Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng thương hiệu thành công cho Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng thương hiệu
thành công cho Hiệp hội
doanh nghiệp Việt Nam

Ralf Matthaes
Giám đốc điều hành
TNS Vietnam
26/03/2010
EUROCHAM - Danang

Page 1

“Một thương hiệu là điều mọi người nói ...

Jeff Bezos,

về bạn khi bạn không
có mặt ở đó”

Amazon CEO
Page 2

Người
Người tiêu dùng Việt Nam hiểu tinh hoa của nhãn
Việ
hiể
củ
hiệ Bạ
hiệu. Bạn đang tiếp thị ra sao với họ?
tiế thị
vớ họ

Thương
hiệu

Sự cam kết

Chất
lượng

Sự bảo đảm

Mẫu mã

Sự hài lòng

Giá

Có đủ khả năng mua

Page 3

Xác thực
Chiến thắng
Đam mê
Page 4

Cá tính
Biểu cảm
Tự do
Page 5

Một người cũng
có thể là một
thương hiệu

Trình diễn xuất sắc
Hợp thời
Trẻ trung
Page 6

Thần tượng Việt Nam = 10 người nổi tiếng nhất
30

Mỹ Tâm
Đan Trường

19
18

Cẩm Ly
Đàm Vĩnh Hưng

17

Lam Trường

14
14

Lê Hòang Quân
Cristiano Ronaldo

12

Beckham

11

Quang Dũng
Bill Gates

8
8

Sử dụng các thần tượng để quảng cáo
Page 7

Base: n = 1,000 Hanoi & HCMC

Source: TNS VietCycle 2008

Hiệp hội Doanh nghiệp chắc chắn cũng có
lợi từ việc Xây dựng thương hiệu
• Úc
• Tiên phong
• Nhiều thông tin
• Hữu ích
• Thân thiện
• Cộng đồng

Page 8

Nhận thức Thương hiệu Việt
Tôi quan tâm đến giá và
chất lượng ngang nhau

81

Tôi thích các thương hiệu nhấn mạnh
vào sức khỏe / môi trường

73

Tôi sẵn lòng chi nhiều hơn để mua
thương hiệu có chất lượng cao hơn

71

Tôi thích sử dụng thương hiệu
thể hiện thành công của tôi

56

Tôi thích mua các nhãn hiệu nổi tiếng

56

Các thương hiệu Việt cũng tốt như
các thương hiệu quốc tế

50

Tôi thích các thương hiệu Việt hơn

39

Không có sự khác biệt thật sự giữa các
thương hiệu đang có trên thị trường

32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Người Việt rất sành thương hiệu và đang tìm kiếm khát vọng,
sự khác biệt và thiết thực cho tập đoàn kinh doanh
Page 9

Source: VietCycle 2008- September 2008

Chỉ số ưa chuộng thương hiệu Việt Nam
80%
60%
40%
20%

n2

Ha

T ie

t

r is

nt
ou

ig o
Sa

V ie

t co

mb

an

k

ie n

tT

V ie

t ro

lim

ex

PT

Pe

u ye

Ng

ng

Source: TNS Viettrade survey 2007

VN

n

ilk

am

T ru

m
tna
V ie

V in

lin e

s

Những thương hiệu này có sự kết hợp mạnh về nhận thức
và liên kết tích cực với người tiêu dùng Việt Nam

A ir

B it

is

0%

Page 10

10 nhãn hiệu phát triển nhanh nhất – Nửa năm 2009
25%

Thay đổi phân bổ giá trị %
Dịch chuyển giá trị

22%

15%
12%
10%

VFRESH
CHINSU
KOTEX
(Soya milk) (NAM NGU) (Pantyliner)

VFRESH
(Fruit juice)

STING

10%

TRANG
TIEN

9%

9%

TUONG AN
(Margarine)

FAMI (Soya
milk)

8%

7%

DIELAC
ANPHA 1

...
Page 1
Ralf Matthaes
Giám đốc điu hành
TNS Vietnam
26/03/2010
EUROCHAM -Danang
Xây dng thương hiu Xây dng thương hiu
thành công cho Hip hi thành công cho Hip hi
doanh nghip Vit Namdoanh nghip Vit Nam
Xây dựng thương hiệu thành công cho Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng thương hiệu thành công cho Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Xây dựng thương hiệu thành công cho Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam 9 10 646