Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng và PT văn hóa trường học

Được đăng lên bởi huybt3
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC
TRONG NGÔI TRƯỜNG MỚI
Tham khảo tài liệu
BỐI CẢNH MỚI – NGÔI TRƯỜNG MỚI – NHÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MỚI
GS. TÔ XUÂN DÂN chủ biên



NHIỆM VỤ MỚI CỦA NGÔI TRƯỜNG

Peter F. Drucker, cha đẻ của khoa Quản trị học hiện đại, đã viết:“GD sẽ trở thành trung tâm của XH tri thức, và trường học là định
chế cốt yếu của nó”
Sang thế kỷ XXI, trước sự“bùng nổ dân số, bùng nổ thông tin và bùng nổ tiến bộ KH-KT-CN”,đã làm đảo lộn mục tiêu giáo dục
truyền thống mà cốt lõi làchuyển từ đào tạo kiến thức và kỹ năng sang đào tạo năng lực là chủ yếu.Điều này dẫn đến triết lý“học
suốt đời, tạo dựng một xã hội học tập”
UNESCO đã tổng kết vai trò và nhiệm vụ của giáo dục Ngôi trường mới ở Việt Nam có vai trò và nhiệm vụ mới:

1.

Bốn trụ cột của giáo dục thế kỷ XXI của UNESCO

Học để biết =Learning to know = Apprendre à savoir
Học để làm =Learning to do = Apprendre à faire
Học để chung sống =Learning to live together = Apprendre à ensemble
Học để làm người =Learning to be = Apprendre à être

2. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NHẤT CỦA NGÔI TRƯỜNG MỚI LÀ TẠO RA MÔI TRƯỜNG CHO PHÉPNGƯỜI HỌC TỰ HỌCVÀ TỪ
ĐÓ CÓÝ THỨC HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Theo quan điểm giáo dục trước đây, thời gian học tập của một con người thường đc tính trung bình từ khi học MG đến hết ĐH.
Theo quan điểm GD hiện đại thì chỉ coi đó như một g.đoạn học tập tại trường ( GD ban đầu) và khi kết thúc g.đoạn này, con người
lập tức chuyển sang g.đoạn GDTX,g.đoạn tự học và tự đào tạo mình cho đến cuối đời.
Ngôi trường mới là nơi tạo ra một môi trường cho phép người học tự học và trên cơ sở đó hình thành thói quen và ý thức học tập
suốt đời.

Theo BS Nguyễn Khắc Viện:“hiện nay đa số HS học vẹt, học thuộc lòng những câu, bài mà khg hiểu gì hết. Nguyên nhân: ... Người làm chương trình
quá tham nhàtrường phải cung cấp cho HS một số vốn kiến thức hoàn chỉnh trước khi ra đời.Đây là quan niệm cũ của XH ít thay đổi, khoa học và văn
hóa đứng yên một chỗ”.

Quá trình nhận thức diễn ra:từ nhận thức cảm tính nhận thức lý tính, từ tư duy cụ thể đến tư duy trừu tượng;từ cố gắng ghi nhớ nhg kiến thứccụ thể
dần dần là nhg kiến thức có tính tổng hợp và trừu tượng; từ ghi nhớ một cách máy móc đến ghi nhớ logic và ghi nhớ ý nghĩa Quá trình tích lũy kiến
thức cũng là quá trình phát triển tư duy (khà năng khái quát, tổng hợp, tư duy trừu tượng)

Quá trình học tập,người học từng bước phát triển khả năng phân tích, tổng hợp, liên tưởng và so sánh vàtrí nhớ của người
họcngày đc tăng cườngtính có tổ chứcdần dần từ MN đến PT

quá trình h...
XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC
TRONG NGÔI TRƯỜNG MỚI
Tham khảo tài liệu
BỐI CẢNH MỚI – NGÔI TRƯỜNG MỚI – NHÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MỚI
GS. TÔ XUÂN DÂN chủ biên
Xây dựng và PT văn hóa trường học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng và PT văn hóa trường học - Người đăng: huybt3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Xây dựng và PT văn hóa trường học 9 10 703