-lieu

writing

Được đăng lên bởi Quach Trang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Nhận diện dạng đề:
Loại 1 : Argument
Thường là dạng câu hỏi sau cho 2 ý kiến trái chiều và “To what extend do you agree or disagree” hoặc
“what are you opinion on this “ Dạng này yêu cầu người viết phải đứng về 1 quan điểm và bảo vệ quan
điểm đó – Có nói lên ý kiến của mình Vd : có người nói rằng nghiên cứu vũ trụ là không cần thiết nhưng
có người lại nói rằng nó hữu ích, bạn có đồng ý hay ko => chọn 1 trong 2 quan điểm ở trên và bảo vệ nó,
Có nói lên quan điểm của mình. Loại này ra thường xuyên nhất vì nó yêu cầu người viết phải có quan
điểm riêng để động não và yêu cầu kiến thức xã hội nhiều
Loại 2 : Discussing *Lưu ý: dễ nhầm lẫn với loại 1 ở trên Cũng cho 2 ý kiến trái chiều nhau nhưng hỏi
“Discuss these two views” Dạng này yêu cầu người viết phải mở rộng, giải thích 2 ý kiến trái chiều nhaunghĩa là người viết chỉ giải thích 2 ý mà đề đưa ra – không nói lên ý kiến của mình Vd : có người nói rằng
nghiên cứu vũ trụ là không cần thiết nhưng có người lại nói rằng nó hữu ích, bạn hãy cho biết quan điểm
của 2 ý kiến trên là như thế nào

Loại 3 : Advantages và Disadvantages dạng đề : cho biết ưu và nhược điểm của 1 xu hướng nào đó Vd :
hãy cho biết ưu và nhược điểm của việc phát triển du lịch ngày nay.
Loại 4 : Causes and Effects / Causes and Solutions Đề đưa ra 1 hiện tượng nào đó, yêu cầu tìm ra những
nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và những tác động của nó / nguyên nhân và những giải pháp cho hiện
tượng đó Vd : ngày càng có nhiều người rời bỏ vùng quê để lên thành phố,, hãy tìm những nguyên nhân
dẫn tới xu hướng này và những tác động của nó / hãy tìm ra những giải pháp để hạn chế hiện tượng này
II. Sườn chung
1 bài essay hoàn chỉnh phải gồm đầy đủ có 3 phần ( mở bài, thân bài, kết luận ) Nên nếu trong lúc viết
bạn đang viết dở thân bài nhưng sắp hết giờ thì hãy dừng ở đó và viết ngay 1 cái kết cho bài văn, sau đó
mới quay lên viết tiếp đoạn còn dở. Như vậy thì tính chặt chẽ và liền mạch sẽ vẫn được đảm bảo ( các yếu
tố còn lại là ngữ pháp cao, từ vựng rộng và idea ) 1 bài tốt trong IELTS là bài có 4 đoạn : 1 mở bài, 1 kết
bài, 2 đoạn body Mở bài và kết bài được trình bày ở phần sau của guidlines này. Thân bài tốt cần có 2
đoạn. Mỗi đoạn phải có 1 ý chủ đạo chính và được trình bày ngay ở câu đầu tiên của đoạn, sau đó là ý
phụ để giải thích cho ý chính đó, tiếp theo là 1 ví dụ cho ý này, 1 câu để kết thúc đoạn.
III. Sườn cho từng dạng
1. Loại 1 : Argument
A. Mở bài
Vì là dạng đề “tranh luận” nên cần phải nói lên quan điểm của mình ngay trên mở bài, thườn...
I. Nhận diện dạng đề:
Loại 1 : Argument
Thường dạng câu hỏi sau cho 2 ý kiến trái chiều “To what extend do you agree or disagree” hoặc
“what are you opinion on this Dạng này yêu cầu người viết phải đứng về 1 quan điểm bảo vệ quan
điểm đó – Có nói lên ý kiến của mình Vd : có người nói rằng nghiên cứu vũ trụ là không cần thiết nhưng
có người lại nói rằng nó hữu ích, bạn có đồng ý hay ko => chọn 1 trong 2 quan điểm ở trên và bảo vệ nó,
nói lên quan điểm của mình. Loại này ra thường xuyên nhất yêu cầu người viết phải quan
điểm riêng để động não và yêu cầu kiến thức xã hội nhiều
Loại 2 : Discussing *Lưu ý: dễ nhầm lẫn với loại 1 trên Cũng cho 2 ý kiến trái chiều nhau nhưng hỏi
“Discuss these two views” Dạng này yêu cầu người viết phải mở rộng, giải thích 2 ý kiến trái chiều nhau-
nghĩa là người viết chỉ giải thích 2 ý mà đề đưa ra – không nói lên ý kiến của mình Vd : có người nói rằng
nghiên cứu vũ trụ không cần thiết nhưng có người lại nói rằnghữu ích, bạn hãy cho biết quan điểm
của 2 ý kiến trên là như thế nào
Loại 3 : Advantages Disadvantages dạng đề : cho biết ưu nhược điểm của 1 xu hướng nào đó Vd :
hãy cho biết ưu và nhược điểm của việc phát triển du lịch ngày nay.
Loại 4 : Causes and Effects / Causes and Solutions Đề đưa ra 1 hiện tượng nào đó, yêu cầu tìm ra những
nguyên nhân gây ra hiện tượng đó những tác động của / nguyên nhân những giải pháp cho hiện
tượng đó Vd : ngày càng nhiều người rời bỏ vùng quê để lên thành phố,, hãy tìm những nguyên nhân
dẫn tới xu hướng này và những tác động của nó / hãy tìm ra những giải pháp để hạn chế hiện tượng này
II. Sườn chung
1 bài essay hoàn chỉnh phải gồm đầy đủ 3 phần ( mở bài, thân bài, kết luận ) Nên nếu trong lúc viết
bạn đang viết dở thân bài nhưng sắp hết giờ thì hãy dừng ở đó và viết ngay 1 cái kết cho bài văn, sau đó
mới quay lên viết tiếp đoạn còn dở. Như vậy thì tính chặt chẽ và liền mạch sẽ vẫn được đảm bảo ( các yếu
tố còn lại là ngữ pháp cao, từ vựng rộngidea ) 1 bài tốt trong IELTSbài có 4 đoạn : 1 mở bài, 1 kết
bài, 2 đoạn body Mở bài kết bài được trình bày phần sau của guidlines này. Thân bài tốt cần 2
đoạn. Mỗi đoạn phải 1 ý chủ đạo chính được trình bày ngay câu đầu tiên của đoạn, sau đó ý
phụ để giải thích cho ý chính đó, tiếp theo là 1 ví dụ cho ý này, 1 câu để kết thúc đoạn.
III. Sườn cho từng dạng
1. Loại 1 : Argument
A. Mở bài
Vì là dạng đề “tranh luận” nên cần phải nói lên quan điểm của mình ngay trên mở bài, thường là câu nằm
sát câu cuối cùng. Câu cuối cùngcâu nói lên những ý kiến support cho quan điểm của ng viết ( thường
2 ý ), câu cuối này rất quan trọng vì nguyên phần body, gồm 2 pagagraph phải gắn bó với 2 ý kiến này
1 cách lần lượt. Nếu như body mà đi lạc khỏi 2 ý này là sai và mất điểm. Nhưng trong bài hướng dẫn này
tôi hướng dẫn các bạn cách viết câu cuối an toàn, như thế thể phát triển body không cần worries có bị
lạc khỏi ý chính đã xác định hay không.
writing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
writing - Người đăng: Quach Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
writing 9 10 37