Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống Âu tàu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
z



Xây dựng hệ thống
Âu tàu

Chương 1: Khái niệm chung về âu tàuChương 1:

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ÂU TÀU
1.1. Khái niệm và vai trò của âu tàu trong giao thông vận tải:
1.1.1. Khái niệm về âu tàu:

Âu tàu là công trình thủy công đưa tàu bè qua nơi có mực nước chênh lệch bằng
cách cho tàu vào trong buồng âu và thay đổi mực nước trong buồng âu cân bằng dần dần
với mực nước thượng, hạ lưu.
1.1.2. Vai trò của âu trong giao thông vận tải:

Khi cải tạo điều kiện chạy tàu của một tuyến đường thủy hoặc tạo ra tuyến mới thì
phải đảm bảo các chỉ tiêu thiết kcế để tàu có thể đi lại dễ dàng và an toàn, đó là các chỉ
tiêu:
+ Độ sâu.
+ Bề rộng.
+ Bán kính cong.
Để làm được điều này, có thể sử dụng một số phương pháp sau:
- Nạo vét các đoạn có độ sâu nhỏ, thông thường là các ghềnh cạn.
- Chỉnh trị đoạn sông bằng hệ thống kè: Giảm diện tích mặt cắt ngang sông -> tăng
vận tốc dòng chảy -> gây xói mặt cắt -> tăng độ sâu.
Thông thường 2 phương pháp này thường được kết hợp với nhau để đạt hiệu quả
cao nhất.
- Tạo hồ chứa nước trong vùng vận tải (đắp đập...)
- Xây dựng tuyến âu tàu:
+ Trên sông, tại những đoạn không đảm bảo độ sâu, bề rộng, bán kính cong chạy
tàu, người ta xây dựng 1 loạt các công trình để dâng mực nước để độ sâu trên
từng đoạn lớn hơn độ sâu thiết kế, đồng thời tăng bề rộng và bán kính cong của
tuyến chạy tàu.
+ Khi các công trình dâng nước, sông được chia ra thành các đoạn có cùng một mực
nước riêng. Khi đó để tàu đi qua các đoạn đã được chia ra đó, ta phải xây dựng
hệ thống âu tàu.
+ Đối với mỗi âu có một mực nước thượng lưu và hạ lưu riêng. Độ chênh mực nước
giữa thượng và hạ lưu gọi là cột nước.
1.2. Phân loại âu:
1.2.1. Dựa vào số lượng buồng âu bố trí theo hàng dọc:
1.2.1.1. Âu đơn cấp:

- Tàu vượt qua cột nước chênh lệch thượng hạ lưu chỉ qua một buồng âu.
+ Trên nền đất mềm âu tàu được xây dựng với cột nước H < 22m.
+ Trên nền đá cứng âu tàu được xây dựng với cột nước H < 42m.
Âu đơn cấp là loại được dùng phổ biến nhất.
1-1

Chương 1: Khái niệm chung về âu tàumnTl
mnhl

Hình 1.1: Âu đơn cấp
1- Cửa âu trên

3- Ngưỡng âu

2- Cửa âu dưới

4- Khối nước cấp tháo.

H- Cột nước chênh lệch.

Sb: Độ sâu buồng âu.

1.2.1.2. Âu đa cấp:

- Có từ 2 buồng âu trở lên, bố trí nối tiếp với nhau để tàu có thể vượt qua cột nước
chênh lệch bằng nhiều lần.
- Âu đa cấp thường xây dựng ở nơi có cột nước cao, vì trong trường hợp này nếu
xây âu đơn cấp thì yếu tố kỹ thuật không cho phép hoặc nếu được thì cũng phải giải...
z

Xây dựng hệ thống
Âu tàu
Xây dựng hệ thống Âu tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống Âu tàu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xây dựng hệ thống Âu tàu 9 10 163