Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp

Được đăng lên bởi QuangDinh Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập lớn
nghiệp.

Xây dựng chương trình tư vấn hướng

Lời Mở Đầu
Một hệ chuyên gia là một chương trình máy tính biểu diễn và lập luận
dựa trên tri thức trong một chủ đề thuộc một lĩnh vực cụ thể nào đó, nhằm
giải quyết vấn đề hoặc đưa ra những lời khuyên.
Hệ chuyên gia là chương trình mà cơ sở tri thức của nó chứa đựng các
tri thức được cung cấp bởi các chuyên gia thực thụ, khác với các tri thức
được thu thập trong các sách giáo khoa hoặc không phải tri thức chuyên môn.
Hệ chuyên gia có tính lâu dài hơn chuyên gia con người, các chuyên gia con
người có thể quên mất các lập luận hay khái niệm nào đó, nhưng hệ chuyên
gia thì không.
Hệ chuyên gia còn có khả năng tái sử dụng cho các mục đích khác
nhau, với các lĩnh vực khác nhau, một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Mặt khác, quá trình đào tạo ra một chuyên gia con người phải mất một
khoảng thời gian và công sức không nhỏ.
Các hệ chuyên gia có thể dùng các luật hay quy tắc một cách nhanh
chóng mà không bị nhầm lẫn, nếu trong trường hợp có quá nhiều quy tắc hay
luật thì một chuyên gia con người không thể xử lý nhanh như một hệ chuyên
gia được.
Về mặt hiệu quả, rõ ràng một hệ chuyên gia có thể tăng số lượng được
đưa vào trong hệ và giảm đi các chi phí nhân công. Trong cùng một thời
điểm thì một hệ chuyên gia có khả năng giải quyết được nhiều vấn đề hơn so
với chuyên gia con người. Các giải pháp mà hệ chuyên gia đưa ra là gần như
giống nhau trong các tình huống tương tự nhau tức là nó không phụ thuộc
vào trạng thái tâm lý tình cảm con người. Mặc dù các hệ chuyên gia được
xây dựng và bảo trì thường tốn kém, nhưng để vận hành các hệ chuyên gia
không phải tốn nhiều công sức và tiền bạc do đó chi phí cho việc sử dụng hệ
chuyên gia hợp lý hơn rất nhiều so với việc tìm kiếm một chuyên gia con
người.
Kiến thức của hệ chuyên gia được tập hợp từ rất nhiều chuyên gia khác nhau
do đó cơ sở tri thức của nó rộng hơn, phong phú hơn so với một vài chuyên
gia đơn lẻ.
Tuy nhiên, đối với một hệ chuyên gia chúng ta cũng thấy được những
nhược điểm của nó. Đó là, một hệ chuyên gia thì không có khả năng học, vì
Trang

1

Bài tập lớn
nghiệp.

Xây dựng chương trình tư vấn hướng

vậy nếu có những thay đổi trong thực tế thì hệ phải được cập nhật lại ngay.
Hệ chuyên gia không có khả năng sáng tạo và không có được các giác quan
thông thường như con người, trong những tình huống bất thường hệ chuyên
gia không có khả năng giải quyết. Một hệ chuyên gia cũng không có được
những kinh nghiệm như các chuyên gia con người, và cũng không thể nhận
ra...
Bài tập lớn Xây dựng chương trình vấn hướng
nghiệp.
Lời Mở Đầu
Một hệ chuyên gia một chương trình máy tính biểu diễn lập luận
dựa trên tri thức trong một chủ đề thuộc một lĩnh vực cụ thể nào đó, nhằm
giải quyết vấn đề hoặc đưa ra những lời khuyên.
Hệ chuyên gia chương trình sở tri thức của chứa đựng các
tri thức được cung cấp bởi các chuyên gia thực thụ, khác với c tri thức
được thu thập trong các sách giáo khoa hoặc không phải tri thức chuyên môn.
Hệ chuyên gia tính lâu i hơn chuyên gia con người, các chuyên gia con
người thể quên mất c lập luận hay khái niệm o đó, nhưng hệ chuyên
gia thì không.
Hệ chuyên gia còn khả năng tái sử dụng cho các mục đích khác
nhau, với các lĩnh vực khác nhau, một cách nhanh chóng dễ dàng.
Mặt khác, quá trình đào tạo ra một chuyên gia con người phải mất một
khoảng thời gian và công sức không nhỏ.
Các hệ chuyên gia thể dùng các luật hay quy tắc một ch nhanh
chóng mà không bị nhầm lẫn, nếu trong trường hợp có quá nhiều quy tắc hay
luật thì một chuyên gia con người không thể xử nhanh như một hệ chuyên
gia được.
Về mặt hiệu quả, ràng một hệ chuyên gia thể tăng số lượng được
đưa vào trong hệ giảm đi c chi phí nhân công. Trong cùng một thời
điểm thì một hệ chuyên gia có khả năng giải quyết được nhiều vấn đề hơn so
với chuyên gia con người. Các giải pháp hệ chuyên gia đưa ra gần n
giống nhau trong c tình huống tương tự nhau tức không phụ thuộc
vào trạng thái tâm tình cảm con người. Mặc các hệ chuyên gia được
xây dựng bảo trì thường tốn kém, nhưng đ vận hành các hệ chuyên gia
không phải tốn nhiều công sức tiền bạc do đó chi phí cho việc sử dụng hệ
chuyên gia hợp hơn rất nhiều so với việc tìm kiếm một chuyên gia con
người.
Kiến thức của hệ chuyên gia được tập hợp trất nhiều chuyên gia khác nhau
do đó sở tri thức của rộng hơn, phong phú hơn so với một vài chuyên
gia đơn lẻ.
Tuy nhiên, đối với một hệ chuyên gia chúng ta cũng thấy được những
nhược điểm của nó. Đó là, một hệ chuyên gia thì không khả năng học,
Trang
1
Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp - Người đăng: QuangDinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp 9 10 462