Ktl-icon-tai-lieu

XÁC ĐINH CỰC TÍNH DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ ROTOR LỒNG SÓC 6 ĐẦU DÂY RA

Được đăng lên bởi son-thuy-nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2520 lần   |   Lượt tải: 5 lần
XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 6 ĐẦU DÂY
RA BẰNG NGUỒN ĐIỆN 1 CHIỀU
1. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện:
K

+
3 -9 V

-

V

-

2. Nguyên lý hoạt động:
- Khi ta cấp nguồn điện 1 chiều cho 1 pha dây quấn, các pha còn lại sẽ có 1
sức điện động cảm ứng làm lệch kim của đồng hồ đo.
3. Công tác chuẩn bị:
- Thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư:
+ Động cơ không đồng bộ 3 pha 6 đầu dây mất dấu.
+ Bộ nguồn 380/220V.
+ Đồng hồ VOM.
+ Đồng hồ đo tốc độ.
+ Đồng hồ Amper kìm.
+ Pin nguồn 9V.
+ Bàn thực hành.
4. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Xác định từng đầu dây trong một pha.
Bước 2: Xác định cực tính 2 đầu dây pha B.
Bước 3: Xác định cực tính 2 đầu dây pha C.
Bước 4: Cấp điện vận hành động cơ.

Bước 1: Xác định từng đầu dây cùng pha:
Dùng đồng hồ VOM để ở thang đo điện trở x 10Ω.
- Đo để xác định 2 đầu dây cùng pha.
- Đặt tên cho pha đầu tiên là pha: A

PHA A
x10
Ω

- Đặt tên cho pha tiếp theo là pha: B

PHA B

PHA A
x10Ω

- Và cuối cùng là pha: C

PHA B

PHA A
x10Ω

PHA C

Bước 2: Xác định cực tính đầu dây pha B.
- Mắc mạch điện như hình vẽ :
K

+
3 -9 V

-

V

-

Hình vẽ : Phương pháp xác định cực tính dùng nguồn 1 chiều một chiều

Sơ đồ giải thích cách xác định cực tính đầu dây động cơ 3 pha 6 đầu
dây.

PHA C

_

+

3 -9V

B

K
X

0,1VDC

P
H
A
B

PHA
A

Y
A
Mắc mạch như sơ đồ, chuyển thang đo đồng hồ về 0,1VDC ; nhấn nút
K:
- Nếu kim đồng hồ lệch sang phải; Đầu nối với que đỏ của đồng hồ là Y, đầu
nối với que đen đồng hồ là B.
- Nếu kim đồng hồ lệch sang trái; Đầu nối với que đỏ đồng hồ là B và đầu
nối với que đen đồng hồ là Y.
* Đầu dây nối với nguồn dương của pin là A và đầu dây nối với nguồn âm
của pin là X.
- Bước 3: Xác định cực tính pha C.

+

_

C

PHA C

Z

3 -9V

B

K

0,1VDC

-

X

PHA
A

A

Y

P
H
A
B

+

Đổi 2 đầu kim đồng hồ sang pha C:
- Nhấn nút K: Nếu kim đồng hồ lệch sang phải; Đầu nối với que đỏ của
đồng hồ là Z, đầu nối với que đen đồng hồ là C.
- Nếu kim đồng hồ lệch sang trái; Đầu nối với que đỏ đồng hồ là C và đầu
nối với que đen đồng hồ là Z.
- Bước 4: Đấu điện vận hành thử động cơ.
+ Đo tốc độ động cơ.
+ Đo dòng điện 3 pha.
5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục:

Hiện tượng
Động cơ điện không
vận hành được khi
cấp chạy thử

Nguyên nhân
Xác định sai cực tính
của 1 trong 3 pha dây
quấn

Cách khắc phục
Xác định lại cực tính dây quấn
động cơ, chú ý để thang đo của
đồng hồ VOM ở thang đo 0,5V.

Dung Quất, ngày

tháng

năm 2011

GIÁO VIÊN

Nguyễn Sơn Thủy

...
XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA 6 ĐẦU DÂY
RA BẰNG NGUỒN ĐIỆN 1 CHIỀU
1. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện:
2. Nguyên lý hoạt động:
- Khi ta cấp nguồn điện 1 chiều cho 1 pha dây quấn, các pha còn lại sẽ 1
sức điện động cảm ứng làm lệch kim của đồng hồ đo.
3. Công tác chuẩn bị:
- Thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư:
+ Động cơ không đồng bộ 3 pha 6 đầu dây mất dấu.
+ Bộ nguồn 380/220V.
+ Đồng hồ VOM.
+ Đồng hồ đo tốc độ.
+ Đồng hồ Amper kìm.
+ Pin nguồn 9V.
+ Bàn thực hành.
4. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Xác định từng đầu dây trong một pha.
Bước 2: Xác định cực tính 2 đầu dây pha B.
Bước 3: Xác định cực tính 2 đầu dây pha C.
Bước 4: Cấp điện vận hành động cơ.
+
-
V
-
3 -9 V
K
XÁC ĐINH CỰC TÍNH DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ ROTOR LỒNG SÓC 6 ĐẦU DÂY RA - Trang 2
XÁC ĐINH CỰC TÍNH DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ ROTOR LỒNG SÓC 6 ĐẦU DÂY RA - Người đăng: son-thuy-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
XÁC ĐINH CỰC TÍNH DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ ROTOR LỒNG SÓC 6 ĐẦU DÂY RA 9 10 824