Ktl-icon-tai-lieu

xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Geuneun Nae Salang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOÁN XÁC SUẤT
Bài toán 1.
Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B, C, D, E, F vào 6 thẻ. Lấy ngẫu
nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm được ghi trên
2 thẻ đó là:
a) Cạnh của lục giác.
b) Đường chéo của lục giác.
c) Đường chéo nối 2 đỉnh đối diện của lục giác.
(Bài 8 – trang 77 sách Đại số và giải tích 11
Giải:
+ Vì lấy 2 điểm nên:

->

+ Gọi:
A là biến cố “2 thẻ lấy ra là 2 cạnh của lục giác”
B là biến cố “2 thẻ lấy ra là đường chéo của lục giác”
C là biến cố “2 thẻ lấy ra là đường chéo của 2 cạnh đối diện của lục giác”

Bài toán 2.
Xếp ngẫu nhiên ba bạn nam và ba bạn nữ ngồi vào sáu ghế kê theo hàng ngang. Tìm xác
suất sao cho.
a)

Nam nữ ngồi xen kẽ nhau.

b)

Ba bạn nam ngồi cạnh nhau.
(Bài 6 – trang 76 sách Đại số và giải tích 11)

Giải:
+ Cách xếp 3 bạn nam và 3 bạn nữ vào 6 ghế kê theo hàng ngang

cách.

+Cách xếp 3 bạn nam và 3 bạn nữ vào 6 ghế kê theo hàng ngang, biết rằng nam nữ ngồi
xen kẽ nhau

cách.

+Cách xếp 3 bạn nam và 3 bạn nữ vào02 6 ghế kê theo hàng ngang, biết rằng ba bạn nam
ngồi cạnh nhau 4.
+ Gọi

cách.

là biến cố “Xếp 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ vào 6 ghế kê theo hàng ngang

mà nam và nữ xen kẽ nhau”
+ Gọi

là biến cố “Xếp 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ vào 6 ghế kê theo hàng ngang

mà 3 bạn nam ngồi cạnh nhau”
+ Ta có
+ Suy ra

Bài toán 3.
Gieo một con súc xắc, cân đối và đồng nhất. Giả sử con súc xắc suất hiện mặt b chấm.
Xét phương trình

. Tính xác suất sao cho phương trình có nghiệm.
( Bài 4 trang 74 sách Đại số và giải tích 11)

Giải
+ Ký hiệu “con súc xắc suất hiện mặt b chấm” là b:
+ Không gian mẫu:
+ Gọi A là biến cố: “Phương trình có nghiệm”

+ Ta đã biết phương trình

có nghiệm khi

+ Do đó

Bài toán 4.
Trên một cái vòng hình tròn dùng để quay sổ số có gắn 36 con số từ 01 đến 36. Xác suất
để bánh xe sau khi quay dừng ở mỗi số đều như nhau. Tính xác suất để khi quay hai lần
liên tiếp bánh xe dừng lại ở giữa số 1 và số 6 ( kể cả 1 và 6) trong lần quay đầu và dừng
lại ở giữa số 13 và 36 ( kể cả 13 và 36) trong lần quay thứ 2.
Giải
Phân tích: Rõ ràng là trong bài toán này ta không thể sử dụng phương pháp liệt kê vì số
phần tử của biến cố là tương đối lớn. Ở đây ta sẽ biểu diễn tập hợp dưới dạng tính chất
đặc trưng để tính toán.
Gọi A là biến cố cần tính xác suất

Có 6 cách chọn i, ứng với mỗi cách chọn i có 25 cách chọn j ( từ13 đến36 có 25 số) do đó
theo quy tắc nhân

Bài toán 5
Gieo một đồng tiền cân đối đồng chất liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt
ngửa h...
TOÁN XÁC SUẤT
Bài toán 1.
Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chcái A, B, C, D, E, F vào 6 thẻ. Lấy ngẫu
nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm được ghi trên
2 thẻ đó là:
a) Cạnh của lục giác.
b) Đường chéo của lục giác.
c) Đường chéo nối 2 đỉnh đối diện của lục giác.
(Bài 8 trang 77 sách Đại số và giải tích 11
Giải:
+ Vì lấy 2 điểm nên: ->
+ Gọi:
A là biến cố “2 thẻ lấy ra là 2 cạnh của lục giác”
B là biến cố “2 thẻ lấy ra là đường chéo của lục giác”
C là biến cố “2 thẻ lấy ra là đường chéo của 2 cạnh đối diện của lục giác
Bài toán 2.
Xếp ngẫu nhiên ba bạn nam ba bạn nữ ngồi vào sáu ghế theo hàng ngang. Tìm xác
suất sao cho.
a) Nam nữ ngồi xen kẽ nhau.
b) Ba bạn nam ngồi cạnh nhau.
(Bài 6 trang 76 sách Đại số và giải tích 11)
xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác suất thống kê - Người đăng: Geuneun Nae Salang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
xác suất thống kê 9 10 451